Noi hotărâri adoptate în ședința CJSU Vrancea cu măsuri de siguranță epidemiologică în județ

Noi hotărâri adoptate în ședința CJSU Vrancea cu măsuri de siguranță epidemiologică în județ post thumbnail
0 Comments

Vineri, 16 octombrie 2020, a avut loc o nouă ședință extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea, pentru stabilirea unor măsuri în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul județului Vrancea, în urma căreia au fost au fost adoptate urmăroarele hotărâri: HOTĂRÂREA nr. 128 din 16.10.2020 constată suspendarea cursurilor școlare pentru Clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a, din cadrul Școlii Gimnaziale “Emil Atanasiu” din comuna Garoafa, începând cu data de 15.10.2020 și dispune menținerea măsurilor de suspendare a cursurilor școlare pe o perioadă de 13 zile. Unitatea de învățământ menționată va respecta măsurile de organizare a activităţii în condiţii de siguranţă epidemiologica pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi ministrului educației și cercetării, iar reluarea cursurilor școlare care presupun prezența ,,față în față” pentru clasa/unitatea de învățământ suspendată temporar, se dispune prin Hotărâre a C.J.S.U. Vrancea, după obținerea avizului Direcției de Sănătate Publică Vrancea, cu informarea Unității de Învățământ și a Inspectoratului Școlar Județean Vrancea.HOTĂRÂREA nr. 129 din 16.10.2020 constată suspendarea cursurilor școlare pentru Clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a, din cadrul Școlii Gimnaziale Ciușlea din comuna Garoafa, începând cu data de 15.10.2020 și dispune menținerea măsurilor de suspendare a cursurilor școlare pe o perioadă de 13 zile. Unitatea de învățământ menționată va respecta măsurile de organizare a activităţii în condiţii de siguranţă epidemiologica pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi ministrului educației și cercetării, iar reluarea cursurilor școlare care presupun prezența ,,față în față” pentru clasa/unitatea de învățământ suspendată temporar, se dispune prin Hotărâre a C.J.S.U. Vrancea, după obținerea avizului Direcției de Sănătate Publică Vrancea, cu informarea Unității de Învățământ și a Inspectoratului Școlar Județean Vrancea.HOTĂRÂREA nr. 130 din 16.10.2020 dispune reluarea cursurilor şcolare, care presupun prezenţa ,,față în față”, începând cu 19.10.2020 pentru Clasa a VI-a E, Clasele a VII-a A, B și C și Clasa a VIII-a B, din cadrul Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” nr. 9, din municipiul Focșani. HOTĂRÂREA nr. 131 din 16.10.2020 dispune reluarea cursurilor şcolare, care presupun prezenţa ,,față în față”, începând cu 19.10.2020 pentru Clasele a VI-a A și D, Clasele a VII-a C și D și Clasele a VIII-a A și B, din cadrul Școlii Gimnaziale „Duiliu Zamfirescu” nr. 10, din municipiul Focșani.HOTĂRÂREA nr. 133 din 16.10.2020 dispune reluarea cursurilor şcolare, care presupun prezenţa ,,față în față”, începând cu 19.10.2020 pentru Clasa a V-a B și Clasa a VI-a A, din cadrul Școlii Gimnaziale ,,Valeriu D. Cotea” din comuna Vidra. HOTĂRÂREA nr. 132 din 16.10.2020 care în temeiul Art. 7 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea, aprobat prin Ordinul prefectului nr. 173 din 24.04.2020, hotărăște:Art. 1 La nivelul localităților, prevăzute în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre, în care incidența cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 0/000 și mai mică sau egală cu 3 0/000, se stabilesc următoarele măsuri, pe o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia, astfel:(1) Purtarea măștii de protecție, astfel încât și acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spațiile publice deschise, cum ar fi piețele, târgurile, zonele de așteptare (stații de autobuz, peroane și altele asemenea), zonele în care se desfășoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale și în proximitatea instituțiilor de învățământ până la o distanță de 50 m de intrarea în perimetrul școlii (2) Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30 % din capacitatea maximă a spațiului;(3) Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in în aer liber, spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt interzise;(4) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6:00-23:00.(5) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6:00-23:00;(6) Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar: 6:00-23:00;Art. 2 La nivelul localităților, prevăzute în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre, în care incidența cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile este mai mare de 3 0/000, se stabilesc următoarele măsuri, pe o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia, astfel: (1) Purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise.(2) Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt interzise;(3) Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in în aer liber, spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt interzise; (4) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă.(5) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități;(6) Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.Art. 3 (1) Direcția de Sănătate Publică Vrancea calculează zilnic, pentru fiecare localitate din județul Vrancea, incidența cumulată a cazurilor pentru ultimele 14 zile și prezintă Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vrancea analiza rezultată, în cel mult 24 ore de la data constatării atingerii limitelor prevăzute în prezenta hotărâre; (2) La stabilirea incidenței la 1000 de locuitori în ultimele 14 zile nu se iau în considerare focarele din centrele rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrele rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, inclusiv căminele, internatele și spitalele.

Anexele 1 și 2 din HOTĂRÂREA nr. 132 din 16.10.2020:

https://drive.google.com/file/d/1IaZ-Jw96-2EOygpMNcrPMZGWrsdJfWzs/view?fbclid=IwAR2qUo6LYDuUsQE4ZCF2xg1pTayK7mSK8D0UaY7PWn-D4l7aqtQ6xVrtry8

Categories: