Rata de infectare în Vrancea – ușoară tendință de scădere. Concluzii și recomandări din partea DSP Vrancea

Rata de infectare în Vrancea – ușoară tendință de scădere. Concluzii și recomandări din partea DSP Vrancea post thumbnail
0 Comments

Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit o analiză de risc epidemiologic, din care rezultă că în perioada 06.10 – 19.10.2020 s-au înregistrat  301  cazuri noi, cu o rata de  incidență la 14 zile de 0,78 %00.  Din analiza ratei de incidență la 14 zile se observă o uşoară tendinţă de scădere a numărului de infectări.

În urma analizei ratei incidenţei cumulate la 14 zile pentru fiecare localitate  se             constată următoarele:

* pentru comuna Păulești se înregistrează o rată de incidență cumulată la 14 zile de 6,42 cazuri/1000 locuitori;

* pentru Municipiul  Focșani și comunele Câmpineanca,  Corbița, Golești, Jariștea, Movilita, Ruginești,  Slobozia Ciorăști, Tătăranu, Tulnici, Țifești și Vȃnǎtori se înregistrează o rată de incidență cumulată la 14 zile între 1 – 3/1000 locuitori;

* pentru restul localităților din județul Vrancea se înregistrează o rată de incidență cumulată la 14 zile sub 1/1.000 locuitori;

* se observă din monitorizarea zilnică a ratei de incidență cumulată la 14 zile o scădere constantă a numărului de infectări prin COVID-19  în comună Păulești;

Se menține:

– tendința de îmbolnăvire COVID-19 datorită comportamentelor sociale vicioase;

– atitudinea de  ascundere a  detaliilor în desfășurarea anchetei epidemiologice care   duce la o subevaluare a situației de risc epidemiologic și neaplicarea corectă și promptă a măsurilor de prevenție;

– nedeclararea corectă a contactilor direcți ai cazurilor confirmate în vederea aplicării măsurii de carantină;

– organizarea petrecerilor private cu număr mare de participanți fără respectarea indicațiilor legislației în vigoare;

– organizarea de sărbători religioase cu participarea unui număr mare de enoriașilor fără portul echipamentului de protecție sanitară;

CONCLUZII:

* pentru unitățile de învățământ din comună Păulești se va aplica scenariul 3;

* pentru unitățile de învățământ din Municipiul Focșani și comunele comunele Câmpineanca,  Corbița, Golești, Jariștea, Movilita, Ruginești,  Slobozia Ciorăști, Tătăranu, Tulnici, Țifești și Vȃnǎtori se va aplica scenariul 2;

* pentru restul localităților din județul Vrancea se poate opta pentru scenariul 1 sau scenariul 2, în funcţie de infrastructură şi resursele existente la nivelul unităţii de învăţământ.

* hotărârile privind scenariul de funcţionare pe parcursul anului şcolar se actualizează săptămânal sau ori de câte ori este nevoie;

* având în vedere proximitatea localității Câmpineanca de Municipiul Focșani, creșterea  ratei de incidență la 14 zile se poate datora expunerii  la locul de muncă sau datorită altor activități sociale sau non-sociale (ex. expunere la cumpărături în centrele comerciale sau piață, promenada în parc sau relaxare socială la terase, expunerea în locasele de cult urbane, folosirea mijloacelor de transport în comun urban-rural, etc.);

* în urma analizei ratei de incidență la 14 zile se menține o creștere de peste 3 cazuri/1000 locuitori, în comuna Păulești și în coroborare cu anchetele epidemiologice declanșate la cazurile confirmate se identifică o transmitere comunitară de COVID-19 în rândul locuitorilor.

RECOMANDĂRI

*(pentru localitățile în care rate incidentei cumulate la 14 zile este peste 3/1000 locuitori):

– analizarea  instituirii carantinei zonale pentru comună Păulești;

sau

– monitorizare activă a cazurilor de îmbolnăvire prin COVID-19 în localitatea Păulești și efectuarea analizei de risc epidemiologic cu frecvența zilnică în vederea reanalizării reale a situației de risc epidemiologic de la nivel local și aplicarea măsurilor suplimentare de limitarea a transmiterii comunitare dacă riscul epidemiologic se menține;

– intensificarea controalelor în localitatea Păulești, cu sprijinul  structurilor MAI, cu accent pe verificarea respectării măsurilor impuse pentru limitarea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

– intensificarea măsurilor de control pe verificarea respectării măsurilor impuse pentru limitarea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 în instituțiile publice și private cu ajutorul angajaților structurilor MAI sau prin constituirea de echipe mixte de control;

– promovarea unei atitudini preventive din partea populației prin informări regulate prin reprezentanții UAT-urilor;

– intensificarea măsurilor de control pe verificarea respectării măsurilor impuse pentru limitarea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 în mijloacele de transport în comun;

– monitorizarea zilnică a evoluției ratei de incidență cumulate în aceste localități;

– monitorizarea zilnică a respectării măsurii de izolare/carantină la domiciliu prin structurile MAI;

– interzicerea organizării petrecerilor private în spații publice;

– interzicerea organizării târgurilor sau a altor activități organizate cu număr mare de participanți;

– instituirea  obligativității portului măștii de protecție în spațiile publice închise și deschise, spații comerciale, mijloace de transport în comun și la locul de muncă;

– să se asigure la intrarea în sediul instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor atât pentru personalul propriu cât și pentru vizitatori;

– continuarea campaniilor de instruire cu privire la măsurile de prevenire și control a infecție SARS-CoV-2 în unitățile de învățământ;

*(pentru localitățile în care rate incidentei cumulate la 14 zile este peste 1,5/1000 locuitori):

– intensificarea măsurilor de control pe verificarea respectării măsurilor impuse pentru limitarea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 în instituțiile publice și private cu ajutorul angajaților structurilor MAI sau prin constituirea de echipe mixte de control;

– promovarea unei atitudini preventive din partea populației prin informări regulate prin reprezentanții UAT-urilor;

– intensificarea măsurilor de control pe verificarea respectării măsurilor impuse pentru limitarea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 în mijloacele de transport în comun;

– monitorizarea zilnică a evoluției ratei de incidență cumulate în aceste localități;

– monitorizarea zilnică a respectării măsurii de izolare/carantină la domiciliu prin structurile MAI;

– interzicerea organizării petrecerilor private în spații publice; – continuarea campaniilor de instruire cu privire la măsurile de prevenire și control a infecție SARS-CoV-2 în unitățile de învățământ.

Categories: