Arhiva
Scris de Administrator   
Miercuri, 24 Februarie 2010
Raport privind calitatea apei produsa si distribuita in jud. Vrancea in 2012

In conformitate cu prevederile Ord.MS nr.1078/2010, privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, departamentul de supraveghere in sanatate publica prin compartimentul “Evaluarea factorilor de risc din mediul de viata si munca”, coordoneaza si implementeaza la nivel teritorial activitatile medicale cuprinse in programele nationale de sanatate privind protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc din mediul de viata , respectiv aprovizionarea cu apa potabila.

Monitorizarea calităţii apei potabile se asigură de către producător, distribuitor şi de către Direcţia de Sănătate Publică judeţeană, conform prevederilor Legii nr. 458/2002 a apei potabile, republicată şi HG nr. 974/2004 pentru aprobarea normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile si a procedurii de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile.

Producătorii şi / sau distribuitorii de apă potabilă, prin sistem public colectiv ori individual sunt obligaţi să asigure monitorizarea curentă, de control a apei potabile, conform unui program care trebuie să cuprindă cel puţin controlul eficienţei tehnologiei de tratare, îndeosebi a dezinfecţiei şi a calităţii apei potabile produse, distribuite şi utilizate.

Monitorizarea de control

Scopul acestei monitorizări este de a furniza periodic informaţii despre calitatea organoleptică şi microbiologică a apei potabile, produsă şi distribuită, despre eficienţa tehnologiilor de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfecţie, în scopul determinării dacă apa potabilă este corespunzătoare sau nu, din punct de vedere al valorilor parametrilor relevanţi stabiliţi prin lege.

Monitorizarea de audit

Scopul monitorizării de audit este de a oferi informaţia necesară pentru a se determina dacă pentru toţi parametrii stabiliţi prin lege, valorile sunt sau nu conforme. Pentru monitorizarea de audit este obligatoriu să fie monitorizaţi toţi parametrii prevăzuţi în legislaţie (art. 5), de către Direcţia de Sănătate Publică, conform normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.


Operatorii de apă din judeţul Vrancea sunt:

 • SC "CUP" SA Focşani, cu filiale in toate orasele ;

 • Serviciul Public de Exploatare a Sistemelor Rurale de Alimentare cu Apă din cadrul Consiliului Judeţean (SPESRAA);

 • Primăriile;


În anul 2012 s-au obţinut următoarele rezultate:

A) Monitorizarea calităţii apei distribuită populaţiei prin sisteme centrale, din mediul urban, administrate de SC "CUP" SA


1. Instalaţiile de aprovizionare cu apă din orasul FOCŞANI

Sucursala Focşani administrează 3 zone de aprovizionare cu apă:

- ZAA Suraia

- ZAA Babele,

- ZAA Mîndreşti.

În cadrul monitorizării de audit:

Au fost prelevate :

- 642 probe pentru examen bacteriologic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

- 12 probe pentru examen chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

În cadrul monitorizării de control:

 • S-a respectat frecventa prelevărilor stabilite in conformitate cu prevederile HG. nr. 974/2004.

- pentru determinarea parametrilor microbiologici, au fost prezentate Laboratorului de

diagnostic şi investigare în sănătate publică din cadrul DSP Vrancea, 756 probe, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

- informaţii despre eficienţa tehnologiilor de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfecţie, în scopul determinării dacă apa potabilă este/nu este corespunzătoare din punct de vedere fizico-chimic , s-au obţinut analizând în laboratorul propriu (laborator înregistrat la Ministerul Sănătăţii), 5787 probe urmatorii parametrii fizico-chimici: "clor rezidual liber", turbiditate", "conductivitate", "amoniu", "azotaţi", "substante organice" , "cloruri", " pH"-ul ,"duritate").

S-au înregistrat 192 de probe (3,35%) neconforme pentru parametrul "clor rezidual liber" distribuite în cele 3 ZAA astfel: 49 probe din ZAA Suraia, 65 de probe din ZAA Babele şi 78 probe ZAA Mîndreşti.


2. Instalaţiile de aprovizionare cu apă din orasul ADJUD

Sucursala Apă - Canal Adjud administrează 3 zone de aprovizionare cu apă:

- ZAA centrală (apă din forajele extravilane)

- ZAA Sireţel

- ZAA Salcâmilor

În cadrul monitorizării de audit s-au recoltat :

- 13 probe pentru examen bacteriologic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

- 4 probe pentru examen chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

În cadrul monitorizării de control

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor , astfel ca monitorizarea de control s-a realizat în proporţie de 74,5 % pentru parametrii microbiologici şi de 43% pentru parametrii fizico-chimici si ca urmare, nu se poate face o evaluare reprezentativa asupra calitatii apei produse si distribuite consumatorilor.

- informaţii despre calitatea microbiologică a apei potabile, produsă şi distribuită, s-au obtinut prezentând (pe bază de contract) în Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică din cadrul DSP Vrancea, 146 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

- informaţii despre eficienţa tehnologiilor de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfecţie, în scopul determinării dacă apa potabilă este/nu este corespunzătoare din punct de vedere fizico-chimic , s-au obţinut analizând în laboratorul SC"CUP"SA Focşani (laborator înregistrat la Ministerul Sănătăţii), 59 de probe pentru analize fizico-chimice, din care 29 de probe (49,15%) au înregistrat neconformităţi pentru parametrul "clor rezidual liber" şi 5 probe (8,47%) au fost neconforme pentru parametrul "turbiditate" .


3. Instalaţiile de aprovizionare cu apă a orasului PANCIU

Sucursala Apă -Canal Panciu administrează 3 zone de aprovizionare cu apă:

- ZAA Chicera

- ZAA Călimăneşti

- ZAA de amestec

În cadrul monitorizării de audit s-au recoltat :

- 15 probe pentru examen bacteriologic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

- 3 probe pentru examen chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

În cadrul monitorizării de control

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca monitorizarea de control s-a realizat în proporţie de 39,8% pentru parametrii microbiologici şi de 32,75% pentru parametrii fizico-chimici.

- informaţii despre calitatea microbiologică a apei potabile, produsă şi distribuită, s-au obtinut prezentând (pe bază de contract) în Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică din cadrul DSP Vrancea, 67 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

- informaţii despre eficienţa tehnologiilor de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfecţie, în scopul determinării dacă apa potabilă este/nu este corespunzătoare din punct de vedere fizico-chimic , s-au obţinut analizând în laboratorul SC"CUP"SA Focşani (laborator înregistrat la Ministerul Sănătăţii), 57 probe pentru analize fizico-chimice, din care 12 probe (21%) au înregistrat neconformităţi pentru parametrul "clor rezidual liber" .


4. Instalaţia de aprovizionare cu apă a orasului ODOBESTI

Sucursala Apă - Canal Odobeşti, administrează o zonă de aprovizionare cu apă:

- ZAA Odobeşti.

În cadrul monitorizării de audit s-au recoltat :

- 6 probe pentru examen bacteriologic, care au fost conforme Legii 458/2002.

- 1 probă pentru examen fizico-chimic, care a fost conformă Legii 458/2002 .

În cadrul monitorizării de control:

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca monitorizarea de control s-a realizat în proporţie de 76,1% pentru parametrii microbiologici şi de 34,54% pentru parametrii fizico-chimici.

- informaţii despre calitatea microbiologică a apei potabile, produsă şi distribuită, s-au obtinut prezentând (pe bază de contract) în Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică din cadrul DSP Vrancea, 51 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

- informaţii despre eficienţa tehnologiilor de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfecţie, în scopul determinării dacă apa potabilă este/nu este corespunzătoare din punct de vedere fizico-chimic , s-au obţinut analizând în laboratorul SC"CUP"SA Focşani (laborator înregistrat la Ministerul Sănătăţii), 19 probe pentru analize fizico-chimice, din care 1 probă (5,2%) a fost neconformă pentru parametrul "clor rezidual liber" .


5. Instalaţiile de aprovizionare cu apă din orasul MĂRĂŞEŞTI

Sucursala Apă -Canal Mărăsesti administrează 2 zone de aprovizionare cu apă:

- ZAA Gospodăria de apă

- ZAA Castel nr.2.

În cadrul monitorizării de audit s-au recoltat :

- 18 probe pentru examen bacteriologic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

- 4 probe pentru examen chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

În cadrul monitorizării de control :

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca monitorizarea de control s-a realizat în proporţie de 80,7 % pentru parametrii microbiologici şi de 29,4 % pentru parametrii fizico-chimici.

- informaţii despre calitatea microbiologică a apei potabile, produsă şi distribuită, s-au obtinut prezentând (pe bază de contract) în Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică din cadrul DSP Vrancea, 92 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

- informaţii despre eficienţa tehnologiilor de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfecţie, în scopul determinării dacă apa potabilă este/nu este corespunzătoare din punct de vedere fizico-chimic , s-au obţinut analizând în laboratorul SC"CUP"SA Focşani (laborator înregistrat la Ministerul Sănătăţii), 30 probe pentru analize fizico-chimice, care au fost conforme Legii 458/2002.

CONCLUZII:

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor de probe pentru analiza parametrilor fizico-chimici si microbiologici(exceptie CUP Focsani) .

In mediul urban, au fost analizate 7782 probe de apă din care :

 • 1806 probe pentru analize microbiologice, care au fost conforme Legii 458/2002.

 • 5976 probe pentru analize fizico-chimice, din care neconforme la parametrii:

"clor rezidual liber" (3,91 % ) si "turbiditate" (0,08 %).

Cauzele neconformităţilor :

1. Lipsa staţiilor de tratare a apei (dezinfecţie) - Focşani (ZAA Mindresti), Panciu, Odobesti, Marasesti, Adjud (ZAA Siretel si ZAA Salcamilor);

2. Efectuarea dezinfecţiei cu clorură de var, manual, determină neasigurarea unei concentraţii constante a clorului rezidual liber pe parcursul zilei.

3. Nerespectarea frecvenţei de prelevare şi analizare săptăminală a apei, de la ieşirea din fiecare rezervor de înmagazinare în funcţiune (conform prevederilor HG nr. 974/2004, Anexa 1, art. 9).


Măsuri aplicate de catre Compartimentul « Evaluarea factorilor de risc din mediul de viata si munca »:

1. Verificarea permanentă atât a concentraţiei in substanţă activă a dezinfectanţilor cât şi monitorizarea concentraţiei „clorului rezidual liber” în reţeaua de distribuţie (la consumatori), prin laboratorul propriu. ;

2. Depistarea cauzelor si corectia imediata a acestora in cazul aparitiei neconformitatilor, atat la parametrii microbiologici, cat si la cei fizico-chimici .

3. Derularea programului de modernizare si dotare a instalaţiilor de alimentare cu apă, cu staţii de tratare mecanică, in toate orasele, care au ca operator SC CUP SA Focsani ;


B) Monitorizarea calităţii apei distribuită populaţiei prin sisteme centrale, din mediul rural, administrate de Serviciului Public de Exploatare a Sistemelor Rurale de Alimentare cu Apă

Serviciului Public de Exploatare a Sistemelor Rurale de Alimentare cu Apă administrează 22 zone de aprovizionare cu apă, care furnizeaza sub 1000mc/zi:


 1. Instalaţia BOLOTEŞTI (satele Boloteşti, Găgeşti, Vităneşti)

În cadrul monitorizării de audit s-au prelevat:

- 12 probe pentru examen microbiologic, 100% au fost conforme Legii . nr. 458/2002 .

- 2 probe pentru examen fizico-chimic, 100% au fost conforme Legii nr. 458/2002 .

În cadrul monitorizării de control :

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca monitorizarea de control s-a realizat în proporţie de 19,7 % pentru parametrii microbiologici şi de 7,01 % pentru parametrii fizico-chimici.

S-au prezentat şi analizat, pe bază de contract cu Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică din cadrul DSP Vrancea:

- 13 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

- 4 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002 .


2. Instalaţia CIORĂŞTI (satele Ciorăşti, Mihălceni şi Spătăreasa)

În cadrul monitorizării de audit s-au prelevat:

- 12 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii . nr. 458/2002.

- 2 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

În cadrul monitorizării de control

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca monitorizarea de control s-a realizat în proporţie de 19,7 % pentru parametrii microbiologici şi de 7,01 % pentru parametrii fizico-chimici.

S-au prezentat şi analizat , pe bază de contract cu Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică din cadrul DSP Vrancea:

- 13 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002 .

- 4 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002 .


3. Instalaţia Cîmpuri (satele Rotileşti Mari, Rotileştii Mici şi Feteşti)

În cadrul monitorizării de audit s-au prelevat :

- 12 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii . nr. 458/2002 .

- 2 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

În cadrul monitorizării de control

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca monitorizarea de control s-a realizat în proporţie de 19,7% pentru parametrii microbiologici şi de 7,01% pentru parametrii fizico-chimici.

S-au prezentat şi analizat , pe bază de contract cu Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică din cadrul DSP Vrancea:

- 13 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002 .

- 4 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002 .

 

4. Instalaţia CÎRLIGELE (satele Cîrligele, Bonţeşti , Blidari)

În cadrul monitorizării de audit s-au prelevat :

- 12 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii . nr. 458/2002 .

- 2 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002 ; concentraţia parametrului chimic "nitraţi", s-a încadrat în limitele stabilite prin Autorizaţia Sanitară de Funcţionare cu derogare pentru parametrul „nitrati”.

În cadrul monitorizării de control

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca monitorizarea de control s-a realizat în proporţie de 19,7 % pentru parametrii microbiologici şi de 7,01 % pentru parametrii fizico-chimici; parametrul "nitraţi" a fost monitorizat lunar.

S-au prezentat şi analizat , pe bază de contract cu Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică din cadrul DSP Vrancea:

- 13 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002 .

- 12 probe pentru examen fizico-chimic (pentru 12 probe s-a analizat parametrul chimic "nitraţi" şi doar pentru 4 probe s-a solicitat examen complet); probele au fost conforme Legii nr. 458/2002 , inclusiv concentraţia parametrului chimic "nitraţi" s-a încadrat în limitele stabilite prin Autorizaţia Sanitară de Funcţionare cu derogare.

 

5.Instalaţia Cîrligele (satul Dălhăuţi)

În cadrul monitorizării de audit s-au prelevat:

- 12 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii . nr. 458/2002 .

- 2 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002 .

În cadrul monitorizării de control

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca monitorizarea de control s-a realizat în proporţie de 19,7% pentru parametrii microbiologici şi de 7,01% pentru parametrii fizico-chimici.

S-au prezentat şi analizat , pe bază de contract , în Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică din cadrul DSP Vrancea:

- 13 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002 .

- 4 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002 .

 

6. Instalaţia DUMBRĂVENI (satul Dumbrăveni)

În cadrul monitorizării de audit s-au prelevat:

- 12 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii . nr. 458/2002 .

- 2 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002 .

În cadrul monitorizării de control

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca monitorizarea de control s-a realizat în proporţie de 19,7% pentru parametrii microbiologici şi de 7,01% pentru parametrii fizico-chimici.

S-au prezentat şi analizat în cadrul Laboratorului de diagnostic şi investigare în sănătate publică din DSP Vrancea:

- 13 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

- 4 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

 

7. Instalaţia DUMBRĂVENI (satul Cîndeşti)

În cadrul monitorizării de audit s-au prelevat:

- 12 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii . nr. 458/2002 .

- 2 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002 .

În cadrul monitorizării de control :

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca monitorizarea de control s-a realizat în proporţie de 19,7% pentru parametrii microbiologici şi de 7,01% pentru parametrii fizico-chimici.

S-au prezentat şi analizat , pe bază de contract , în Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică din cadrul DSP Vrancea:

- 13 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002 .

- 4 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002 .

 

8. Instalaţia Dumbrăveni (satul Dragosloveni)

În cadrul monitorizării de audit s-au prelevat :

- 12 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii . nr. 458/2002 .

- 2 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002 .

În cadrul monitorizării de control :

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca monitorizarea de control s-a realizat în proporţie de 19,7% pentru parametrii microbiologici şi de 7,01% pentru parametrii fizico-chimici.

S-au prezentat şi analizat, pe bază de contract , în Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică din cadrul DSP Vrancea:

- 13 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

- 4 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

 

9. Instalaţia GOLEŞTI

În cadrul monitorizării de audit s-au prelevat :

- 12 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii . nr. 458/2002.

- 2 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002, excepţie făcând parametrul chimic "fier" a cărui valoare depăşeşte limita maximă admisă de prevederile Legii 458/2002 republicată .

În cadrul monitorizării de control :

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca monitorizarea de control s-a realizat în proporţie de 19,7 % pentru parametrii microbiologici şi de 7,01 % pentru parametrii fizico-chimici; parametrul indicator "Fier" nu a fost monitorizat lunar, conform recomandarilor.

S-au prezentat şi analizat , pe bază de contract cu Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică din cadrul DSP Vrancea:

- 13 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

- 4 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002, republicată pentru parametrii analizaţi, cu exceptia "fierului" a cărui valoare depăşeşte limita maximă admisă .

 

10. Instalaţia GOLOGANU

În cadrul monitorizării de audit s-au prelevat :

- 12 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii . nr. 458/2002 .

- 2 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002 .

În cadrul monitorizării de control

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca monitorizarea de control s-a realizat în proporţie de 19,7% pentru parametrii microbiologici şi de 7,01% pentru parametrii fizico-chimici.

S-au prezentat şi analizat , pe bază de contract , în Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică din cadrul DSP Vrancea:

- 13 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

- 4 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.


11.Instalaţia GURA CALIŢEI

În cadrul monitorizării de audit s-au prelevat:

- 12 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii . nr. 458/2002.

- 2 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

În cadrul monitorizării de control

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca monitorizarea de control s-a realizat în proporţie de 19,7% pentru parametrii microbiologici şi de 7,01% pentru parametrii fizico-chimici.

S-au prezentat şi analizat, pe bază de contract , în Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică din cadrul DSP Vrancea:

- 13 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

- 4 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002 .

 

12. Instalaţia JARIŞTEA (satele Jariştea, Pădureni şi Vărsătura)

În cadrul monitorizării de audit s-au prelevat:

- 12 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii . nr. 458/2002.

- 2 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

În cadrul monitorizării de control

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca monitorizarea de control s-a realizat în proporţie de 19,7% pentru parametrii microbiologici şi de 7,01% pentru parametrii fizico-chimici.

S-au prezentat şi analizat, pe bază de contract , în Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică din cadrul DSP Vrancea:

- 13 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

- 4 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002 .


13. Instalaţia MĂICĂNEŞTI (satele Măicăneşti şi Rîmniceni).

În cadrul monitorizării de audit s-au prelevat:

- 12 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii . nr. 458/2002.

- 2 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

În cadrul monitorizării de control :

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca monitorizarea de control s-a realizat în proporţie de 19,7 % pentru parametrii microbiologici şi de 7,01 % pentru parametrii fizico-chimici.

S-au prezentat şi analizat, pe bază de contract , în Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică din cadrul DSP Vrancea:

- 13 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

- 4 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

 

14. Instalaţia NĂNEŞTI (satele Călienii Noi şi Călienii Vechi).

În cadrul monitorizării de audit s-au prelevat :

- 12 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii . nr. 458/2002.

- 2 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

În cadrul monitorizării de control

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca monitorizarea de control s-a realizat în proporţie de 19,7 % pentru parametrii microbiologici şi de 7,01 % pentru parametrii fizico-chimici.

S-au prezentat şi analizat în cadrul , pe bază de contract , în Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică din cadrul DSP Vrancea:

- 13 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

- 4 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.


15. Instalaţia GUGEŞTI (satul Oreavu )

În cadrul monitorizării de audit s-au prelevat:

- 12 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii . nr. 458/2002.

- 2 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

În cadrul monitorizării de control

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca monitorizarea de control s-a realizat în proporţie de 19,7 % pentru parametrii microbiologici şi de 7,01% pentru parametrii fizico-chimici.

S-au prezentat şi analizat în cadrul , pe bază de contract , în Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică din cadrul DSP Vrancea:

- 13 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002 .

- 4 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.


16. Instalaţia RUGINEŞTI (satele Rugineşti şi Angheleşti)

În cadrul monitorizării de audit s-au prelevat:

- 12 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii . nr. 458/2002 .

- 2 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002 .

În cadrul monitorizării de control

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca monitorizarea de control s-a realizat în proporţie de 19,7% pentru parametrii microbiologici şi de 7,01 % pentru parametrii fizico-chimici.

S-au prezentat şi analizat în cadrul , pe bază de contract , în Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică din cadrul DSP Vrancea:

- 13 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

- 4 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002 .

 

17. Instalaţia comunelor SURAIA şi BILIEŞTI

În cadrul monitorizării de audit s-au prelevat:

- 12 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii . nr. 458/2002.

- 2 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

In cadrul monitorizării de control

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca monitorizarea de control s-a realizat în proporţie de 19,7% pentru parametrii microbiologici şi de 7,01 % pentru parametrii fizico-chimici.

S-au prezentat şi analizat în cadrul , pe bază de contract , în Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică din cadrul DSP Vrancea:

- 13 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

- 4 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

 

18.Instalaţia STRĂOANE (satele Străoane şi Muncelu).

În cadrul monitorizării de audit s-au prelevat:

- 12 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii . nr. 458/2002.

- 2 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

În cadrul monitorizării de control

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca monitorizarea de control s-a realizat în proporţie de 19,7% pentru parametrii microbiologici şi de 7,01 % pentru parametrii fizico-chimici.

S-au prezentat şi analizat în cadrul , pe bază de contract , în Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică din cadrul DSP Vrancea:

- 13 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

- 4 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

 

19.Instalaţia TĂTĂRANU (satul Tătăranu)

În cadrul monitorizării de audit s-au prelevat:

- 12 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii . nr. 458/2002.

- 2 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

În cadrul monitorizării de control

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca monitorizarea de control s-a realizat în proporţie de 19,7% pentru parametrii microbiologici şi de 7,01% pentru parametrii fizico-chimici.

S-au prezentat şi analizat în cadrul , pe bază de contract , în Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică din cadrul DSP Vrancea:

- 13 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

- 4 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002 .

 

20. Instalaţia TÎMBOIEŞTI (satele Tîmboieşti, Pădureni, Slimnic şi Trestieni)

În cadrul monitorizării de audit s-au prelevat:

- 12 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii . nr. 458/2002 .

- 2 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002 .

În cadrul monitorizării de control

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca monitorizarea de control s-a realizat în proporţie de 19,7% pentru parametrii microbiologici şi de 7,01 % pentru parametrii fizico-chimici.

S-au prezentat şi analizat în cadrul , pe bază de contract , în Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică din cadrul DSP Vrancea:

- 13 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

- 4 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

 

21. Instalaţia URECHEŞTI (satul Urecheşti)

În cadrul monitorizării de audit s-au prelevat:

- 12 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii . nr. 458/2002.

- 2 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

În cadrul monitorizării de control

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca monitorizarea de control s-a realizat în proporţie de 19,7% pentru parametrii microbiologici şi de 7,01% pentru parametrii fizico-chimici.

S-au prezentat şi analizat în cadrul , pe bază de contract , în Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică din cadrul DSP Vrancea:

- 13 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

- 4 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.


22. Instalaţia VULTURU (satele Vulturu, Boţîrlău, Maluri şi Hînguleşti)

În cadrul monitorizării de audit s-au prelevat:

- 12 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii . nr. 458/2002.

- 2 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

În cadrul monitorizării de control

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca monitorizarea de control s-a realizat în proporţie de 19,7% pentru parametrii microbiologici şi de 7,01 % pentru parametrii fizico-chimici.

S-au prezentat şi analizat în cadrul , pe bază de contract , în Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică din cadrul DSP Vrancea:

- 13 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

- 4 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

 

Mentionăm că, procentele mici realizate la monitorizarea de control sunt datorate nerespectarii frecvenţei de prelevare a apei şi analizare săptămânală, de la ieşirea din fiecare rezervor de înmagazinare în funcţiune ( incalcându-se prevederile HG nr. 974/2004, Anexa 1, art. 9).


C) Monitorizarea calităţii apei distribuită populaţiei prin sisteme centrale, din mediul rural, ce aparţin Primariilor.


1. Primăria Andreiaşu de Jos, administrează 3 zone de aprovizionare cu apă:

- ZAA Andreiaşu deJos

- ZAA Andreiaşu de Sus

- ZAA Răchitaşu

În cadrul monitorizării de audit

Au fost prelevate :

-12 probe pentru examen bacteriologic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

- 3 probe pentru examen chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

În cadrul monitorizării de control:

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor , astfel că monitorizarea de control s-a realizat în proporţie de 14,2 % pentru parametrii microbiologici şi de 3,77% pentru parametrii fizico-chimici şi ca urmare, evaluarea nu este reprezentativă pentru calitaţea apei produse si distribuite consumatorilor, in anul 2012.

S-au prezentat şi analizat:

- 26 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

- 6 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002, pentru parametrii analizaţi.


2.Primăria BÎRSEŞTI, administrează o zonă de aprovizionare cu apă (satele Bîrseşti şi Topeşti)

În cadrul monitorizării de audit

Au fost prelevate :

- 9 probe pentru examen bacteriologic, care au fost conforme Legii 458/2002.

- 2 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost conforme Legii 458/2002, pentru parametrii analizaţi.

În cadrul monitorizării de control :

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel că, monitorizarea de control s-a realizat în proporţie de 7,81 % pentru parametrii microbiologici şi de 8,9 % pentru parametrii fizico-chimici şi ca urmare evaluarea, nu este reprezentativă pentru calitaţea apei produse si distribuite consumatorilor, in anul 2012.

S-au prezentat şi analizat:

- 5 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

- 5 probe pentru examen fizico-chimic , care au fost conforme Legii nr. 458/2002, pentru parametrii analizaţi.


3. Primăria BORDEŞTI, administrează o zonă de aprovizionare cu apă (satele Bordeştii de Jos şi Bordeştii de Sus)

În cadrul monitorizării de audit

Au fost prelevate :

- 12 probe pentru examen bacteriologic, care au fost conforme Legii 458/2002.

- 3 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost conforme Legii 458/2002, pentru parametrii analizaţi; concentraţia parametrului chimic "nitraţi" s-a încadrat în limitele stabilite prin Autorizaţia Sanitară de Funcţionare cu derogare.

În cadrul monitorizării de control :

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel că, monitorizarea de control s-a realizat în proporţie de 60 % pentru parametrii microbiologici şi de 46,15 % pentru parametrii fizico-chimici şi ca urmare evaluarea nu este reprezentativă pentru calitaţea apei produse si distribuite consumatorilor, in anul 2012.

S-au prezentat şi analizat:

- 36 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

- 24 probe pentru examen fizico-chimic , care au fost conforme Legii nr. 458/2002, pentru parametrii analizaţi, inclusiv pentru parametrul chimic "nitraţi" care s-a încadrat în limitele stabilite prin Autorizaţia Sanitară de Funcţionare cu derogare.


4. Primăria BĂLEŞTII administrează o zonă de aprovizionare cu apă (satul Băleşti).

În cadrul monitorizării de audit

Au fost prelevate :

- 3 probe pentru examen bacteriologic, care au fost conforme Legii 458/2002.

- 2 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost neconforme Legii 458/2002, prin depăşirea valorii maxime admise a parametrului "nitraţi" şi lipsa "clorului rezidual liber", ce denota neefectuarea dezinfectiei.

În cadrul monitorizării de control:

 • Nu s-a întocmit "Programul de monitorizare de control a calităţii apei distribuite pentru anul 2012" , nu s-a efectuat monitorizarea de control cu Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică, din cadrul DSP Vrancea, dar nici cu un alt laborator înregistrat la Ministerul Sănătăţii.


5. Primăria CÂMPINEANCA administrează 4 zone de aprovizionare cu apă:

- ZAA din forajul situat în parc.

- ZAA din forajul situat în Zamfir

- ZAA din forajul situat în vecinătatea fostului CAP.

- ZAA din forajul situat în satul Pietroasa

În cadrul monitorizării de audit

Au fost prelevate :

- 16 probe pentru examen bacteriologic, care au fost conforme Legii 458/2002.

- 4 probe pentru examen fizico - chimic, dintre acestea au fost neconforme 50% Legii 458/2002 prin lipsa "clorului rezidual liber", ce denota neefectuarea dezinfectiei apei.

În cadrul monitorizării de control:

 • Nu s- a întocmit "Programul de monitorizare de control a calităţii apei distribuite pentru anul 2012" .

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor stabilită prin HG 974/2004, astfel că monitorizarea de control s-a realizat haotic, în proporţie de 13,33 % pentru parametrii microbiologici şi de 7,7 % pentru parametrii fizico-chimici şi ca urmare, nu se poate face o evaluare reprezentativă asupra calitaţii apei produse si distribuite consumatorilor

S-au prezentat şi analizat:

- 32 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

- 16 probe pentru examen fizico-chimic , dintre care 3 probe (18,75%) au fost neconforme Legii 458/2002, prin lipsa "clorului rezidual liber"ca urmare a neefectuarii dezinfectiei apei.

 

6.Primăria CÂMPURI, administrează o zonă de aprovizionare cu apă (satul Cîmpuri)

În cadrul monitorizării de audit

Au fost prelevate :

- 4 probe pentru examen bacteriologic, care au fost conforme Legii 458/2002.

- 1 probă pentru examen fizico - chimic, care a fost conformă Legii 458/2002, pentru parametrii analizaţi.

În cadrul monitorizării de control:

 • Nu s-a întocmit "Programul de monitorizare de control a calităţii apei distribuite pentru anul 2012" .

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor stabilită prin HG 974/2004 , astfel că, monito-rizarea de control s-a realizat haotic, în proporţie de 15 % pentru parametrii microbio-logici şi de 9,6 % pentru parametrii fizico-chimici şi ca urmare, nu se poate face o evaluare reprezentativă asupra calitaţii apei produse si distribuite consumatorilor .

S-au prezentat şi analizat:

- 9 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

- 5 probe pentru examen fizico-chimic , care au fost conforme Legii nr. 458/2002.


7.Primăria COTEŞTI, administrează o zonă de aprovizionare cu apă (satele Coteşti, Budeşti, Odobasca, Valea Coteşti şi Goleştii de Sus)

În cadrul monitorizării de audit

Au fost prelevate :

- 10 probe pentru examen bacteriologic, dintre care 2 probe au fost trimise la analiză laboratorului din cadrul Centrului Regional de Sănătate Publică Iaşi (conform metodologiei Programelor de Sănătate) şi 8 probe analizate în Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică din cadrul DSP Vrancea. Toate probele au fost conforme Legii 458/2002.

- 4 probe pentru examen fizico - chimic, dintre care 2 probe au fost trimise la analiză laboratorului din cadrul Centrului Regional de Sănătate Publică Iaşi (conform metodologiei Programelor de Sănătate) şi 2 probe analizate în Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică din cadrul DSP Vrancea. Dintre acestea ,1 probă (25%) a fost neconformă Legii 458/2002 pentru parametrul "clor rezidual liber".

În cadrul monitorizării de control:

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor stabilită prin HG 974/2004, astfel că, monitorizarea de control s-a realizat în proporţie de 13,3 % pentru parametrii microbiologici şi de 33,3 % pentru parametrii fizico-chimici şi ca urmare, evaluarea nu este reprezentativă pentru calitaţea apei produse si distribuite consumatorilor, in anul 2012.

S-au prezentat şi analizat:

- 8 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

- 20 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002 pentru parametrii analizaţi (inclusiv pentru parametrul"nitraţi" pentru care s-a acordat derogare în anul 2011).


8.Primăria DUMITREŞTI, administrează o zonă de aprovizionare cu apă (satul Dumitreşti)

În cadrul monitorizării de audit

Au fost prelevate :

- 11 probe pentru examen bacteriologic, care au fost conforme Legii 458/2002.

- 4 probe pentru examen fizico - chimic, din care 1 probă (25%) a fost neconformă Legii 458/2002, prin lipsa "clorului rezidual liber", datorita neefectuarii dezinfectiei apei..

În cadrul monitorizării de control :

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel că, monitorizarea de control s-a realizat în proporţie de 9,5 % pentru parametrii microbiologici şi de 9,1 % pentru parametrii fizico-chimici şi ca urmare, evaluarea nu este reprezentativă pentru calitaţea apei produse si distribuite consumatorilor, in anul 2012.

S-au prezentat şi analizat:

- 6 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

- 5 probe pentru examen fizico-chimic , care au fost conforme Legii nr. 458/2002.


9. Primăria FITIONEŞTI, administrează o zonă de aprovizionare cu apă (satul Fitioneşti).

În cadrul monitorizării de audit

Au fost prelevate :

- 8 probe pentru examen bacteriologic, care au fost conforme Legii 458/2002.

- 1 probă pentru examen fizico - chimic, care a fost neconformă Legii 458/2002, prin lipsa "clorului rezidual liber", datorita neefectuarii dezinfectiei apei.

În cadrul monitorizării de control:

 • Nu s-a întocmit "Programul de monitorizare de control a calităţii apei distribuite pentru anul 2012" .

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor stabilită prin HG 974/2004, astfel că, monitorizarea de control s-a realizat haotic, doar pentru parametrii microbiologici, în proporţie de 10 % ; Nu s-a urmărit eficienţa dezinfecţiei şi ca urmare, evaluarea nu este reprezentativă pentru calitaţea apei produse si distribuite consumatorilor, in anul 2012. S-au prezentat şi analizat:

- 6 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.


10. Primăria GUGEŞTI, administrează o zonă de aprovizionare cu apă (satul Gugeşti).

În cadrul monitorizării de audit

Au fost prelevate :

- 10 probe pentru examen bacteriologic, care au fost conforme Legii 458/2002.

- 2 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost conforme Legii 458/2002, pentru para-metrii analizaţi (inclusiv pentru parametrul"nitraţi" pentru care s-a acordat derogare din anul 2011).

In cadrul monitorizarii de control

 • S-a respectat frecventa prelevarilor stabilite in conformitate cu prevederile H.G nr. 974/2004.

S-au prezentat şi analizat:

- 60 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

- 55 probe pentru examen fizico-chimic , care au fost conforme Legii nr. 458/2002 (inclusiv pentru parametrul"nitraţi" pentru care s-a acordat derogare din anul 2011).


11. Primăria HOMOCEA, administrează 2 zone de aprovizionare cu apă:

- ZAA -sat Homocea

- ZAA -sat Lespezi

În cadrul monitorizării de audit

Au fost prelevate :

- 18 probe pentru examen bacteriologic, care au fost conforme Legii 458/2002.

- 4 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost conforme Legii 458/2002.

În cadrul monitorizării de control :

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor stabilită prin HG 974/2004 , astfel că, monitorizarea de control s-a realizat în proporţie de 7,7 % pentru parametrii microbiologici şi de 2,88 % pentru parametrii fizico-chimici şi ca urmare evaluarea nu este reprezentativă pentru calitaţea apei produse si distribuite consumatorilor, in anul 2012.

S-au prezentat şi analizat:

- 8 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

- 3 probe pentru examen fizico-chimic , dintre care 1 probă (33%) a fost neconforma Legii nr. 458/2002, prin lipsa "clorului rezidual liber".


12.Primăria JITIA, administrează 3 zone de aprovizionare cu apă:

- ZAA -sat Jitia

- ZAA -sat Dealul Sării

- ZAA -sat Cerbu

În cadrul monitorizării de audit

Au fost prelevate :

- 15 probe pentru examen bacteriologic, care au fost conforme Legii 458/2002.

- 3 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost conforme Legii 458/2002.

În cadrul monitorizării de control:

 • Nu s-a întocmit "Programul de monitorizare de control a calităţii apei distribuite pentru anul 2012" .

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor stabilită prin HG 974/2004, astfel că, monitorizarea de control s-a realizat haotic, în proporţie de 6,6 % pentru parametrii microbiologici şi de 7,7 % pentru parametrii fizico-chimici şi ca urmare, evaluarea nu este reprezentativă pentru calitaţea apei produse si distribuite consumatorilor, in anul 2012 .

S-au prezentat şi analizat:

- 12 probe pentru examen bacteriologic, care au fost conforme Legii 458/2002.

- 2 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost conforme Legii 458/2002.

 

13.Primăria JARIŞTEA, administrează o zonă de aprovizionare cu apă (satul Scînteia).

În cadrul monitorizării de audit

Au fost prelevate :

- 12 probe pentru examen bacteriologic, care au fost conforme Legii 458/2002.

- 2 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost conforme Legii 458/2002.

În cadrul monitorizării de control:

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor stabilită prin HG 974/2004, monitorizarea de control s-a realizat în proporţie de 75 % pentru parametrii microbiologici şi de 75 % pentru parametrii fizico-chimici şi ca urmare, evaluarea nu este reprezentativă pentru calitaţea apei produse si distribuite consumatorilor, in anul 2012.

S-au prezentat şi analizat:

- 12 probe pentru examen bacteriologic, care au fost conforme Legii 458/2002.

- 12 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost conforme Legii 458/2002.


14. Primăria MILCOVUL, administrează o zonă de aprovizionare cu apă (satele Milcovul şi Lămoteşti).

În cadrul monitorizării de audit

Au fost prelevate :

- 12 probe pentru examen bacteriologic, care au fost conforme Legii 458/2002.

- 2 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost conforme Legii 458/2002.

În cadrul monitorizării de control:

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor stabilită prin HG 974/2004, monitorizarea de control s-a realizat în proporţie de 17,64 % pentru parametrii microbiologici şi de 88,8 % pentru parametrii fizico-chimici şi ca urmare, evaluarea nu este reprezentativă pentru calitaţea apei produse si distribuite consumatorilor, in anul 2012.

S-au prezentat şi analizat:

- 3 probe pentru examen bacteriologic, care au fost conforme Legii 458/2002.

- 8 probe pentru examen fizico - chimic, dintre care 1 probă (12,5%) a fost neconformă Legii 458/2002 prin lipsa "clorului rezidual liber", ca urmare a neefectuarii dezinfectiei apei.

 

15.Primăria MOVILIŢA, administrează 2 zone de aprovizionare cu apă :

- ZAA -satele Moviliţa, Trotuşanu, Frecăţei şi

Văleni).

- ZAA -sat Diocheţi

În cadrul monitorizării de audit

Au fost prelevate :

- 10 probe pentru examen bacteriologic, care au fost conforme Legii 458/2002.

- 2 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost conforme Legii 458/2002.

În cadrul monitorizării de control:

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor stabilită prin HG 974/2004, (întocmind program de monitorizare doar pentru una din zonele alimentare cu apă), monitorizarea de control s-a realizat în proporţie de 22,8 % pentru parametrii microbiologici şi de 11,3 % pentru parametrii fizico-chimici şi ca urmare evaluarea nu este reprezentativă pentru calitaţea apei produse si distribuite consumatorilor, in anul 2012.

S-au prezentat şi analizat:

- 16 probe pentru examen bacteriologic, care au fost conforme Legii 458/2002.

- 7 probe pentru examen fizico - chimic, dintre care 4 probe (57,14%) au fost neconforme Legii 458/2002 prin lipsa "clorului rezidual liber", datorita neefectuarii dezinfectiei apei.


16.Primăria NĂRUJA, administrează o zonă de aprovizionare cu apă (satul Năruja)

În cadrul monitorizării de audit

Au fost prelevate :

- 4 probe pentru examen bacteriologic, care au fost conforme Legii 458/2002.

- 2 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost conforme Legii 458/2002.

În cadrul monitorizării de control:

 • Nu s-a întocmit "Programul de monitorizare de control a calităţii apei distribuite pentru anul 2012" .

 • Nu s- a efectuat monitorizarea de control cu Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică din cadrul DSP Vrancea, dar nici cu un alt laborator înregistrat la Ministerul Sănătăţii.


17.Primăria NEGRILEŞTI, administrează o zonă de aprovizionare cu apă (satul Negrileşti)

În cadrul monitorizării de audit

Au fost prelevate :

- 9 probe pentru examen bacteriologic, care au fost conforme Legii 458/2002.

- 2 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost conforme Legii 458/2002.

În cadrul monitorizării de control:

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor stabilită prin HG 974/2004, monitorizarea de

control s-a realizat în proporţie de 3,33 % pentru parametrii microbiologici şi de 3,8 % pentru parametrii fizico-chimici şi ca urmare evaluarea nu este reprezentativă pentru calitaţea apei produse si distribuite consumatorilor, in anul 2012.

S-au prezentat şi analizat:

- 2 probe pentru examen bacteriologic, care au fost conforme Legii 458/2002.

- 2 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost conforme Legii 458/2002.

 

18.Primăria OBREJIŢA, administrează o zonă de aprovizionare cu apă (satul Obrejiţa).

În cadrul monitorizării de audit

Au fost prelevate :

- 7 probe pentru examen bacteriologic, care au fost conforme Legii 458/2002.

- 3 probe pentru examen fizico - chimic, din care : 2 probe (66,6) au fost neconforme Legii 458/2002 prin lipsa "clorului rezidual liber" şi 1 probă (33,3%) a fost neconformă prin depăşirea valorii admise pentru parametrul "nitriţi"

În cadrul monitorizării de control:

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor stabilită prin HG 974/2004, monitorizarea de control s-a realizat în proporţie de 37,5 % pentru parametrii microbiologici şi de 52,8 % pentru parametrii fizico-chimici şi ca urmare evaluarea nu este reprezentativă pentru calitaţea apei produse si distribuite consumatorilor, in anul 2012.

S-au prezentat şi analizat:

- 12 probe pentru examen bacteriologic, care au fost conforme Legii 458/2002.

- 12 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost conforme Legii 458/2002.


19. Primăria PĂULEŞTI, administrează o zonă de aprovizionare cu apă (satele Păuleşti şi Hăulişca)

În cadrul monitorizării de audit

Au fost prelevate :

- 8 probe pentru examen bacteriologic, care au fost conforme Legii 458/2002.

- 2 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost conforme Legii 458/2002

În cadrul monitorizării de control:

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor stabilită prin HG 974/2004, monitorizarea de control s-a realizat în proporţie de 58,3 % pentru parametrii microbiologici şi de 35,7 % pentru parametrii fizico-chimici şi ca urmare evaluarea nu este reprezentativă pentru calitaţea apei produse si distribuite consumatorilor, in anul 2012 .

S-au prezentat şi analizat:

- 14 probe pentru examen bacteriologic, care au fost conforme Legii 458/2002.

- 5 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost conforme Legii 458/2002.


20. Primăria PAUNEŞTI, administrează 2 zone de aprovizionare cu apă:

- ZAA Păuneşti

- ZAA Viişoara

În cadrul monitorizării de audit

Au fost prelevate :

- 8 probe pentru examen bacteriologic, care au fost conforme Legii 458/2002.

- 2 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost conforme Legii 458/2002.

În cadrul monitorizării de control:

 • Nu s-a întocmit "Programul de monitorizare de control a calităţii apei distribuite pentru anul 2012" .

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor stabilită prin HG 974/2004, astfel că monitorizarea de control s-a realizat haotic, în proporţie de 10 % pentru parametrii microbiologici şi de 35,7 % pentru parametrii fizico-chimici şi ca urmare evaluarea nu este reprezentativă pentru calitaţea apei produse si distribuite consumatorilor, in anul 2012 .

S-au prezentat şi analizat:

- 24 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

- 20 probe pentru examen fizico - chimic, din care, 4 probe (20%) au fost neconforme Legii 458/2002, prin lipsa "clorului rezidual liber", datorita neefectuarii dezinfectiei.


21. Primăria REGHIU, administrează o zonă de aprovizionare cu apă (satele Reghiu, Şindrilari, Valea Milcovului)

În cadrul monitorizării de audit

Au fost prelevate :

- 8 probe pentru examen bacteriologic, care au fost conforme Legii 458/2002.

- 2 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost conforme Legii 458/2002

În cadrul monitorizării de control

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor stabilită prin HG 974/2004, monitorizarea de control s-a realizat în proporţie de 22,2 % pentru parametrii microbiologici şi de 7,14 % pentru parametrii fizico-chimici şi ca urmare evaluarea nu este reprezentativă pentru calitaţea apei produse si distribuite consumatorilor, in anul 2012 .

S-au prezentat şi analizat:

- 8 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

- 2 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.


22. Primăria SLOBOZIA BRADULUI, administrează 2 zone de aprovizionare cu apă

- ZAA Slobozia Bradului

- ZAA satelor Coroteni, Cornetu, Valea Beciului, Lieşti şi Olăreni.

În cadrul monitorizării de audit

Au fost prelevate :

- 11 probe pentru examen bacteriologic, care au fost conforme Legii 458/2002.

- 2 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost neconforme Legii 458/2002 prin lipsa "clorului rezidual liber", datorita neefectuarii dezinfectiei apei.

În cadrul monitorizării de control

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor stabilită prin HG 974/2004, monitorizarea de control s-a realizat în proporţie de 5 % pentru parametrii microbiologici şi de 6,8 % pentru parametrii fizico-chimici şi ca urmare evaluarea nu este reprezentativă pentru calitaţea apei produse si distribuite consumatorilor, in anul 2012 .

S-au prezentat şi analizat:

- 6 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.

- 7 probe pentru examen fizico - chimic, din care, 3 probe(42,85%), neconforme prin lipsa "clorului rezidual liber" şi 1 probă (14,28%), neconformă datorită, depasirii valorii parame-trului "amoniu" .


23. Primăria SLOBOZIA CIORĂŞTI, administrează o zonă de aprovizionare cu apă (satele Slobozia Ciorăşti, Jilişte şi Armeni)

În cadrul monitorizării de audit

Au fost prelevate, cu ocazia punerii în funcţiune şi evaluării obiectivului, în luna noiembrie/2012 :

- 4 probe pentru examen bacteriologic, care au fost conforme Legii 458/2002.

- 1 proba pentru examen fizico - chimic, care a fost conformă Legii 458/2002.


24. Primăria TĂNĂSOAIA, administrează o zonă de aprovizionare cu apă (satele Tănăsoaia, Galbeni, Vladnicul)

În cadrul monitorizării de audit

Au fost prelevate, cu ocazia evaluării obiectivului, în lunile noiembrie – decembrie/2012 :

- 7 probe pentru examen bacteriologic, din care, 4 probe (57% ), neconforme Legii 458/2002 prin prezenta indicatorilor de contaminare fecală :"escherichi coli" şi "enterococi".

- 2 probe pentru examen fizico - chimic, din care, 1 probă (50%), a fost neconformă Legii 458/2002 prin lipsa "clorului rezidual liber", datorita neefectuarii dezinfectiei apei.

 

25.Primăria TĂTĂRANU, administrează 3 zone de aprovizionare cu apă :

- ZAA sat Vîjîietoarea

- ZAA sat Mărtineşti

- ZAA sat Bordeasca Veche

În cadrul monitorizării de audit

Au fost prelevate :

- 10 probe pentru examen bacteriologic, din care, 2 probe (20%), au fost neconforme Legii 458/2002, prin prezenta indicatorilor de contaminare fecală :"escherichi coli" şi "enterococi".

- 6 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost neconforme Legii 458/2002, prin lipsa "clorului rezidual liber", datorita neefectuarii dezinfectiei apei.

În cadrul monitorizării de control

 • Nu s-a întocmit "Programul de monitorizare de control a calităţii apei distribuite pentru anul 2012" .

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor stabilită prin HG 974/2004, astfel că monitorizarea de control s-a realizat haotic, în proporţie de 1,9 % doar pentru parametrii fizico-chimici şi ca urmare evaluarea nu este reprezentativă pentru calitaţea apei produse si distribuite consumatorilor, in anul 2012 .

S-au prezentat şi analizat:

- 3 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost neconforme Legii 458/2002, prin lipsa "clorului rezidual liber", datorita neefectuarii dezinfectiei apei.


26.Primăria TULNICI, administrează o zonă de aprovizionare cu apă (satul Tulnici)

În cadrul monitorizării de audit

Au fost prelevate :

- 8 probe pentru examen bacteriologic, care au fost conforme Legii 458/2002.

- 2 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost conforme Legii 458/2002 .

În cadrul monitorizării de control

 • Nu s-a întocmit "Programul de monitorizare de control a calităţii apei distribuite pentru anul 2012" .

 • Nu s-a efectuat monitorizarea de control cu Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică din cadrul DSP Vrancea, dar nici cu un alt laborator înregistrat la Ministerul Sănătăţii.


27.Primăria ŢIFEŞTI, administrează 3 zone de aprovizionare cu apă:

- ZAA sat Clipiceşti

- ZAA sat Ţifeşti

- ZAA sat Bătineşti

În cadrul monitorizării de audit

Au fost prelevate :

- 15 probe pentru examen bacteriologic, care au fost conforme Legii 458/2002.

- 3 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost conforme Legii 458/2002 .

În cadrul monitorizării de control

 • Nu s-a întocmit "Programul de monitorizare de control a calităţii apei distribuite pentru anul 2012" .

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor stabilită prin HG 974/2004 astfel că monitorizarea de control s-a realizat haotic, în proporţie de 1,6 % pentru parametrii microbiologici şi de 2 % pentru parametrii fizico-chimici şi ca urmare evaluarea nu este reprezentativă pentru calitaţea apei produse si distribuite consumatorilor, in anul 2012 .

S-au prezentat şi analizat:

- 3 probe pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii 458/2002 .

- 3 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost conforme Legii 458/2002 .


28.Primăria VÎRTEŞCOIU, administrează 3 zone de aprovizionare cu apă:

- ZAA -sat Olteni

- ZAA -sat Vîrteşcoiu (foraj Primărie)

- ZAA -satele Beciu, Rîmniceanca, Rotăreşti, Pietroasa şi

Faraoanele

În cadrul monitorizării de audit

Au fost prelevate :

- 15 probe pentru examen bacteriologic, care au fost conforme Legii 458/2002.

- 3 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost conforme Legii 458/2002.

În cadrul monitorizării de control:

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor stabilită prin HG 974/2004, monitorizarea de control s-a realizat în proporţie de 14,5 % pentru parametrii microbiologici şi de 16,3 % pentru parametrii fizico-chimici şi ca urmare evaluarea nu este reprezentativă pentru calitaţea apei produse si distribuite consumatorilor, in anul 2012 .

S-au prezentat şi analizat:

- 26 probe pentru examen bacteriologic, care au fost conforme Legii 458/2002.

- 25 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost conforme Legii 458/2002.


29. Primăria VIDRA, administrează 3 zone de aprovizionare cu apă :

- ZAA satele Vidra şi Scafari

- ZAA satele Tichiriş şi Ruget

- ZAA satele Ireşti şi Şerbeşti

În cadrul monitorizării de audit

Au fost prelevate :

- 29 probe pentru examen bacteriologic, din care, 2 probe au fost trimise pentru analize, laboratorului din cadrul Centrului Regional de Sănătate Publică Iaşi (conform metodologiei Programelor de Sănătate) şi 27 probe au fost analizate în Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică din cadrul DSP Vrancea. Toate probele au fost conforme Legii 458/2002.

- 9 probe pentru examen fizico - chimic, din care, 2 probe au fost trimise pentru analize, laboratorului din cadrul Centrului Regional de Sănătate Publică Iaşi (conform metodologiei Programelor de Sănătate) şi 7 probe au fost analizate în Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică din cadrul DSP Vrancea. Toate probele au fost conforme Legii 458/2002.

În cadrul monitorizării de control:

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor stabilită prin HG 974/2004, monitorizarea de control s-a realizat în proporţie de 26,5 % pentru parametrii microbiologici şi de 27,3 % pentru parametrii fizico-chimici şi ca urmare evaluarea nu este reprezentativă pentru calitaţea apei produse si distribuite consumatorilor, in anul 2012 .

S-au prezentat şi analizat:

- 51 probe pentru examen bacteriologic, care au fost conforme Legii 458/2002.

- 45 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost conforme Legii 458/2002.


30. Primăria VINTILEASCA, administrează 2 zone de aprovizionare cu apă :

- ZAA sat Neculele

- ZAA satele Vintileasca -Tănăsari

În cadrul monitorizării de audit

Au fost prelevate :

- 8 probe pentru examen bacteriologic, care au fost conforme Legii 458/2002.

- 2 probe pentru examen fizico - chimic, din care, 1 probă (50%), a fost neconformă Legii 458/2002, prin lipsa "clorului rezidual liber", datorita neefectuarii dezinfectiei apei.

În cadrul monitorizării de control:

 • Nu s-a întocmit "Programul de monitorizare de control a calităţii apei distribuite pentru anul 2012" .

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor stabilită prin HG 974/2004, astfel că monitorizarea de control s-a realizat haotic, în proporţie de 1,6 % pentru parametrii microbiologici şi de 2 % pentru parametrii fizico-chimici şi ca urmare evaluarea nu este reprezentativă pentru calitaţea apei produse si distribuite consumatorilor, in anul 2012 .

S-au prezentat şi analizat:

- 2 probe pentru examen bacteriologic, care au fost conforme Legii 458/2002.

- 2 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost conforme Legii 458/2002.


31.Primăria VRÂNCIOAIA, administrează o zonă de aprovizionare cu apă (satele Vrîncioaia, Ploştina şi Muncei)

În cadrul monitorizării de audit

Au fost prelevate :

- 12 probe pentru examen bacteriologic, care au fost conforme Legii 458/2002.

- 4 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost conforme Legii 458/2002.

În cadrul monitorizării de control:

 • Nu s-a respectat frecventa prelevarilor stabilită prin HG 974/2004 astfel că monitorizarea de control s-a realizat în proporţie de 62,5 % pentru parametrii microbiologici şi de 50 % pentru parametrii fizico-chimici şi ca urmare evaluarea nu este reprezentativă pentru calitaţea apei produse si distribuite consumatorilor, in anul 2012 .

S-au prezentat şi analizat:

- 15 probe pentru examen bacteriologic, care au fost conforme Legii 458/2002.

- 9 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost conforme Legii 458/2002.


CONCLUZII:

În mediul rural, pentru instalaţiile centrale ce aparţin de SPESRAA, nu s-a respectat frecventa prelevarilor de probe pentru analiza parametrilor fizico-chimici si microbiologici.

Astfel : au fost analizate un număr total de 693 probe de apă din care :

 • 550 probe apă pentru examen microbiologic, care au fost conforme Legii 458/2002.

 • 143 probe apă pentru examen fizico-chimic, care au fost conforme, excepţie făcând parametrul chimic "fier" , din ZAA Goleşti, a cărui valoare depăşeşte limita maximă admisă de prevederile Legii 458/2002

Cauzele neconformităţilor sistemelor de aprovizionare cu apa ce apartin SPESRAA :

1. Calitatea necorespunzătoare a apei la sursa (concentraţii crescute de fier în probele de apa din instalaţia Goleşti).

2. Lipsa unor procedee de tratare adecvate, pentru reducerea concentraţiei parametrului evidentiat în exces.

3. Nerespectarea frecvenţei de prelevare a apei şi analizare săptăminală, de la ieşirea din fiecare rezervor de înmagazinare în funcţiune (conform prevederilor HG nr. 974/2004, Anexa 1, art. 9).


În mediul rural, pentru instalaţiile centrale ce aparţin Primăriilor, nu s-a respectat frecventa prelevarilor de probe pentru analiza parametrilor fizico-chimici si microbiologici.

Au fost analizate in total, 933 probe de apă din care :

 • 612 probe apă, din punct de vedere microbiologic, din care: 6 probe (0,98%), au fost neconforme Legii 458/2002, pentru parametrii analizaţi.

 • 321 probe apă, din punct de vedere fizico-chimic, din care: 40 probe (12,46%), au fost neconforme, la parametrii "clor rezidual liber" , "nitriţi" , "amoniu" .

Menţionăm că, toţi operatorii de apă au fost informaţi imediat de neconformitatea probelor de apa, solicitându-li-se efectuarea anchetelor cu privire la identificarea cauzelor care au determinat neincadrarea in parametrii de calitate, precum şi măsurile corective aplicate imediat pentru evitarea apariţiei unor epidemii hidrice .

Principalele cauze de nepotabilitate a apei distribuite consumatorilor, de catre Primarii:

1. Funcţionarea deficitară/nefuncţionarea staţiilor de tratare (dezinfecţie).

2. Dificultăţi în aprovizionarea cu clor gazos, prin lipsa mijloacelor de transport speciale, autorizate, ceea ce determină neefectuarea dezinfecţiei apei.

3. Ineficienţa staţiilor de tratare a apei cu UV.

4. Efectuarea manuală a dezinfecţiei apei, ceea ce determină imposibilitatea asigurării unei concentraţii constante a „clorului rezidual liber” în apa produsă şi distribuită, pe parcursul zilei.

5. Lipsa posibilităţii efectuării dezinfectiei la nivelul bazinelor metalice tip hidrosferă, foarte vechi (Cîmpineanca - sursa CAP, Tătăranu - sursele Mărtineşti, Bordeasca Veche ).

6. Lipsa unor procedee de tratare adecvate, pentru reducerea concentraţiei parametrilor chimici evidenţiaţi în exces.

Măsuri aplicate de Compartimentul « Evaluarea factorilor de risc din mediul de viata si munca »:

1. Amenajarea unor spatii pentru depozitarea în condiţii optime, a clorurii de var utilizată pentru dezinfecţia apei.

2. Modificarea procedeului de tratare a apei (staţia de dezinfectie cu UV, a fost înlocuită cu staţie de clorinare), în localitatea Tănăsoaia.


 • D. Sisteme locale de alimentare cu apă potabilă - fântâni publice


În anul 2012, pentru evaluarea calităţii apei din surse individuale publice (fântâni), s-au prelevat şi analizat cu laboratorul :

- 64 de probe de apă (32 probe pentru examen microbiologic şi 32 probe pentru examen fizico-chimic) şi s-a constatat neconformarea la prevederile Legii 458/2002, atât pentru parametrii microbiologici analizaţi (NTG 22OC, NTG 37OC, E. coli, Enterococi şi Bacterii coliforme), a unui nr de 26 probe (81,25%), cât şi pentru parametrii chimici "nitraţi", "oxidabilitate", "conductivitate", a unui nr. de 20 probe (62,5%) .

 • S-a înregistrat 1 caz de methemoglobinemie acută infantilă în localitatea Sihlea, la un sugar. În urma derulării anchetei, s-a constatat că, apa (din fântâna publică) folosită pentru alimentaţia artificială a copilului, a fost neconformă atât din punct de vedere microbiologic , prin prezenta indicatorilor de contaminare fecala cât şi din punct de vedere chimic, prin depasirea valoarii maxime admise, de catre „nitrati” .

 • Mentionăm că, localitatea Sihlea, este înscrisă în lista localităţilor, cu depasiri ale nitratilor, rezultati din activităţi agricole (Anexa Ord. 743/2008).

Primăria şi cabinetul individual al medicului de familie , au fost informate, cu privire la masurile

ce le vor aplica prin :

 • afişarea la loc vizibil şi protejat a înscrisurilor prin care se interzice consumul de apă din această sursă pentru sugari şi copiii mici;

 • atenţionarea mamelor, referitor la existenţa riscului major de intoxicaţie cu

nitraţi, prin consumul apei din această sursă.

 • În anul 2012, la nivelul judeţului Vrancea, nu s-au înregistrat epidemii hidrice.

 • Compartimentul « Evaluarea factorilor de risc din mediul de viata si munca », a sesizat in scris, “Biroul de control in sanatate publica”, cu privire la neconformitatile existente in 13 sisteme de aprovizionare cu apa potabila din judet si s-a aplicat numai o sanctiune contraventionala.

  Vezi aici documentul oficial >>

Vaccinarea Anti-HPV

  Direcţia de Sănătate Publică Vrancea informează populaţia că din data de 23.11.2009 începe vaccinarea anti-HPV a elevelor din clasa a-VI-a si a-VII-a. Mai multe detalii puteti gasi pe site - Centrul National de Informare pentru Prevenirea Cancerului de Col Uterin.

 Vaccinarea se va efectua prin cabinetele medicale şcolare şi de familie . Direcţia de Sănătate Publică Vrancea a primit 1794 doze de Cervarix care va fi distribuit cabinetelor vaccinatoare in zilele urmatoare. Vaccinul poate fi administrat simultan sau la orice interval faţă de celelalte tipuri de vaccinuri (inclusiv gripal).

 Modalitatea de desfăşurare a campaniei  va fi urmatoarea :
• Se va face planificarea pe zile si pe clase pentru fiecare unitate de invatamant de catre medicul scolar sau de familie care deserveste colectivitatea respectiva ;
• Se va face informarea parintilor asupra programului stabilit , de catre cabinetul medical sau profesorul diriginte ;
• In cazul in care parintii nu sunt de acord cu vaccinarea vor anunta acest lucru catre cabinetul medical (scolar sau de familie ).Nu sunt necesare documente scrise / semnate pentru acceptarea sau refuzul vaccinării.

Centralizator posturi vacante

  Incepând cu data de 01.09.2010, dosarele pentru eliberarea documentelor necesare recunoaşterii calificărilor româneşti în celelalte state ale Uniunii Europene se depun la direcţiile de sănătate publica. La Directia de sanatate publica Vrancea dosarele se depun la compartimentul resurse umane:

  Consilier Gheorghiu Carmen Referent Dutulescu Constanta PROGRAM Luni - joi 930, - 16,00 Vineri 930, - 13,30

Adresa scoli

Actiune tematica de control in unitatile de invatamant din judetul Vrancea cf. adresei MS NR.54193/13.09.2010.In judetul Vrancea au fost controlate 58 unitati de invatamant, 14 in mediul urban si 44 in mediul rural.Principalele probleme depistate sunt:

  1. Localul unitatii este necorespunzator, necesitind reabilitare la Scoala si Gradinita Novacesti, Scoala Viisoara si Gradinita nr.2 Adjud.

  2. Lipsa teren de joaca pentru copii la Gradinita nr.2 Adjud.

  3. Lipsa apei potabile curente la scolile din Haret, Calimanesti, Ploscuteni, Boghesti si Adjudul-Vechi sau apa nepotabila folosita doar pentru igiena mainilor la Scoala Corbita si Scoala Tanasoaia.

  4. Grupuri sanitare exterioare fara apa curenta la unitatile de invatamint din Racoasa, Varnita, Poiana, Dragosloveni, Candesti, Dumbraveni, Haret, Urechesti, Sarbi, Homocea, Ploscuteni, Corbita, Boghesti, Tanasoaia, Adjudul-Vechi.

  5. Lipsa materialelor pentru igiena mainilor la unitatile de invatamint din Padureni, Haret, Calimanesti, Virtescoiu.

  6. Lipsa incalzire - calorifere inca nemontate la Scoala Corbita.

  7. Lipsa personal pentru efectuarea curateniei la Scoala Padureni, iar la marea majoritate a unitatilor mici din mediul rural acest personal este cu 1/4 sau 1/2 norma neputand asigura corespunzator intretinerea curateniei .

  8. Personalul angajat nu a efectuat controlul medical periodic la unitatile de invatamint din Poiana, Golesti, Dragosloveni, Candesti.

  9. Personalul de ingrijire nu a efectuat cursul de insusire a notiunilor fundamentale de igiena la unitatile de invatamint din Poiana, Golesti, Dragosloveni, Candesti, Urechesti, Sarbi, Tifesti, Virtescoiu, Homocea, Ploscuteni, Corbita, Boghesti, Tanasoaia, Adjudul-Vechi.

  10. Unitatile de invatamint din Urechesti, Paunesti, Surlea, Bostanesti, Virtescoiu, Focsani-sc.1 si 8 nu au contracte de dezinsectie-deratizare.

  Ca urmare a neconformitatilor de mai sus, din cele 58 unitati controlate, 15 au ASF, 2 au ASF cu plan de conformare si 41 nu au ASF. Toate neconformitatile mentionate mai sus sunt motivate de catre conducerile unitatilor de invatamint ca fiind datorate lipsei fondurilor alocate de la primarii, motiv pentru care am aplicat  30 avertismente fara a da si sanctiuni contraventionale.

DIRECTOR EXECUTIV,                                    PT. INSPECTOR SEF

DR.GRAUR CATALIN                                   DR.STOENOIU MIRCEA

red/dact:DR.BS

>>Vedeti aici documentele oficiale Adresa scoli si Macheta scoli

Anunt DSP Vrancea 4 iulie 2011

 Ministerul Sănătăţii a convocat la sediul DSP Vrancea în ziua de 4 iulie 2011 reprezenanţi ai direcţiilor de sănătate din judeţele Vrancea, Buzău, Galaţi şi Brăila în vederea evaluării activităţii acestora şi a modului de organizare şi implementare a obiectivelor programelor naţionale de sănătate în domeniile supravegherii bolilor, monitorizarea factorilor de risc de mediu, evaluarea şi  promovarea stării de sănătate a populaţiei, respectiv a activităţii laboratoarelor.

Calendar vaccinare

 Directia de Sanatate Publica Vrancea aduce la cunostinta elevilor, parintilor si cadrelor didactice din scoli, calendarul campaniilor scolare obligatorii de vaccinare pe anul scolar 2010-2011, dupa cum urmeaza:

Octombrie 2010:

11-12 oct. 2010: vaccinare antirujeolica - antirubeolica - antiurliana (RRO), recuperare restantieri elevi cls. a II-a;

 

Noiembrie 2010:

08 - 19 nov. 2010: vaccinare antidiftero - tetanica (dT), recuperare restantieri elevi cls. a IX- a;

22 nov. - 03 dec. 2010 : vaccinare antipoliomelitica (VPI), clasa a III-a;

 

Aprilie 2011*: - vaccinare antirujeolica - antirubeolica - antiurliana(RRO) cls. I-a;

 

Mai 2011*: - vaccinare antidiftero - tetanica (dT), clasa a VIII-a.

 

Perioada exacta de desfasurare a acestor campanii scolare de vaccinare va fi comunicata ulterior.

 

Cf. Ordinului Ministerului Sanatatii 1955/1995, art. 2:

"In unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, publice sau private, se vor primi numai copiii si tinerii care prezinta documente medicale care atesta starea lor de sanatate si efectuarea imunizarilor profilactice obligatorii."

 

De asemenea, cf. art. 19, Lit. f:

"Conducerea unitatilor scolare are obligatia de a programa in colaborare cu medicul......realizarea imunizarilor."

 

Legea 649/2001 precizeaza ca vaccinarile trecute in Programul National de Imunizari sunt obligatorii, inclusiv campaniile de vaccinare scolare."

 

Raport privind calitatea apei in jud. Vrancea

 

Raport privind calitatea apei in jud. Vrancea - 2011 >>

Raport privind calitatea apei in jud. Vrancea - 2010 >>

Raport privind calitatea apei in jud. Vrancea - 2009 >>

Catre medicii implicati in campania nationala de vaccinare:

Sunteţi invitaţi la seminarul judeţean cu tema: Infecţia cu HPV. Metode de prevenţie a cancerului de col uterin. Seminarul are loc în data de 07.07.2009 în cardul campaniei naţionale de informare începând cu ora 9,30 în Sala mare a Hotelului Fashion, bd. Bucureşti nr.12, Focşani. Transportul se decontează în cuantum de 50lei/pers. pentru medicii care nu sunt din mun. Focşani. Seminarul este creditat cu minim 4 puncte EMC.
  La seminar se vor prezenta informaţii ştiinţifice şi vor fi puse la dispoziţie materiale tipărite de informare pe tem prevenţiei cancerului de col uterin.

Anunt DSP Vrancea 20.08.2010

 Începând cu data de 01.09.2010, dosarele pentru eliberarea documentelor necesare recunoaşterii calificărilor româneşti în celelalte state ale Uniunii Europene se depun la direcţiile de sănătate publica. La Directia de sanatate publica Vrancea dosarele se depun la compartimentul resurse umane:

Cosilier Gheorghiu Carmen 
Referen Dutulescu Consta

PROGRAM

   Luni -  joi         930,  - 16,00

   Vineri               930,  - 13,30

 

Vedeti anuntul aici>>

Vaccinarea antigripala sezoniera

 Directia de Sanatate Publica Vrancea informează populaţia că din data de 23.11.2009 începe vaccinarea antigripală sezonieră. Vaccinarea se va efectua prin cabinetele medicale de familie. Persoanele considerate la risc si care au prioritate pentru aceasta vaccinare sunt:

 • Varstnicii de peste 65 de ani.
 • Persoanele cu boli cronice respiratorii si cardiovasculare.
 • Au fost achizitionate 41950 doze de vaccin produs de Institutul Cantacuzino care au fost distribuite pana la aceasta data in peste 50% din cabinetele medicale.
 • Intrucat nu toate cabinetele medicale primesc vaccinul in acelasi timp, recomandam persoanelor din cele doua grupe de risc sa se informeze telefonic la cabinetele medicilor de familie despre primirea vaccinului si inceperea vaccinarii.
Comunicat de presa din 19.11.2009

Direcţia de Sănătate Publică Vrancea informează populatia ca in perioada 18.11.2009 ora 09.00 şi 19.11.2009 ora 09.00 au fost confirmate încă 4 cazuri de gripă A /H1N1 pe teritoriul judetului. Este vorba de 2 elevi de la Colegiul tehnic "Valeriu D.Cotea" Focsani (cl.IX C si cl.X C)  si 1 elev de la Colegiul tehnic "Gheorghe Asache" Focsani, cl.IX E. Al 4-lea caz este un adult de 22 de ani din Focşani .
 Toti bolnavii au primit tratament la domiciliu unde au fost izolati pentru 7 zile. Cazurile au fost comunicate medicilor de familie care vor supraveghea contacţii de familie ce vor fi de asemenea izolati la domiciliu pentru 7 zile.
 Începând cu data de 19.11.2009 s-a dispus suspendarea cursurilor în Colegiul Tehnic "Valeriu Cotea" din Focsani şi în clasa IX E din Colegiul tehnic "Gheorghe Asache" pentru 7 zile (19-25.11.2009)
 Cazurile confirmate au domiciliul în Boloteşti, Mândresti şi Focşani (2). 

 DIRECTOR  COORDONATOR
 DR.Cătălin GRAUR

Comunicat de presa din 17.11.2009

 Directia de Sănătate Publica Vrancea informează populaţia că  au fost confirmate primele 4 cazuri de gripa A /H1N1 pe teritoriul judeţului.

 Este vorba de 4 elevi, dintre care 3 de la Colegiul tehnic "Valeriu D. Cotea" Focsani (aceeaşi clasă) şi 1 elev de la Şcoala "Ştefan cel Mare" Focsani. Formele de boală fiind uşoare si medii, bolnavii au primit tratament la domiciliu unde au fost izolaţi pentru 7 zile.
 Cazurile au fost comunicate medicilor de familie care vor supraveghea contactii de familie ce vor fi de asemenea izolaţi la domiciliu pentru 7 zile. Începând cu data de 18.11.2009 la nivelul celor două unităţi de învăţământ se va desfasura triajul epidemiologic al elevilor si cadrelor didactice şi se vor recolta probe de la contacţii de colectivitate ce prezintă semne de infectie respiratorie. Cele 2 clase din care fac parte elevii bolnavi vor fi închise pentru 7 zile timp în care vor fi igienizate şi dezinfectate.
     Atenţionăm din nou părinţii care au copii ce frecventează unităţi de învăţământ de toate tipurile, să nu mai trimită copiii bolnavi la şcoală/grădiniţă, întrucât prin aceasta se fac vinovaţi nu numai de agravarea bolii propriilor copii, ci şi de favorizarea cu bună ştiinţă a răspândirii bolilor respiratorii.
 
Dr. Marina Maiorov
 
Regulament de Organizare si Functionare

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a DSP Vrancea este prezentat în cele ce urmează:

 CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
 Art. 1
Direcţia de Sănătate Publică Vrancea  este serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, subordonat Ministerului Sănătăţii, care funcţionează în baza Legii nr.95/2006 cu  modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.127/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu modificările ulterioare.

 Art. 2
Direcţia de Sănătate Publică Vrancea reprezintă autoritatea de sănătate publică la nivel local, care realizează politicile şi programele naţionale de sănătate, elaborează programe locale, organizează structurile sanitare, evidenţele statistice pe probleme de sănătate precum şi de planificare şi derulare a investiţiilor finanţate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate.

 Art. 3
Direcţia de Sănătate Publică Vrancea îndeplineşte în principal următoarele atribuţii:
- evaluează, coordonează şi monitorizează modul de asigurare a asistenţei medicale curative şi profilactice din unităţile sanitare din teritoriul arondat, luând măsuri pentru asigurarea accesului la asistenţă medicală a oricărei persoane din raza judeţului;
- coordonează, organizează şi evaluează programele naţionale de sănătate ce se derulează în teritoriul arondat şi exercită atribuţii specifice de control în sănătatea publică, prin personalul împuternicit, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii;
- organizează activităţi în domeniul sănătăţii publice în colaborare cu autorităţile locale, cu instituţii de învăţământ şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale;
- coordonează serviciile de asistenţă medicală din teritoriu, organizează şi coordonează asistenţa medicală în caz de calamităţi, dezastre, catastrofe şi alte situaţii deosebite, organizează, coordonează şi răspunde de organizarea reţelei sanitare pentru apărare, sub coordonarea Ministerului Sănătăţii;
- participă la coordonarea acordării primului ajutor calificat împreună cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi cu alte structuri din Ministerul Sănătăţii;
- organizează culegerea şi prelucrarea datelor statistice de la toţi furnizorii de servicii medicale, indiferent de forma de organizare, întocmeşte şi transmite rapoarte statistice către instituţiile desemnate în acest sens;
- furnizează date statistice către alte autorităţi, la solicitare şi cu respectarea confidenţialităţii datelor;
- avizează şi supune aprobării Ministerului Sănătăţii propunerile privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţilor sanitare din subordine;
- la cerere, efectuează, potrivit dispoziţiilor legale, servicii de sănătate publică, pentru care se percep tarife potrivit actelor normative în vigoare;
- afişează pe site proiectele bugetelor de venituri şi cheltuieli ale spitalelor publice şi analizează execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli lunare şi trimestriale, pe care le înaintează Ministerului Sănătăţii
- desemnează reprezentanţi în consiliul consultativ al spitalelor publice.

 Art. 4
 Conducerea Direcţiei de Sănătate Publică este asigurată de un comitet director, compus din director executiv şi directorii executivi adjuncţi.

 Art. 5
 Conducerea Direcţiei de Sănătate Publică colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătăţii publice în condiţiile legii; participă la medierea litigiilor apărute în legătură cu executarea, modificarea şi încetarea contractelor dintre furnizorii de servicii medicale şi Casa jud.de asigurări de sănătate, ori cu alte pretenţii decurgând din acestea, urmărind echilibrul financiar şi utilizarea eficientă a sumelor contractate.

 Art. 6
(1)Statul de funcţii se aprobă de către Ministrul Sănătăţii;
(2)Structura organizatorică cuprinde servicii, birouri şi compartimente funcţionale care se organizează la propunerea Direcţiei de Sănătate Publică, cu aprobarea ministrului sănătăţii cu respectarea numărului maxim al funcţiilor publice de conducere şi al numărului minim de posturi de execuţie conform reglementărilor legale în vigoare. Structura organizatorică este menţionată în anexa nr.1 (organigrama);
(3) Personalul Direcţiei de Sănătate Publică este constituit din funcţionari publici, cu excepţia personalului din cadrul laboratoarelor şi a personalului care desfăşoară activităţi de secretariat, administraţie, de aprovizionare şi de mentenanţă, care au calitatea de personal contractual.


  CAPITOLUL II: Atribuţii generale
 Art. 7
Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene are următoarele atribuţii:
a)organizează, coordonează şi controlează, după caz, activităţile de asistenţă de sănătate publică, promovarea sănătăţii şi medicinii preventive, asistenţă medicală de urgenţă, curativă, de recuperare medicală, asistenţă medicală la domiciliu, care se acordă prin unităţile sanitare publice sau private, precum şi asistenţă de medicină legală şi de medicină sportivă;
b)coordonează şi controlează implementarea şi realizarea programelor naţionale de sănătate, pe care le derulează în teritoriul arondat, în scopul îndeplinirii obiectivelor şi realizării indicatorilor, prin desfăşurarea activităţilor specifice la nivel local;
c)evaluează anual rezultatele activităţii şi propune strategiile pentru ameliorarea stării de sănătate a populaţiei din teritoriu;
d)analizează periodic starea de sănătate a populaţiei din teritoriul arondat, în scopul identificării principalelor probleme de sănătate publică, şi alocă prioritar resursele de care dispune pentru intervenţiile cu cea mai mare eficienţă în ameliorarea stării de sănătate;
e)elaborează şi coordonează implementarea programelor locale de sănătate în concordanţă cu priorităţile de sănătate publică identificate la nivel local;
f)informează Ministerul Sănătăţii şi autorităţile administraţiei publice locale asupra stării de sănătate a populaţiei şi asupra concluziilor care rezultă din evaluare, periodic şi ori de câte ori consideră necesar;
g)asigură supravegherea şi controlul aplicării legislaţiei de către instituţiile şi organismele care au responsabilităţi în domeniul sănătăţii publice şi de către unităţile sanitare din sectorul privat de asistenţă medicală, colaborând în acest scop cu organismele profesionale din domeniul medico-sanitar la nivel local, cu autorităţile publice locale şi cu alte instituţii abilitate;
h)în calitate de ordonator secundar de credite, aprobă angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în condiţiile legii;
i)coordonează acţiunile de limitare a efectelor apărute în urma dezastrelor, calamităţilor şi epidemiilor în domeniul de competenţă;
j)coordonează activitatea de audit public intern din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, precum şi auditul public intern exercitat la nivelul spitalelor aflate în subordine, conform legii, în cazul în care nu este organizată o astfel de structură specializată în cadrul spitalului respectiv;
k)emite avize şi autorizaţii sanitare şi autorizaţii de liberă practică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
l)coordonează activitatea de control în sănătatea publică la nivel local şi înaintează spre aprobare Ministerului Sănătăţii lista personalului împuternicit pentru desfăşurarea acestei activităţi, la propunerea directorului executiv adjunct pentru control în sănătate publică;
m)organizează şi coordonează asistenţa medicală materno-infantilă;
n)organizează activitatea de identificare şi soluţionare a problemelor de sănătate publică apărute în rândul persoanelor aparţinând grupurilor defavorizate;
o)coordonează activitatea serviciilor de ambulanţă judeţene ;
p)coordonează elaborarea raportului anual asupra stării de sănătate a comunităţii la nivel judeţean ;
q)evaluează anual rezultatele activităţii în domeniul medical şi adaptează strategiile de intervenţie pentru ameliorarea stării de sănătate a populaţiei din teritoriu;
r)colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce revin direcţiei de sănătate publică judeţene;
s)desemnează reprezentanţii direcţiei de sănătate publică judeţene  în consiliile consultative ale spitalelor publice, conform prevederilor legale în vigoare;
t)propune Ministerului Sănătăţii, cu avizul consiliului judeţean sau al consiliului local, după caz, înfiinţarea ori desfiinţarea spitalelor publice;
u)propune conducerii Ministerului Sănătăţii măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii managerilor de spital, în cazul constatării nerealizării indicatorilor prevăzuţi în contractul de management;
v)evaluează necesarul de resurse umane de la nivelul asistenţei medicale în funcţie de nevoile comunitare identificate prin acţiuni specifice şi emite recomandări în acest sens;
w)controlează respectarea normativelor de personal ale instituţiilor publice din subordine;
x)propune Ministerului Sănătăţii reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţilor sanitare publice;
y)coordonează fundamentarea finanţării şi propune Ministerului Sănătăţii alocarea resurselor necesare desfăşurării activităţii;
z)nominalizează personalul din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice din domeniul relaţiilor publice şi al comunicării;
aa) avizează bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice aflate în subordinea sa;
bb) evaluează periodic performanţele profesionale pentru personalul din subordine şi acordă calificativul anual;
cc) încheie contractul de management cu managerul general al serviciului de ambulanţă;
dd) controlează respectarea programelor de instruire practică a elevilor şi studenţilor din unităţile de învăţământ care pregătesc asistenţi medicali şi moaşe, desfăşurate în unităţile sanitare, în colaborare cu directorul de îngrijiri/asistentul-şef şi cu reprezentantul inspectoratului şcolar judeţean;
ee) desemnează participanţi în comisiile de examinare pentru examenul de absolvire a şcolii postliceale sanitare;
ff) desemnează participanţi la selecţia asistenţilor medicali, comunitari, moaşelor, infirmierelor, precum şi ca membri în comisiile de examene şi concursuri de ocupare a posturilor vacante pentru aceste categorii de personal;
gg) desemnează participanţi la activităţile profesionale şi la manifestările organizate de Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România;
hh) colaborează cu organizaţii profesionale, sindicale şi organizaţii neguvernamentale în proiecte ce privesc activitatea asistenţilor medicali;
ii) stabileşte proceduri de informare a opiniei publice cu privire la rezultatele activităţilor de control în sănătatea publică şi în alte situaţii cu risc pentru populaţie;
jj) desemnează coordonatorul activităţii de audit intern, auditorul cu cel mai înalt grad profesional, pentru unităţile sanitare din subordine care nu au birouri/compartimente de audit intern;
kk) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea Ministerului Sănătăţii, conform prevederilor legale.

 Art. 8
Directorul executiv adjunct de sănătate publică şi programe al direcţiei de sănătate publică judeţene,  are următoarele atribuţii:
a)coordonează şi răspunde de activităţile de supraveghere epidemiologică a bolilor transmisibile şi netransmisibile, evaluarea factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă şi promovarea sănătăţii, desfăşurate la nivel teritorial;
b)organizează, coordonează şi monitorizează activitatea de sănătate publică desfăşurată de furnizorii de servicii medicale, indiferent de forma de organizare;
c)coordonează la nivel teritorial şi răspunde de desfăşurarea activităţilor de prevenire şi limitare a răspândirii bolilor transmisibile în situaţii de risc epidemiologic;
d)coordonează şi controlează modul de constituire, gestionare şi reîntregire a rezervei antiepidemice judeţene;
e)coordonează implementarea la nivel judeţean a activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate publică;
f)organizează activitatea de monitorizare şi evaluare a programelor de sănătate, în conformitate cu actele normative în vigoare privind programele şi subprogramele de sănătate;
g)organizează analiza trimestrială şi anuală a indicatorilor programelor de sănătate de la unităţile sanitare din teritoriul arondat, în conformitate cu actele normative în vigoare privind programele şi subprogramele de sănătate;
h)transmite Ministerului Sănătăţii propuneri privind modul de îmbunătăţire a derulării programelor de sănătate la nivel local;
i)desemnează coordonatorii locali ai programelor de sănătate publică din rândul personalului propriu şi aprobă numirea coordonatorilor locali propuşi de unităţile sanitare din subordine;
j)organizează la nivel local activitatea de management al programului de imunizări;
k)organizează culegerea şi prelucrarea informaţiilor statistice medicale din domeniul său de competenţă, primite de la unităţile sanitare publice sau private, şi răspunde de transmiterea rapoartelor statistice periodice către instituţiile desemnate în acest scop;
l)aprobă, după caz, referatele de evaluare a unităţilor/activităţilor supuse avizării/autorizării sanitare;
m)coordonează activităţile de consultanţă de specialitate la cererea terţilor;
n)participă la elaborarea raportului stării de sănătate a comunităţii şi a raportului stării de sănătate în relaţie cu factorii de risc din mediul de viaţă şi de muncă;
o)participă la îndeplinirea planurilor de acţiune privind implementarea legislaţiei şi de consolidare instituţională în plan judeţean sau local;
p)elaborează şi propune directorului executiv bugetul specific domeniului pe care îl coordonează;
q)evaluează periodic performanţele profesionale pentru personalul din subordine şi acordă calificativul anual;
r)facilitează formarea şi perfecţionarea profesională a personalului din subordine;
s)îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea direcţiei în domeniul de competenţă.

 Art. 9
Directorul executiv adjunct pentru asistenţă medicală al direcţiei de sănătate publică judeţene  are următoarele atribuţii:

a)coordonează implementarea la nivel local a strategiilor de sănătate elaborate de Ministerul Sănătăţii, pentru asigurarea asistenţei medicale a populaţiei;
b)răspunde de evaluarea necesarului de servicii medicale curative la nivel de judeţ, pe domenii de asistenţă medicală;
c)asigură furnizarea datelor specifice pentru elaborarea rapoartelor privind starea de sănătate a comunităţii şi a situaţiei privind necesarul de servicii de sănătate pentru populaţia din teritoriul arondat;
d)participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor de sănătate la nivel local, pe baza nevoilor de sănătate ale populaţiei şi în conformitate cu strategiile de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii;
e)organizează reţeaua unităţilor sanitare publice din teritoriu în vederea asigurării eficienţei şi calităţii actului medical, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii;
f)organizează şi evaluează activitatea cabinetelor medicale, medico-dentare, de îngrijiri de sănătate, a laboratoarelor şi activităţilor conexe actului medical, indiferent de forma de organizare, precum şi a unităţilor sanitare din subordine;
g)propune sancţionarea abaterilor în conformitate cu reglementările în vigoare;
h)asigură coordonarea şi integrarea serviciilor de îngrijire la domiciliu şi a serviciilor furnizate la nivel comunitar;
i)evaluează, coordonează şi monitorizează serviciile medicale furnizate în cadrul reţelei de asistenţă medicală primară, al reţelei ambulatorii de specialitate, precum şi al reţelei de asistenţă spitalicească;
j)evaluează, coordonează şi monitorizează serviciile medicale furnizate în cadrul reţelei de asistenţă medicală comunitară şi recuperatorie;
k)organizează asistenţa medicală pentru bolnavii psihici şi controlează serviciile medicale şi sistemul informaţional al bolnavilor psihici cu potenţial pericol social;
l)participă la elaborarea planului de intervenţie în caz de dezastre şi epidemii;
m)răspunde de organizarea şi actualizarea permanentă a evidenţei unităţilor sanitare publice şi private din teritoriu;
n)analizează nevoile de servicii medicale ale populaţiei şi propune directorului executiv modificarea structurii unităţilor sanitare din subordine;
o)analizează şi înaintează directorului executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene  propunerile conducerilor unităţilor din subordine privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii, în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii, cu avizul consiliului judeţean sau al consiliului local, după caz;
p)răspunde de actualizarea evidenţei medicilor din teritoriu;
q)organizează culegerea şi prelucrarea informaţiilor statistice medicale primite de la unităţile sanitare publice sau private şi răspunde de transmiterea rapoartelor statistice periodice către instituţiile desemnate în acest scop;
r)asigură informarea personalului medical în legătură cu normele de etică profesională şi deontologie medicală şi informarea pacienţilor cu privire la drepturile şi îndatoririle acestora;
s)organizează evidenţa parteneriatelor public-private şi asigură sprijin local în implementarea strategiei Ministerului Sănătăţii de participare a sectorului privat la îmbunătăţirea performanţei sectorului sanitar;
t)reprezintă direcţia de sănătate publică judeţeană în comisiile paritare organizate la nivel judeţean;
u)colaborează cu autorităţile administraţiei locale în desfăşurarea activităţilor medicale furnizate prin unităţile de asistenţă medico-socială şi asigură îndrumarea metodologică în acordarea serviciilor medicale în aceste unităţi;
v)analizează şi rezolvă sesizările şi reclamaţiile referitoare la asigurarea asistenţei medicale a populaţiei.

 Art. 10
Directorul executiv adjunct pentru control în sănătatea publică al direcţiei de sănătate publică judeţene  are următoarele atribuţii:

a)organizează şi implementează activitatea de control în sănătatea publică la nivel judeţean;
b)propune directorului executiv lista persoanelor care urmează a fi împuternicite pentru desfăşurarea activităţii de control în sănătatea publică, în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii;
c)colaborează cu directorii executivi adjuncţi la întocmirea planului tematic anual al activităţii de control în sănătatea publică la nivel judeţean;
d)elaborează şi propune directorului executiv bugetul specific activităţii de control în sănătatea publică;
e)stabileşte şi aplică măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii de control în sănătatea publică la nivel judeţean;
f)constată şi sancţionează contravenţiile la normele igienico-sanitare, la normele de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile şi profesionale, la nivel judeţean;
g)organizează şi conduce la nivel judeţean acţiuni de control în sănătatea publică şi în situaţii de calamităţi naturale, evenimente deosebite, epidemii;
h)evaluează periodic performanţele profesionale pentru personalul din subordine şi acordă calificativul anual;
i)facilitează formarea şi perfecţionarea profesională a inspectorilor la nivel judeţean;
j)aprobă măsurile propuse de inspectorii sanitari din subordine şi emite documentele de autoritate sanitară: decizii de interzicere a activităţii, respectiv decizii de suspendare a activităţii, informarea altor instituţii publice abilitate;
k)notifică institutele de sănătate publică şi Ministerul Sănătăţii asupra constatării neconformităţilor cu legislaţia în vigoare pentru produsele avizate/notificate de către aceste instituţii, în vederea luării măsurilor legale în vigoare;
l)participă în echipele de control iniţiate de către Ministerul Sănătăţii şi de către alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale;
m)participă la elaborarea raportului stării de sănătate a comunităţii;
n)informează opinia publică cu privire la rezultatele activităţilor de control în sănătatea publică prin procedura stabilită de directorul executiv;
o)participă la elaborarea planului de acţiune în caz de dezastre/calamităţi.

 Art. 11
Medicul şef al laboratorului de sănătate publică al direcţiei de sănătate publică judeţene,  are următoarele atribuţii:

a)organizează şi coordonează activitatea laboratorului de sănătate publică, inclusiv în cadrul activităţilor de laborator teritoriale;
b)organizează controlul intern şi extern de calitate;
c)se asigură de utilizarea eficientă a bazei materiale şi a resurselor umane în vederea realizării obiectivelor din cadrul programelor de sănătate publică;
d)organizează evidenţele de laborator, permiţând astfel accesul rapid la informaţii de laborator pentru serviciile/birourile de supraveghere şi control al bolilor transmisibile şi de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă şi de muncă;
e)răspunde de transmiterea operativă a rezultatelor de laborator către directorul executiv adjunct de sănătate publică şi programe, respectiv serviciile/birourile beneficiare;
f)colaborează cu directorul executiv adjunct pentru control în sănătatea publică şi participă alături de acesta la elaborarea planului de acţiuni de inspecţie tematice care implică activităţi de laborator;
g)se asigură de existenţa bazei materiale necesare pentru efectuarea testărilor de laborator prevăzute în cadrul programelor de sănătate publică şi în cadrul activităţilor de control în sănătatea publică;
h)elaborează şi propune directorului executiv bugetul specific necesar desfăşurării activităţii;
i)răspunde de activitatea desfăşurată de personalul de laborator care îşi desfăşoară activitatea în cadrul birourilor, serviciilor sau compartimentelor teritoriale;
j)asigură participarea cu date specifice la elaborarea rapoartelor privind starea de sănătate a comunităţii şi a situaţiei privind necesarul de servicii de sănătate pentru populaţia din teritoriul arondat;
k)coordonează activităţile de specialitate desfăşurate la cererea terţilor;
l)evaluează periodic performanţele profesionale pentru personalul din subordine şi acordă calificativul anual;
m)facilitează formarea şi perfecţionarea profesională a personalului din subordine;
n)îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea direcţiei.

 Art. 12
Directorul executiv adjunct financiar-contabil al direcţiei de sănătate publică judeţene,  are următoarele atribuţii:

a)coordonează activitatea de elaborare, finanţare, execuţie şi raportare a indicatorilor financiari din bugetul de venituri şi cheltuieli al direcţiei de sănătate publică judeţene, precum şi al unităţilor din subordine;
b)asigură respectarea disciplinei financiare şi bugetare la nivelul direcţiei de sănătate publică judeţene şi controlează aceste activităţi la nivelul unităţilor din subordine;
c)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;
d)răspunde de realitatea şi exactitatea datelor cuprinse în situaţiile financiare centralizate trimestriale şi anuale, precum şi de prezentarea acestora la termenul stabilit de organul ierarhic superior;
e)propune Ministerului Sănătăţii indicatorii financiari ce urmează a fi incluşi în legea anuală a bugetului de stat;
f)răspunde de avizarea şi repartizarea, după caz, a bugetului de venituri şi cheltuieli al unităţilor sanitare subordonate şi urmăreşte utilizarea eficientă a fondurilor alocate;
g)elaborează propuneri de casare şi transfer de bunuri materiale, pe care le înaintează Ministerului Sănătăţii;
h)răspunde de executarea indicatorilor economico-financiari din bugetul propriu şi urmăreşte executarea acestora la unităţile finanţate în baza bugetului aprobat;
i)răspunde de întocmirea lunară a execuţiei bugetului de stat, pe care o înaintează Ministerului Sănătăţii;
j)răspunde de întocmirea lunară a necesarului de credite bugetare pentru luna următoare pe titluri de cheltuieli şi programe de sănătate publică, pe care le înaintează Ministerului Sănătăţii;
k)pe baza evaluării bazei tehnico-materiale existente în teritoriu, stabileşte priorităţile de dezvoltare şi întreţinere a acesteia, propunând lucrări de investiţii, consolidare clădiri şi reparaţii capitale;
l)stabileşte necesarul de credite bugetare anuale pentru lucrări de investiţii, consolidări clădiri şi reparaţii capitale pentru unităţile subordonate;
m)analizează periodic modul de derulare a procesului investiţional şi solicită ordonatorului principal de credite modificări valorice ale creditelor repartizate anual pe obiective de investiţii, acolo unde este cazul.

  CAPITOLUL III: Atribuţii specifice
 Art. 13
Direcţiile de sănătate publică judeţene au următoarele atribuţii specifice, pe domenii de activitate:
I.În domeniul resurselor umane
Compartimentul de resurse umane, normare, organizare, salarizare (RUNOS) are următoarele atribuţii:
a)aplică normele Ministerului Sănătăţii privind formarea, încadrarea, transferul şi detaşarea medicilor, farmaciştilor, biologilor, chimiştilor şi biochimiştilor la nivelul direcţiei de sănătate publică; coordonează şi verifică aplicarea acestor norme la nivelul unităţilor sanitare cu personalitate juridică subordonate;
b)îndrumă şi verifică în unităţile sanitare subordonate aplicarea legislaţiei în vigoare referitoare la încadrarea, salarizarea, promovarea şi acordarea tuturor celorlalte drepturi salariale privind salariul de merit, indemnizaţia de conducere, sporul de vechime, sporul pentru condiţii deosebite de muncă, încadrarea personalului care îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă cu condiţii speciale şi deosebite, salarizarea gărzilor;
c)verifică modul de organizare şi desfăşurare a concursurilor la nivelul unităţilor sanitare cu personalitate juridică din subordine, pentru toate categoriile de personal;
d)monitorizează numărul maxim de personal, pe categorii, pentru unităţile sanitare publice;
e)întocmeşte rapoarte statistice privind numărul şi drepturile de personal şi le înaintează periodic sau la solicitare Ministerului Sănătăţii ori altor instituţii, în condiţiile legii;
f)întocmeşte statul de funcţii pentru aparatul propriu, în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii, precum şi lucrările privind modificarea şi completarea acestuia;
g)solicită Ministerului Sănătăţii aprobarea organizării concursului pentru ocuparea posturilor vacante de medici, farmacişti, biologi, chimişti şi biochimişti din aparatul propriu, conform reglementărilor legale în vigoare;
h)participă la organizarea concursurilor şi examenelor pentru obţinerea de grade şi trepte profesionale, precum şi de intrare în rezidenţiat; participă la organizarea concursurilor şi examenelor pentru unităţile sanitare cu personalitate juridică din subordine, potrivit legii;
i)asigură participarea direcţiei de sănătate publică judeţene, prin reprezentanţii săi, în comisiile paritare organizate la nivel judeţean pentru stabilirea necesarului de medici;
j)aplică prevederile legale în domeniul monitorizării funcţiei publice:
 (I)elaborează şi transmite Ministerului Sănătăţii documentaţia necesară în vederea elaborării planului anual de ocupare a funcţiilor publice generale;
 (II)elaborează şi transmite Ministerului Sănătăţii situaţia funcţiilor publice generale, a personalului contractual, pe nivel de studii, grade şi trepte profesionale, în vederea elaborării anexei la legea bugetului de stat;
 (III)transmite lunar, la solicitarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, situaţia privind respectarea codului de conduită al funcţionarilor publici, inclusiv regimul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese;
 (IV)transmite, la solicitarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, actualizarea bazei de date în ceea ce priveşte funcţiile şi funcţionarii publici proprii;
k)la solicitarea conducerii unităţilor sanitare din subordine, elaborează documentaţia privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului sau a denumirii, pe care o înaintează directorului executiv adjunct medical;
l)pentru unităţile sanitare publice din subordine aprobă statele de funcţii, cu încadrarea în normativele de personal în vigoare;
m)pentru unităţile sanitare din subordine verifică încadrarea în normativele de personal aprobate şi, la cererea motivată a acestor unităţi, solicită Ministerului Sănătăţii suplimentarea numărului de posturi, pe locuri de muncă şi categorii de personal, cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;
n)întocmeşte pentru unităţile sanitare subordonate documentaţia necesară, pentru a solicita Ministerului Sănătăţii suplimentarea numărului de posturi şi a alocaţiilor bugetare aferente, în vederea încadrării medicilor care solicită să efectueze practica supravegheată/asistată;
o)verifică pentru unităţile sanitare din subordine stabilirea drepturilor salariale pentru persoanele care fac parte din comitetul director al spitalelor publice din subordine şi al serviciilor de ambulanţă;
p)stabileşte drepturile salariale pentru managerul general al serviciului de ambulanţă în baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.

II.În domeniul juridic
Compartimentul juridic are următoarele atribuţii:

a)avizează, la cererea conducerii, actele care pot angaja răspunderea patrimonială a persoanei juridice, precum şi orice alte acte care produc efecte juridice;
b)participă la comisia locală de coordonare a activităţii de privatizare;
c)participă la negocierea şi încheierea contractelor;
d)redactează cererile de chemare în judecată, de exercitare a căilor de atac, modifică, renunţă la pretenţii şi căi de atac, cu aprobarea conducerii direcţiei de sănătate publică;
e)reprezintă şi apără interesele persoanei juridice în faţa organelor administraţiei de stat, a instanţelor judecătoreşti, a altor organe cu caracter jurisdicţional, precum şi în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza delegaţiei date de conducerea persoanei juridice;
f)participă la negocierea de înţelegeri internaţionale privind domeniul de activitate în care funcţionează sau, după caz, avizează asemenea înţelegeri;
g)se preocupă de obţinerea titlurilor executorii şi sesizează directorul executiv adjunct financiar-contabil în vederea luării măsurilor necesare pentru realizarea executării silite a drepturilor de creanţă, iar pentru realizarea altor drepturi sesizează organul de executare silită competent;
h)urmăreşte, semnalează şi transmite organelor de conducere şi serviciilor interesate noile acte normative apărute şi atribuţiile ce le revin din acestea;
i)contribuie prin întreaga activitate la asigurarea respectării legii, apărarea proprietăţii publice şi private a statului aflate în administrarea autorităţii de sănătate publică judeţene, a unităţilor din subordine, precum şi la buna gospodărire a mijloacelor materiale şi financiare din patrimoniu;
j)semnalează organelor competente cazurile de aplicare neuniformă a actelor normative şi, când este cazul, face propuneri corespunzătoare;
k)analizează modul în care sunt respectate dispoziţiile legale în desfăşurarea activităţii unităţilor şi cauzele care generează prejudicii aduse avutului public sau infracţiuni;
l)întocmeşte constatări şi propune luarea măsurilor necesare în vederea întăririi ordinii şi disciplinei, prevenirea încălcării legilor şi a oricăror altor abateri;
m)asigură transmiterea către unităţile sanitare din subordine a tuturor ordinelor ministrului sănătăţii, circularelor şi instrucţiunilor tehnice elaborate de Ministerul Sănătăţii;
n)realizează evidenţa actelor normative cu aplicare în sistemul sanitar, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi a celor cu caracter general sau privind probleme financiar-contabile ce se regăsesc în activitatea direcţiei de sănătate publică şi a unităţilor subordonate;
o)asigură consultanţă juridică tuturor compartimentelor direcţiei, precum şi unităţilor sanitare publice din subordine;
p)asigură informarea personalului privind actele normative nou-apărute din domeniul de activitate al direcţiei de sănătate publică judeţene;
q)îndeplineşte orice alte lucrări cu caracter juridic.

III.În domeniul auditului public intern
Compartimentul de audit public intern are următoarele atribuţii:
a)elaborează proiectul planului de audit public intern;
b)efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale instituţiei proprii sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
c)efectuează activităţi de audit public intern exercitat asupra activităţilor desfăşurate în cadrul unităţilor sanitare subordonate, precum şi al spitalelor cu mai puţin de 400 de paturi;
d)informează structura de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătăţii despre recomandările neînsuşite de conducătorul unităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
e)raportează periodic directorului executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene, precum şi structurii de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătăţii cu privire la constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activităţile sale de audit;
f)elaborează raportul anual al activităţilor de audit public intern şi îl înaintează până la data de 15 ianuarie a anului în curs pentru anul expirat către structura de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătăţii;
g)raportează imediat conducătorului unităţii publice şi structurii de control intern abilitate în cazul identificării unor neregularităţi sau posibile prejudicii.

IV.În domeniul informaticii şi biostatisticii medicale
Compartimentul de informatică şi biostatistică medicală are următoarele atribuţii:

a)este responsabil pentru organizarea bazei de date judeţene, verificarea şi codificarea informaţiilor medicale;
b)pune la dispoziţia tuturor structurilor interne interesate toate datele solicitate şi pune la dispoziţia structurilor externe direcţiei de sănătate publică judeţene  date statistice medicale, cu acordul conducătorului autorităţii;
c)colaborează cu celelalte structuri ale direcţiei de sănătate publică judeţene pe probleme legate de informatica medicală;
d)transmite informări operative (în timp real) persoanelor cu atribuţii de decizie;
e)colaborează cu structurile responsabile pentru supravegherea şi controlul bolilor transmisibile şi netransmisibile în realizarea rapoartelor periodice, precum şi a prognozelor;
f)organizează sistemul de evidenţă primară şi raportarea statistică sanitară la nivelul cabinetelor medicale, indiferent de forma de organizare a unităţilor sanitare;
g)verifică datele raportate cu evidenţele primare şi centralizatoare;
h)centralizează dările de seamă de la nivelul judeţului şi centralizatoarele de activitate şi morbiditate trimestriale şi anuale;
i)codifică cauzele de deces, în conformitate cu obligaţiile Ministerului Sănătăţii, în buletinele de deces şi de nou-născut mort, conform legislaţiei de stare civilă a populaţiei;
j)verifică şi codifică fişele de decese sub un an, decese perinatale, fişele cu decese materne şi le compară ca număr şi cauză de deces cu cele care circulă prin sistemul informaţional al Institutului Naţional de Statistică;
k)organizează cursurile de perfecţionare a personalului de statistică şi instruirea cu privire la codificarea morbidităţii, a incapacităţii temporare de muncă şi buna completare a evidenţelor şi dărilor de seamă, precum şi arhivarea formularelor statistice în conformitate cu indicatorul termenelor de păstrare a documentelor;
l)centralizează, verifică şi transmite Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti dările de seamă trimestriale şi anuale, precum şi situaţia unităţilor sanitare publice şi private (unităţi, paturi, personal, activităţi), solicitate de Institutul Naţional de Statistică conform prevederilor legale în vigoare;
m)ţine evidenţa şi raportează mişcarea personalului medical pe unităţi, specialităţi medicale, sex şi vârstă şi actualizează permanent registrul naţional;
n)primeşte raportările legate de activitatea spitalelor, constituie baza de date la nivel judeţean, le transmite Ministerului Sănătăţii, pentru decizii majore de politică sanitară şi pentru raportările necesare organismelor Uniunii Europene şi Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii;
o)alte atribuţii specifice stabilite de directorul executiv al direcţiei de sănătate publică.

V. Registratură şi secretariat
a)asigură evidenţa unităţilor din subordine: denumire, nominalizarea conducerilor, adresele complete şi numerele de telefon ale unităţilor şi conducerilor acestora (inclusiv numerele de telefon de la domiciliu - fixe sau mobile);
b)asigură evidenţa contactelor de la nivelul direcţiilor publice locale şi centrale, precum şi a persoanelor din conducerea acestora (numele, prenumele, funcţia, adresa de reşedinţă, numerele de telefon etc.);
c)înregistrează lucrările transmise de conducerea direcţiei de sănătate publică judeţene şi de serviciile din structura acestora către petenţi şi alte autorităţi, precum şi cele primite la conducerea direcţiei şi ţine evidenţa repartizării acestora, urmărind rezolvarea lor în termenele stabilite;
d)înscrie în registrul specific persoanele venite în audienţă la conducerea direcţiei de sănătate publică judeţene, problemele prezentate de către acestea şi soluţiile date;
e)înregistrează şi ţine evidenţa lucrărilor primite sau transmise prin fax;
f)asigură transmiterea corespondenţei de la direcţia de sănătate publică judeţeană, inclusiv modul de trimitere;
g)întocmeşte evidenţa deplasărilor în teren ale salariaţilor direcţiei de sănătate publică judeţene;
h)păstrează secretul de serviciu;
i)îndeplineşte şi alte sarcini dispuse de conducerea direcţiei de sănătate publică judeţene.

VI.În domeniul achiziţiilor publice
Compartimentul de achiziţii publice are următoarele atribuţii:
a)elaborează programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene;
b)elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;
c)organizează desfăşurarea licitaţiilor conform reglementărilor legale în vigoare, recepţia bunurilor achiziţionate, precum şi repartiţia acestora către compartimentele solicitante;
d)participă în comisiile de întocmire, evaluare, negociere şi atribuire a contractelor de achiziţie publică;
e)îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, conform legislaţiei în vigoare;
f)aplică şi finalizează procedurile de atribuire;
g)constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice.

VII.În domeniul relaţiilor cu publicul şi al comunicării
Compartimentul relaţii cu publicul şi comunicare are următoarele atribuţii:
a)colaborează cu structura de specialitate a Ministerului Sănătăţii în realizarea obiectivelor de comunicare prin mass-media ori prin mijloacele proprii ale direcţiei de sănătate publică judeţene;
b)asigură desfăşurarea optimă a activităţii de relaţii publice;
c)asigură informarea permanentă referitoare la principalele activităţi ale direcţiei de sănătate publică judeţene;
d)asigură o legătură permanentă între comunitate şi direcţia de sănătate publică judeţeană, organizând pe baza unui program stabilit activitatea de audienţe pentru populaţie;
e)desfăşoară activitatea de analiză a cererilor cetăţenilor şi disponibilizează toate informaţiile necesare pentru soluţionarea problemelor prezentate sau solicitate;
f)urmăreşte şi sprijină soluţionarea legală şi în termen a cererilor, petiţiilor etc., la solicitarea Ministerului Sănătăţii;
g)informaţiile care constituie secrete de stat şi de serviciu vor fi accesate şi gestionate conform standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate;
h)organizează legătura dintre direcţia de sănătate publică judeţeană şi prefectură, consiliul judeţean, primăriile locale şi organizaţiile neguvernamentale;
i)asigură legătura dintre conducerea direcţiei de sănătate publică judeţene şi sindicate în vederea analizei şi soluţionării, conform legislaţiei în vigoare, a revendicărilor sindicale;
j)comunică Ministerului Sănătăţii date privind: adresa direcţiei de sănătate publică, numele şi prenumele persoanelor din conducere, numărul de telefon fix, mobil şi de fax, adresa de e-mail; denumirea şi adresa spitalelor din teritoriu, numele şi prenumele directorilor acestora, numărul de telefon şi de fax; denumirea şi adresa altor unităţi importante din teritoriu; modificările ce intervin în datele comunicate.

VIII.În domeniul avizării şi autorizării sanitare
Compartimentul avize/autorizări are următoarele atribuţii:
a)primeşte, verifică şi înregistrează cererile şi documentaţiile pentru avizarea sanitară a proiectelor de amplasare, construcţie şi amenajare a obiectivelor;
b)primeşte, verifică şi înregistrează cererile şi documentaţiile de autorizare sanitară şi avizarea anuală în vederea funcţionării obiectivelor şi a proiectelor de amplasare, construcţie şi amenajare a obiectivelor, altele decât cele supuse înregistrării la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunale;
c)repartizează documentaţiile către structurile de specialitate;
d)asigură eliberarea documentelor de reglementare în termenele stabilite de legislaţia în vigoare;
e)răspunde de managementul informaţiilor privind avizele şi autorizaţiile;
f)înregistrează declaraţiile pe propria răspundere primite de la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunale şi le transmite directorului executiv adjunct pentru control în sănătatea publică;
g)gestionează baza de date pentru documentele de reglementare eliberate şi o transmite periodic serviciului de control în sănătatea publică;
h)oferă informaţii, la solicitare, asupra procedurii de avizare, autorizare sanitară şi vizare anuală a funcţionării obiectivelor şi activităţilor;
i)întocmeşte şi eliberează autorizaţia de liberă practică pentru lucrătorii din unităţile sanitare, publice şi private, din teritoriul arondat direcţiei de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti, indiferent de subordonarea acestor unităţi, alţii decât medicii, medicii dentişti, farmaciştii, precum şi asistenţii medicali şi moaşele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi tehnicienii dentari;
j)alte atribuţii specifice stabilite de către directorul executiv al direcţiei de sănătate publică.

IX.În domeniul supravegherii si controlului bolilor transmisibile
Serviciul de supraveghere şi control al bolilor transmisibile din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene  are următoarele atribuţii şi responsabilităţi de execuţie şi coordonare/îndrumare profesională:
a)coordonează şi derulează la nivel judeţean activităţile specifice din cadrul programelor naţionale şi teritoriale de sănătate publică din domeniul bolilor transmisibile, în vederea realizării obiectivelor angajate prin programele şi strategiile naţionale şi locale;
b)colectează trimestrial şi anual indicatorii programelor de sănătate de la unităţile sanitare, în conformitate cu actele normative în vigoare;
c)participă prin activităţi specifice la funcţionarea reţelei naţionale de supraveghere, alertă şi răspuns rapid în domeniul bolilor transmisibile;
d)participă la realizarea evaluărilor de risc în situaţia evenimentelor care ameninţă sănătatea populaţiei şi au potenţial de răspândire naţională şi internaţională;
e)coordonează, controlează şi evaluează programul naţional de imunizări desfăşurat în teritoriul arondat şi verifică prin activităţi de evaluare administrative şi epidemiologice;
f)participă la studiile epidemiologice organizate la nivel naţional sau/şi regional;
g)solicită din teritoriu datele necesare pentru fundamentarea necesarului de material biologic pentru imunizarea grupelor catagrafiate şi verifică în teritoriu condiţiile de distribuire şi depozitare a vaccinului şi efectuarea şi evidenţa vaccinării;
h)organizează, colectează, analizează, verifică, gestionează, interpretează şi diseminează datele privind bolile transmisibile de la toate sursele existente în teritoriu, conduce şi gestionează registrul judeţean unic pentru bolile transmisibile, vaccinări şi reacţii adverse postvaccinale indezirabile, infecţia HIV/SIDA, tuberculoză, boli cu transmitere sexuală, infecţii nosocomiale şi situaţii epidemiologice de risc;
i)evaluează anual funcţionarea sistemelor de supraveghere a bolilor transmisibile, în colaborare cu institutele de sănătate publică;
j)verifică modul în care medicii de familie detectează cazurile de boli transmisibile şi raportează datele necesare supravegherii bolilor transmisibile, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
k)supraveghează şi verifică modul prin care sunt respectate metodologiile şi protocoalele
privind diagnosticul etiologic pentru bolile transmisibile şi propune directorului executiv adjunct de sănătate publică şi programe măsuri organizatorice privind asigurarea serviciilor specifice competente de laborator pentru diagnosticul etiologic al bolilor transmisibile, conform dispoziţiilor legale;
l)efectuează investigaţiile epidemiologice, identifică şi coordonează măsurile necesare pentru limitarea focarelor de boală transmisibilă în colectivităţi, puse în aplicare în colaborare cu alte structuri cu atribuţii specifice sau cu autorităţi locale;
m)desfăşoară îndrumarea metodologică şi profesională a unităţilor sanitare din teritoriu, periodic sau la solicitare, în probleme de infecţii nosocomiale;
n)intervine şi efectuează expertiza de specialitate, în cazul unor focare epidemice nosocomiale sau în situaţii de risc declarat, la solicitarea unităţii ori prin autosesizare;
o)monitorizează situaţia infecţiilor nosocomiale din unităţile sanitare din teritoriu şi elaborează recomandări administrative şi profesionale în cazul riscurilor identificate;
p)desfăşoară activităţi specifice în cadrul planurilor de intervenţie în situaţii de urgenţă;
q)participă la activitatea de implementare a prevederilor specifice din Regulamentul sanitar internaţional şi verifică şi aplică măsurile de protecţie sanitară a frontierelor de stat privind bolile transmisibile;
r)asigură consultanţă privind prevenirea bolilor transmisibile de import, recomandă şi aplică măsuri de prevenire privind bolile infecţioase ale călătorului prin structurile proprii, acolo unde acestea există;
s)verifică şi validează, în colaborare cu personalul compartimentului de informatică şi biostatistică, datele legate de bolile transmisibile şi infecţioase raportate de serviciile medicale din teritoriu, inclusiv decese;
t)efectuează instruirea personalului din unităţile medicale publice şi private, pe probleme de prevenire şi control al bolilor transmisibile, infecţiilor nosocomiale, infecţia HIV, tuberculoză, boli cu transmitere sexuală, boli infecţioase de import;
u)organizează activitatea de supraveghere şi combatere a vectorilor de importanţă medicală;
v)se subordonează metodologic Centrului naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile şi Biroului de evenimente deosebite şi alertă rapidă din cadrul Institutului de Sănătate Publică Bucureşti, precum şi serviciilor de specialitate profesională din institutele de sănătate publică;
w)asigură funcţionalitatea sistemului informaţional specific în conformitate cu metodologiile legale elaborate de Ministerul Sănătăţii şi coordonatorii naţionali ai programelor de sănătate;
x)colaborează cu structurile similare din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene, precum şi cu alte instituţii judeţene pentru realizarea unui schimb optim şi util de informaţii, în conformitate cu prevederile legale, în probleme de supraveghere a bolilor transmisibile;
y)participă la elaborarea planului acţiunilor tematice de inspecţie în teritoriu;
z)face propuneri către conducerea direcţiei de sănătate publică privind modul de derulare a programelor de sănătate la nivel judeţean şi utilizarea fondurilor necesare derulării acestora;
aa) participă la elaborarea raportului privind starea de sănătate a populaţiei;
bb) efectuează, la cererea terţilor, consultanţă sau prestaţii de specialitate în domeniul de competenţă;
cc) participă la elaborarea, prin personalul de specialitate cu studii superioare, a referatelor de evaluare a unităţilor sanitare în vederea avizării/autorizării sanitare;
dd) îndeplineşte alte atribuţii specifice stabilite de directorul executiv adjunct de sănătate publică şi programe, în limitele competenţelor profesionale.
În cadrul Serviciului de supraveghere şi control al bolilor transmisibile funcţionează*):
*) În cazul unui deficit de personal calificat la nivel teritorial, pot fi operate comasări de birouri/compartimente/colective în structura serviciului.
1.Biroul de epidemiologie pentru supravegherea şi controlul bolilor transmisibile;
2.Biroul de supraveghere şi coordonare a programului de imunizare;
3.Colectivul de statistică pentru epidemiologia bolilor transmisibile;
4.Colectivul de programe pentru boli transmisibile şi imunoprofilaxie;
5.Compartimentul de produse antiepidemice.
Compartimentul de produse antiepidemice are următoarele atribuţii specifice:
a)asigură depozitarea şi distribuirea în teritoriul arondat a vaccinurilor şi a celorlalte produse biologice şi materiale necesare desfăşurării activităţii de medicină preventivă;
b)asigură depozitarea şi livrarea produselor DDD necesare intervenţiei în focarele de boli transmisibile;
c)asigură aprovizionarea laboratoarelor proprii şi a altor unităţi sanitare cu medii de cultură, seruri de diagnostic, sticlărie, reactivi, kituri şi alte materiale consumabile, în vederea realizării activităţilor cuprinse în programele de medicină preventivă;
d)asigură depozitarea şi distribuirea în teritoriul arondat a produselor din componenţa rezervei antiepidemice în caz de calamitate sau în alte situaţii de risc;
e)îndeplineşte şi alte atribuţii specifice stabilite de directorul executiv adjunct de sănătate publică.

X.În domeniul evaluării factorilor de risc din mediul de viaţă şi de muncă
Serviciul de evaluare a factorilor de risc de mediu din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene are următoarele atribuţii şi responsabilităţi de execuţie şi coordonare/îndrumare profesională:
a)coordonează şi implementează la nivel teritorial activităţile cuprinse în programul de sănătate publică privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc în relaţie cu mediul de viaţă şi de muncă, alimentele şi nutriţie, aprovizionarea cu apă potabilă şi unităţile de învăţământ şi îngrijire de toate categoriile;
b)elaborează propuneri pentru reglementarea activităţilor teritoriale din domeniile: igiena mediului, igiena alimentaţiei, igiena unităţilor de învăţământ, medicină ocupaţională, promovarea sănătăţii, în concordanţă cu legislaţia din domeniu;
c)analizează şi evaluează periodic sau ori de câte ori este nevoie calitatea serviciilor teritoriale de supraveghere a sănătăţii în relaţie cu mediul, implementarea unor noi activităţi, în colaborare cu alte unităţi/servicii teritoriale cu activitate din domeniu;
d)coordonează şi derulează activităţi specifice pentru implementarea prevederilor legislative de protejare şi promovare a mediului de viaţă organizat şi natural;
e)îndeplineşte indicatorii specifici din cadrul programului de evaluare a factorilor de risc din mediu;
f)întocmeşte rapoarte profesionale de evaluare teritorială în domeniul alimentului şi mediului (apă potabilă, apă de îmbăiere, poluare organizată sau accidentală, radiaţii ionizante şi neionizante) şi contribuie la realizarea sintezelor naţionale din domeniu;
g)coordonează şi derulează activităţi în teritoriu pentru implementarea prevederilor legislative din domeniul produselor biocide, al substanţelor chimice periculoase şi al produselor cosmetice şi de uz casnic;
h)monitorizează şi coordonează pe plan teritorial activitatea de gestionare şi neutralizare a deşeurilor medicale din toate categoriile de unităţi sanitare şi elaborează propuneri pentru anihilarea/ameliorarea situaţiilor de risc evaluat;
i)participă la efectuarea investigaţiilor epidemiologice ale toxiinfecţiilor alimentare si epidemiilor hidrice, în colaborare cu Serviciul de supraveghere şi control al bolilor transmisibile;
j)coordonează, monitorizează, evaluează şi participă la asigurarea calităţii apei potabile din teritoriu şi elaborează propuneri pentru rezolvarea/ameliorarea situaţiilor de risc evaluat sau anihilarea riscului constituit, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
k)monitorizează şi evaluează riscurile privind siguranţa alimentului şi alimentaţiei publice, elaborează şi propune activităţi de asigurarea calităţii alimentului din circuitul public, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
l)desfăşoară activitatea de evaluare a conformării la normele de igienă şi sănătate publică a proiectelor de amenajare-construire şi elaborează referatele de evaluare în vederea avizării/autorizării sanitare;
m)colaborează şi conlucrează cu administraţia publică locală şi cu instituţiile/serviciile specializate din domeniu, pentru implementarea şi realizarea prevederilor legale privind calitatea mediului de viaţă şi muncă, securitatea alimentului şi calitatea apei potabile;
n)participă la activitatea de implementare a prevederilor specifice din Regulamentul sanitar internaţional şi verifică şi aplică măsurile de protecţie sanitară a frontierelor de stat privind bolile transmisibile;
o)derulează studii populaţionale privind evoluţia sănătăţii în raport cu factorii de mediu şi cu alimentele în teritoriul dat;
p)efectuează, la cererea terţilor, consultanţă şi prestaţii de specialitate;
q)supraveghează acordarea asistenţei medicale profilactice în colectivităţile de copii şi tineri şi participă la monitorizarea dezvoltării fizice, psihomotorii şi a stării de sănătate a copiilor din colectivităţi;
r)coordonează şi evaluează activităţile desfăşurate în cadrul examenelor de bilanţ în colectivităţile de copii şi controlează dispensarizarea medicală a copiilor cu afecţiuni cronice, precum şi planul de recuperare a acestora;
s)participă la activităţile de promovare a sănătăţii organizate la nivel judeţean şi local din domeniul de competenţă;
t)efectuează, la cererea terţilor, consultanţă şi prestaţii de specialitate;
u)realizează registrul de evidenţă a bolilor profesionale la nivel teritorial, efectuând cercetarea şi documentarea cazurilor suspecte de boală, declararea şi înregistrarea bolilor profesionale; selectează cazurile şi transmite fişe BP2/rapoarte partenerilor instituţionali, conform prevederilor legale;
v)realizează expertize în domeniul sănătăţii ocupaţionale;
w)centralizează şi analizează situaţia angajaţilor expuşi la noxe din teritoriu;
x)asigură organizarea activităţilor de colectare şi raportare a datelor necesare identificării problemelor de sănătate ocupaţională şi a operatorilor specializaţi în intervenţii eficiente din piaţa de servicii medicale de medicina muncii;
y)participă la implementarea programelor privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc ocupaţional şi participă la aplicarea legislaţiei privind încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite şi speciale;
z)efectuează, la cererea terţilor, evaluarea factorilor de risc profesional;
aa) participă cu rapoarte la elaborarea sintezelor naţionale privind sănătatea în relaţie cu mediul ocupaţional;
bb) participă la elaborarea raportului privind starea de sănătate a populaţiei;
cc) efectuează, la cererea terţilor, consultanţă de specialitate;
dd) desfăşoară activităţi specifice în cadrul planurilor de intervenţie în situaţii de urgenţă;
ee) elaborează referatele de evaluare a unităţilor/activităţilor supuse avizării sanitare;
ff) participă la elaborarea şi execuţia planurilor de acţiuni privind implementarea în plan judeţean a acquis-ului comunitar în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă;
gg) face propuneri către conducerea direcţiei de sănătate publică privind fondurile specifice necesare derulării programelor de sănătate la nivel judeţean;
hh) face propuneri către conducerea direcţiei de sănătate publică privind modul de derulare a programelor de sănătate la nivel judeţean;
ii) îndeplineşte alte atribuţii specifice stabilite de directorul executiv adjunct de sănătate publică şi conducerea unităţii.
În cadrul Serviciului de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă şi de muncă funcţionează*):
*) În cazul unui deficit de personal calificat la nivel teritorial, pot fi operate comasări de birouri/compartimente/colective în structura serviciului.
1.Biroul de igienă a mediului;
2.Biroul de igienă alimentară;
3.Colectivul de igienă şcolară şi sănătatea copiilor şi tinerilor;
4.Compartimentul de medicină ocupaţională;
5.Colectivul programe de mediu.
XI.Colectivele compartimentelor teritoriale participă la desfăşurarea activităţilor specifice, stabilite de conducerea direcţiei de sănătate publică judeţene, în teritoriul arondat.
XII.În domeniul supravegherii bolilor netransmisibile
Serviciul de supraveghere a bolilor netransmisibile din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene are următoarele atribuţii şi responsabilităţi de execuţie şi coordonare/îndrumare profesională:
a)asigură monitorizarea şi implementarea programelor de sănătate publică în domeniul bolilor netransmisibile la nivel judeţean;
b)colectează trimestrial şi anual indicatorii programelor de sănătate de la unităţile sanitare, în conformitate cu actele normative în vigoare;
c)asigură culegerea şi validarea datelor la nivel judeţean pentru registrele naţionale de boli netransmisibile;
d)propune conducerii direcţiei echipele interdisciplinare care asigură supravegherea bolilor cronice în teritoriu;
e)analizează şi evaluează indicatorii de morbiditate şi mortalitate legaţi de evoluţia bolilor netransmisibile în judeţ şi evoluţia indicatorilor demografici la populaţia din teritoriu;
f)în realizarea atribuţiilor sale colaborează direct cu unităţile judeţene de implementare a programelor de sănătate, precum şi cu institutele de sănătate publică şi cu institutele de specialitate din teritoriul arondat;
g)stabileşte colaborări interinstituţionale, la nivel judeţean, cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale pentru asigurarea corelării activităţilor din cadrul programelor naţionale de sănătate cu alte iniţiative, finanţate din alte surse;
h)primeşte anual, trimestrial şi ori de câte ori este nevoie de la casa de asigurări de sănătate judeţeană sau a municipiului Bucureşti analiza modului în care a fost derulat programul de sănătate cu scop curativ;
i)solicită unităţilor sanitare ori de câte ori este nevoie date suplimentare de raportare privind programul de sănătate finanţat din bugetul de stat şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
j)face propuneri către conducerea direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti privind fondurile specifice necesare derulării programelor de sănătate publică în domeniul bolilor netransmisibile la nivel judeţean;
k)furnizează informaţii către populaţie referitoare la prevenirea bolilor şi la promovarea sănătăţii;
l)dezvoltă la nivel local programe de promovare a sănătăţii şi de educaţie pentru sănătate, în funcţie de priorităţile locale;
m)elaborează proiecte în parteneriat cu autorităţile locale, reprezentanţii în teritoriu ai altor ministere, organizaţii neguvernamentale şi reprezentanţe internaţionale, în vederea soluţionării problemelor comunitare;
n)furnizează servicii de formare în educaţia pentru sănătate adresate formatorilor din cadrul şi din afara sistemului de sănătate;
o)elaborează, editează şi asigură multiplicarea de materiale publicitare specifice.
În cadrul Serviciului de supraveghere a bolilor netransmisibile funcţionează:*)
*) În cazul unui deficit de personal calificat la nivel teritorial, pot fi operate comasări de birouri/compartimente/colective în structura serviciului.
1.Compartimentul de supraveghere boli netransmisibile;
2.Compartimentul de programe boli netransmisibile;
3.Compartimentul de promovare a sănătăţii.

XIII.În domeniul controlului în sănătatea publică si al controlului calităţii serviciilor de asistenţă medicală
biroul de control în sănătatea publică şi compartimentul controlului calităţii serviciilor de asistenţă medicală au următoarele atribuţii:
a)constată şi sancţionează contravenţiile la normele de igienă, conform legii, la nivel judeţean;
b)păstrează confidenţialitatea privind iminenţa inspecţiei sanitare, înainte de începerea propriu-zisă a acesteia, şi confidenţialitatea datelor pe care unităţile inspectate le pun la dispoziţie;
c)solicită unităţilor controlate orice documente necesare efectuării inspecţiei şi, după caz, copii de pe acestea;
d)prescriu unităţilor controlate măsuri de remediere, cu stabilirea de termene şi responsabilităţi în vederea înlăturării deficienţelor de igienă constatate;
e)propun directorului executiv adjunct pentru control în sănătatea publică suspendarea temporară a activităţii unităţilor şi obiectivelor până la remedierea deficienţelor; în situaţii
cu risc major şi iminent de îmbolnăvire a populaţiei dispun suspendarea pe loc sau imediată a activităţii unităţii ori obiectivului şi informează operativ directorul executiv adjunct pentru control în sănătatea publică despre măsura aplicată;
f)propun directorului executiv adjunct pentru control în sănătatea publică retragerea avizului sanitar pentru proiectele de activităţi, inclusiv construcţii, în cazul în care nu sunt respectate normele de igienă;
g)propun directorului executiv adjunct pentru control în sănătatea publică retragerea avizului sanitar sau a notificării unui produs, în situaţia în care substanţele sau produsele sunt neconforme cu specificaţiile din dosarul tehnic;
h)opresc, denaturează sau condiţionează darea în consum public a alimentelor care nu corespund normelor de igienă, precum şi folosirea obiectelor, materialelor şi a substanţelor care, prin natura lor sau prin modul de utilizare, periclitează starea de sănătate a populaţiei;
i)recoltează şi aplică elemente de securizare la probele recoltate în cadrul activităţii de inspecţie, precum şi contraprobele;
j)participă la activitatea de implementare a prevederilor specifice din Regulamentul sanitar internaţional şi verifică şi aplică măsurile de protecţie sanitară a frontierelor de stat privind bolile transmisibile;
k)la solicitarea directorului executiv adjunct de sănătate publică şi programe, pot dispune măsuri speciale pentru bolnavii, suspecţii şi contacţii de boli transmisibile sau purtătorii de germeni patogeni, precum şi alte măsuri cu caracter obligatoriu pentru combaterea bolilor transmisibile şi a celor profesionale;
l)verifică aplicarea legislaţiei Uniunii Europene în domeniul sănătăţii publice;
m)verifică respectarea legislaţiei în vigoare privind prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale în toate unităţile sanitare;
n)opresc folosirea preparatelor biologice utilizate în scop diagnostic, profilactic şi de tratament, care se dovedesc necorespunzătoare sau nocive sănătăţii;
o)în situaţia în care, în timpul unei activităţi de control, constată existenţa unui conflict de interese sau deficienţe grave ce pot determina riscuri majore pentru sănătatea populaţiei, comunică urgent directorului executiv adjunct pentru control în sănătatea publică în vederea delegării unui alt inspector şi luării măsurilor de urgenţă;
p)controlează unităţile sanitare acreditate pentru activitatea de bănci de ţesuturi şi/sau utilizare de ţesuturi şi/sau celule umane în scop terapeutic prin evaluare şi verificare de proceduri şi activităţi care se derulează în aceste unităţi;
q)controlează şi evaluează incidentele adverse severe şi reacţiile adverse grave notificate prin sistemele de vigilenţă, inclusiv în domeniul securităţii transfuziilor şi hemovigilenţei;
r)participă şi la alte activităţi specifice.

XIV.În domeniul activităţii de laborator de sănătate publică

 (A)Laboratorul de microbiologie:

a)participă la efectuarea investigaţiei epidemiologice prin recoltarea şi prelucrarea de probe bacteriologice, virusologice, serologice, imunologice şi parazitologice, pentru supravegherea şi controlul bolilor transmisibile, în conformitate cu metodologiile legale în vigoare;
b)asigură diagnosticul etiologic pentru bolile infecţioase identificate în cadrul programului naţional de supraveghere epidemiologică dacă prestaţia nu poate fi asigurată prin unitatea de îngrijire a cazului;
c)asigură diagnosticul microbiologic pentru toate solicitările serviciului de supraveghere a bolilor transmisibile, provenite de la cazuri suspecte, focare de boală transmisibilă sau investigaţii în cadrul programelor de sănătate;
d)participă la buna funcţionare a reţelei naţionale de supraveghere a bolilor transmisibile prin prestaţii la nivelul competenţei specifice;
e)monitorizează şi transmite evaluări privind circulaţia unor microorganisme cuprinse în metodologiile de supraveghere epidemiologică şi situaţia antibioticorezistenţei microorganismelor la populaţia investigată în unităţile sanitare din teritoriu;
f)efectuează analize microbiologice din probe de apă, aer, alimente şi factori de mediu, prevăzute în programele naţionale şi locale de sănătate;
g)asigură aplicarea procedurilor în vederea acreditării/reacreditării laboratorului;
h)efectuează analize microbiologice la cererea unor beneficiari, pentru care se percep taxe;
i)execută alte activităţi specifice stabilite sau solicitate în cadrul competenţei.

 (B)Laboratorul de chimie sanitară şi/sau toxicologie:

a)efectuează analize fizico-chimice şi toxicologice din probe biologice, apă, aer, alimente şi alţi factori de mediu pentru evaluarea obiectivă a conformităţii produselor şi a riscurilor pentru sănătate;
b)efectuează analize fizico-chimice şi toxicologice, la cererea unor beneficiari, pentru care se percep taxe;
c)asigură aplicarea procedurilor în vederea acreditării laboratorului;
d)alte atribuţii specifice stabilite de medicul-şef de laborator.
 (C)Laboratorul igiena radiaţiilor:
a)coordonează activităţile pentru protejarea sănătăţii populaţiei şi prevenirea efectelor asociate radiaţiilor ionizante în teritoriul arondat;
b)asigură colectarea şi raportarea datelor privind sănătatea populaţiei în relaţie cu radiaţiile ionizante din teritoriul arondat;
c)participă la elaborarea raportului stării de sănătate a comunităţii;
d)efectuează, din proprie iniţiativă sau la cererea terţilor, determinări ale nivelurilor de radiaţii, consultanţă de specialitate;
e)controlează aplicarea normelor de securitate nucleară şi igiena radiaţiilor;
f)avizează şi autorizează sanitar unităţile în care se desfăşoară practici şi activităţi nucleare;
g)elaborează referatele de evaluare pentru unităţile supuse avizării/autorizării sanitare;
h)verifică respectarea normelor de igienă a radiaţiilor ionizante în unităţile autorizate şi în laboratoarele de profil;
i)participă la elaborarea planurilor de acţiuni privind implementarea în plan judeţean a acquis-ului comunitar;
j)participă la elaborarea planului de acţiune în caz de catastrofă;
k)intervine în caz de accident nuclear sau de urgenţă radiologică în teritoriul arondat;
l)evaluează nivelul expunerii medicale la radiaţii ionizante a populaţiei prin programe de asigurare şi control al calităţii;
m)alte atribuţii specifice stabilite de directorul executiv adjunct de sănătate publică şi programe.

XV.În domeniul situaţiilor de urgenţă şi a managementului asistenţei medicale de urgenţă
Compartimentul de situaţii de urgenţă şi managementul asistenţei medicale de urgenţă are următoarele atribuţii:

a)monitorizează şi evaluează activitatea unităţilor de primiri urgenţe şi a compartimentelor de primiri urgenţe din cadrul unităţilor sanitare din sectorul public;
b)participă la acţiunile de acordare a primului ajutor calificat împreună cu inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă şi cu alte structuri subordonate Ministerului Sănătăţii;
c)monitorizează şi evaluează activitatea serviciului judeţean de ambulanţă;
d)transmite informări operative conducerii direcţiei de sănătate publică judeţene în cazul apariţiei unei situaţii de urgenţă şi propune măsuri de intervenţie, în colaborare cu celelalte structuri de specialitate din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, în funcţie de domeniul de competenţă;
e)elaborează şi transmite spre aprobare directorului executiv adjunct de sănătate publică şi programe Planul de intervenţie în caz de dezastre şi epidemii, în colaborare cu celelalte structuri de specialitate din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, în funcţie de domeniul de competenţă.

XVI.În domeniul asistenţei medicale
 (A)Compartimentul de asistenţă medicală primară are următoarele atribuţii:

a)asigură îndrumarea tehnică şi metodologică a activităţii de asistenţă medicală primară;
b)verifică în teren calitatea serviciilor oferite în cadrul asistenţei medicale primare, precum şi respectarea prevederilor cuprinse în reglementările legale în vigoare privind acordarea asistenţei medicale primare în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
c)participă la implementarea strategiilor de reformă în domeniul asistenţei medicale primare, elaborate şi aprobate de Ministerul Sănătăţii;
d)coordonează activitatea de raportare şi monitorizare a bolilor transmisbile şi cronice de către medicii de familie care îşi desfăşoară activitatea atât în cabinete publice, cât şi în cabinete private;
e)monitorizează modul în care personalul din cabinetele medicilor de familie respectă obligaţiile reglementate prin acte normative, referitoare la etica profesională şi deontologia medicală; asistenţa de sănătate publică; activitatea desfăşurată în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate; relaţiile de muncă, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
f)asigură managementul evidenţei medicale primare şi al informaţiei medicale gestionate;
g)asigură educaţia/formarea continuă şi dezvoltarea profesională a resurselor umane din asistenţa medicală primară;
h)asigură informarea personalului medical în legătură cu normele de etică profesională şi deontologie medicală şi informarea pacienţilor cu privire la drepturile şi îndatoririle acestora;
i)asigură înregistrarea cabinetelor medicale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 (B)Compartimentul de asistenţă medicală ambulatorie are următoarele atribuţii:

a)asigură îndrumarea tehnică şi metodologică a activităţii de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate;
b)verifică în teren calitatea serviciilor oferite în cadrul asistenţei medicale ambulatorii de specialitate, precum şi respectarea prevederilor cuprinse în reglementările legale în vigoare privind acordarea asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
c)participă la implementarea strategiilor de reformă în domeniul asistenţei medicale ambulatorii, elaborate şi aprobate de Ministerul Sănătăţii;
d)coordonează activitatea de raportare şi monitorizare a bolilor transmisbile şi cronice de către personalul de specialitate din ambulatoriu, care îşi desfăşoară activitatea atât în cabinete publice, cât şi în cabinete private;
e)monitorizează modul în care personalul din cabinetele medicilor din ambulatoriul de specialitate respectă obligaţiile reglementate prin acte normative, referitoare la: etica profesională şi deontologia medicală; asistenţa de sănătate publică; activitatea desfăşurată în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate; relaţiile de muncă, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
f)asigură managementul evidenţei medicale primare şi al informaţiei medicale gestionate;
g)asigură educaţia/formarea continuă şi dezvoltarea profesională a resurselor umane din asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu;
h)analizează, împreună cu casa de asigurări de sănătate, nevoile de servicii medicale de specialitate ale populaţiei;
i)evaluează, coordonează şi monitorizează serviciile medicale furnizate în unităţile medicale publice şi private de specialitate în ambulatoriu;
j)asigură informarea personalului medical în legătură cu normele de etică profesională şi deontologie medicală şi informarea pacienţilor cu privire la drepturile şi îndatoririle acestora;
k)evaluează, coordonează şi monitorizează activitatea unităţilor medicale cu paturi şi a ambulatoriilor de specialitate, publice sau private.


 (C)Compartimentul de asistenţă medicală spitalicească are următoarele atribuţii:

a)analizează, împreună cu casa de asigurări de sănătate, nevoile de servicii medicale spitaliceşti ale populaţiei;
b)evaluează, coordonează şi monitorizează activităţile cu caracter medico-sanitar;
c)aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalelor, precum şi fişa postului pentru personalul din spitale;
d)participă la negocierea anuală a indicatorilor de performanţă specifici fiecărui spital din teritoriul arondat;
e)monitorizează şi evaluează activitatea medicală desfăşurată în spital, pe baza indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului;
f)monitorizează modul în care spitalele respectă criteriile de calitate ale actului medical;
g)urmăreşte respectarea programului de muncă pe categorii de personal, precum şi asigurarea de către spitale a numărului optim de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de normativele de personal în vigoare;
h)monitorizează şi coordonează modul în care spitalul îşi respectă obligaţia legală de a înregistra, stoca, prelucra şi transmite informaţiile legate de activitatea sa, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
i)propune măsuri de creştere a eficienţei şi calităţii serviciilor medicale şi de asigurare a accesului echitabil al populaţiei la serviciile medicale;
j)verifică modul de organizare în vederea asigurării asistenţei medicale în situaţii de dezastre, atacuri teroriste, război, conflicte sociale şi alte situaţii de criză.

 (D)Compartimentul de asistenţă a mamei şi copilului are următoarele atribuţii:

a)coordonează şi participă la identificarea priorităţilor în domeniul asistenţei medicale a mamei şi copilului şi propune măsuri adaptate pentru rezolvarea problemelor identificate;
b)analizează aspectele organizatorice ale asistenţei medicale a gravidei, lăuzei şi copilului, în raport cu dinamica morbidităţii şi mortalităţii la aceste categorii, şi propune măsuri de organizare/reorganizare a structurilor sanitare din teritoriu;
c)coordonează, monitorizează, evaluează la nivel local activitatea de planificare familială şi sănătatea reproducerii;
d)coordonează, monitorizează şi evaluează derularea la nivel local a programelor naţionale în domeniul asistenţei medicale a mamei şi copilului.

 (E)Compartimentul de asistenţă medicală recuperatorie are următoarele atribuţii:

a)analizează, împreună cu casa de asigurări de sănătate, nevoile de servicii medicale de recuperare ale populaţiei;
b)coordonează, monitorizează şi evaluează activităţile cu caracter de asistenţă medicală recuperatorie;
c)propune măsuri de creştere a eficienţei şi calităţii serviciilor medicale recuperatorii şi de asigurare a accesului echitabil al populaţiei la serviciile medicale de recuperare;
d)monitorizează modul în care spitalele/secţiile de recuperare respectă criteriile de calitate a actului medical;
e)coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea unităţilor medicale cu paturi şi a ambulatoriilor de specialitate, publice sau private, prin care se asigură asistenţa medicală de recuperare, precum şi a societăţilor de turism balnear şi de recuperare;
f)asigură informarea personalului medical în legătură cu normele de etică profesională şi deontologie medicală şi informarea pacienţilor cu privire la drepturile şi îndatoririle acestora;
g)aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalelor, al spitalelor/secţiilor care acordă asistenţă medicală recuperatorie.

 (F)Compartimentul de asistenţă medicală comunitară are următoarele atribuţii:

a)acordă consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniul evaluării nevoilor, al stabilirii priorităţilor, modalităţilor de implementare şi monitorizare a politicilor de asistenţă medicală comunitară integrată;
b)colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea realizării strategiei judeţene şi a listei de priorităţi în domeniul asistenţei medicale comunitare;
c)contribuie la crearea unui cadru organizatoric pentru monitorizarea şi evaluarea serviciilor şi programelor naţionale şi locale de sănătate cu privire la asistenţa medicală comunitară;
d)monitorizează elaborarea de ghiduri şi standarde de practică în domeniul asistenţei medicale comunitare;
e)asigură sprijin pentru formarea personalului care lucrează în reţeaua de asistenţă medicală comunitară integrată, inclusiv a joncţiunilor cu reţeaua de medicină de familie, accesul la medicamente, servicii ambulatorii şi spitaliceşti;
f)identifică, elaborează şi propune programe specifice de educaţie pentru sănătate şi pentru adoptarea unui stil de viaţă sănătos la nivelul diferitelor comunităţi;
g)elaborează şi propune programe specifice de prevenire şi profilaxie primară, secundară şi terţiară, precum şi de recuperare medicală şi incluziune socială;
h)identifică, elaborează şi propune programe specifice de consiliere medico-socială, servicii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vulnerabile: gravide, nou-născuţi, bolnavi cronici, bătrâni, persoane cu dizabilităţi, neasiguraţi, victime ale violenţei domestice, copii din familii dezorganizate, persoane cu probleme de sănătate mintală, precum şi alte categorii de persoane identificate la nivel local ca fiind în situaţii de risc;
i)facilitează şi monitorizează crearea parteneriatelor interinstituţionale la diferite niveluri, a strategiilor şi a protocoalelor comune pentru serviciile de asistenţă comunitară.

XVII.În domeniul buget, financiar si contabilitate

 (A)Compartimentul financiar-contabilitate şi buget are următoarele atribuţii:

a)finanţează şi/sau execută, după caz, indicatorii aprobaţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al direcţiei de sănătate publică şi al unităţilor din subordine;
b)afişează pe site-ul direcţiei proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi analizează lunar şi trimestrial execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli şi le înaintează Ministerului Sănătăţii;
c)întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale ale direcţiei; verifică, analizează şi centralizează situaţiile financiare ale unităţilor din subordine, potrivit normelor legale, răspunzând de realitatea şi exactitatea datelor cuprinse;
d)prezintă Ministerului Sănătăţii situaţiile financiare periodice, verifică şi avizează, în prealabil, plăţile din conturi la trezorerii şi bănci, după caz;
e)controlează efectuarea inventarierilor la unităţile subordonate şi modul de asigurare a integrităţii patrimoniului;
f)efectuează, în condiţiile legii, controlul respectării disciplinei financiare şi bugetare la unităţile din subordine, raportând Ministerului Sănătăţii rezultatele;
g)propune Ministerului Sănătăţii şi înştiinţează prefectul cu privire la indicatorii financiari ce urmează a fi incluşi în legea anuală a bugetului de stat;
h)avizează şi repartizează, după caz, bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţilor sanitare subordonate şi urmăreşte utilizarea eficientă a fondurilor alocate;
i)elaborează propuneri de casare şi transfer de bunuri materiale, pe care le înaintează Ministerului Sănătăţii;
j)execută indicatorii financiari din bugetul propriu şi urmăresc executarea acestora, asigură efectuarea plăţilor în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările ulterioare;
k)finanţează programele de sănătate şi alte activităţi, conform actelor normative în vigoare, în limita creditelor deschise lunar de Ministerul Sănătăţii, pe baza solicitării acestora;
l)propune directorului financiar contabil aprobarea casărilor pentru unităţile subordonate din teritoriu şi urmăreşte modul de utilizare a acestora, conform normelor specifice;
m)întocmeşte lunar situaţia monitorizării cheltuielilor de personal pentru activitatea proprie şi a unităţilor sanitare publice din teritoriu, pe care o transmite Ministerului Sănătăţii;
n)îndrumă metodologic din punct de vedere financiar-contabil unităţile teritoriale subordonate;
o)întocmeşte lunar, pe baza datelor operative, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activitatea proprie a unităţilor sanitare din subordine, pe care o înaintează Ministerului Sănătăţii;
p)solicită Ministerului Sănătăţii deschideri de credite bugetare pentru luna următoare, pe titluri de cheltuieli şi programe de sănătate;
q)stabileşte, pe baza evaluării bazei tehnico-materiale existente în teritoriu, priorităţile de dezvoltare şi întreţinere a acesteia, propunând lucrări de investiţii, consolidare de clădiri şi reparaţii capitale;
r)stabileşte necesarul de credite bugetare anuale pentru lucrări de investiţii, consolidări de clădiri şi reparaţii capitale pentru unităţile subordonate;
s)efectuează repartizarea creditelor bugetare aprobate şi transmite unităţilor subordonate beneficiare de investiţii lista obiectivelor nominalizate în anexa la legea anuală a bugetului de stat, la termenele prevăzute de lege;
t)asigură, în limita alocaţiilor bugetare, finanţarea lucrărilor de investiţii, conform actelor normative în vigoare, pe baza deschiderii de credite lunare;
u)urmăreşte modul de executare a bugetului aprobat la titlul "Cheltuieli de capital" pe unităţi subordonate, luând măsurile necesare pentru respectarea dispoziţiilor legale privind disciplina în construcţii şi financiară;
v)urmăreşte modul de executare şi raportează Ministerului Sănătăţii situaţia privind monitorizarea investiţiilor;
w)îndrumă din punct de vedere metodologic beneficiarii lucrărilor de investiţii şi reparaţii capitale cu privire la proiectarea, avizarea, execuţia şi finanţarea acestora în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
x)îndrumă şi verifică unităţile din subordine în activitatea de stabilire a tarifelor prestaţiilor efectuate de acestea, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
y)răspunde pentru exactitatea şi realitatea datelor transmise Ministerului Sănătăţii, atât pentru activitatea proprie, cât şi pentru cea a unităţilor sanitare subordonate.

 (B)Serviciul administrativ, aprovizionare şi mentenanţă are următoarele atribuţii:

a)organizează activitatea de transport, achiziţionarea autovehiculelor, înscrierea acestora la organele de poliţie, efectuarea rodajului şi răspunde de controlul zilnic, reviziile tehnice, reparaţiile curente şi capitale de autovehicule;
b)asigură executarea la timp şi în bune condiţii a transporturilor necesare unităţii;
c)răspunde de depozitarea corespunzătoare a carburanţilor şi lubrifianţilor, precum şi de utilizarea bonurilor de benzină;
d)răspunde de elaborarea de către unităţi a documentaţiei tehnice pentru investiţii, în colaborare cu Compartimentul de achiziţii publice şi cu respectarea reglementărilor legale;
e)stabileşte necesarul de aparatură de înaltă performanţă pentru unităţile din subordine şi îl înaintează Compartimentului de achiziţii;
f)analizează şi propune efectuarea cheltuielilor de capital pe baza prioritizării aprobate prin acte normative emise de ministrul sănătăţii;
g)verifică şi urmăreşte aprovizionarea direcţiei cu materiale consumabile;
h)se asigură de contractarea tuturor utilităţilor necesare derulării activităţii direcţiei;
i)întocmeşte dosarele de obiectiv al clădirilor direcţiei;
j)asigură verificările metrologice şi ISCIR pentru aparatura din dotare;
k)verifică şi urmăreşte eficienţa aprovizionării unităţilor din subordine cu medicamente, materiale consumabile etc., în vederea asigurării funcţionării acestora;
l)organizează şi răspunde de asigurarea pazei, aplicarea normelor de protecţie a muncii şi de prevenire a incendiilor, potrivit legii;
m)realizează inventarul tuturor bunurilor care aparţin direcţiei de sănătate publică şi ţine evidenţa exactă a acestora.

[15.05.09 11:29 - Serv. RUNOS]

Catre medicii implicati in campania nationala de vaccinare

 Direcţia de Sănătate Publică Vrancea informează populatia că în ultimele 24 de ore au fost confirmate încă 9 cazuri de gripă A /H1N1 pe teritoriul judetului.Este vorba de 5 persoane din unităţi de învăţământ (dintre care 4 elevi si 1 ingrijitoare), precum si 4 adulti fără legătură cu unităţile şcolare. Colectivitatile scolare din care provin cele 5 cazuri sunt:

1. Grupul scolar transporturi auto Focşani-cl.X-a G
2. Colegiul Tehnic "Ion Mincu" Focsani-cl.XI-a C 
3. Liceul Sportiv Focsani - cl.IX-a A
4. Scoala Postliceala Sanitara "Carol Davila" Focsani- cl.I-a B
5. Colegiul Tehnic "Valeriu Cotea" - (ingrijitoare)

 Toti  bolnavii  au primit recomandări pentru tratament  şi  izolare la domiciliu  pentru 7 zile.Cazurile au fost comunicate medicilor de familie care vor supraveghea contacţii de familie ce vor fi de asemenea izolaţi la domiciliu pentru 7 zile. Cazurile confirmate au domiciliul în Golesti(1), Vidra (1), Paunesti (1), Ciuslea(1), Pufesti(1), Birsesti(1) şi Focsani (3). Sunt  confirmate in total pana astazi 23.11.2009 ora 14 un numar de 29 cazuri. Nu s-au inregistrat cazuri grave.
 S-a decis suspendarea cursurilor in clasele nominalizate de la Colegiul National "Al.I.Cuza" si Colegiul Tehnic "Ion Mincu" care in ultimele 2 zile au mai inregistrat suspiciuni. Pentru restul colectivităţilor scolare mentionate suspendarea cursurilor nu mai este necesară întrucât cazurile au fost izolate inca de la suspiciune in urma cu 7 zile, iar in acest interval colectivitatea a fost supravegheată de medicul şcolar fără a se mai înregistra suspiciuni.

Vaccinarea antigripala 2009

  vaccinarea_antigripala.jpgDirecţia de Sănătate Publică Vrancea informează populatia ca din data de 23 noiembrie 2009 începe vaccinarea antigripală sezonieră. Vaccinarea se va efectua prin cabinetele medicale de familie. Persoanele considerate la risc şi care au prioritate pentru această vaccinare sunt vârstnicii de peste 65 ani şi persoanele cu boli cronice respiratorii şi cardiovasculare. Au fost achizitionate 41950 doze de vaccin produs de Institutul Cantacuzino care au fost distribuite până la această dată în peste 50% din cabinetele medicale. Întrucât nu toate cabinetele medicale primesc vaccinul în acelaşi timp, recomandăm persoanelor din cele două grupe de risc să se informeze telefonic la cabinetele medicilor de familie despre  primirea vaccinului şi începerea  vaccinării.

Comunicat de presa din 24.11.2009

  RecomandaDirecţia de Sănătate Publică Vrancea informează populaţia că in ultimele 24 de ore au fost confirmate pe teritoriul judetului inca 23 de cazuri de gripa A/H1N1.

  Este vorba de 20 persoane din unitati de invatamant, din care 19 elevi si 1 profesor, precum si 3 adulti fără legatură aparenta cu unitatile şcolare. Colectivităţile şcolare din care provin cele 20 cazuri sunt urmatoarele :

  1. Colegiul Naţional "Al.I.Cuza" Focşani - cl.IX-a A si cl.IX-a D
  2. Colegiul Tehnic "Ion Mincu" Focşani - cl.IX-a B
  3. Colegiul Economic Focsani - cl.IX G si cl.XI-a F
  4. Liceul "Edmond Nicolau Focşani - cl.IX H
  5. Şcoala "Elena Doamna" Focşani  - cl.I-a
  6. Şcoala "I. Bazgan " Focşani - cl.VIII-a B
  7. Şcoala "Ştefan cel Mare" Focşani -cl. VI-a B
  8. Scoala de arte si meserii Panciu -cl.XI
  9. Şcoala Tanasoaia - cl.X-a
10. Liceul "G.Longinescu"Focsani -cl.XI-a A  şi cl.XII-a A
11. Liceul Pedagogic Focsani -cl.XI-a D ( 2 cazuri )
12. Colegiul Unirea Focsani -cl.XI-a D
13. Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi"- cl.IX-a D
14. Grădiniţa nr.4 Focşani -1 caz
15. Liceul "Grigore Gheba " Dumitresti -cl. XI B
16. Grup Şcolar Mărăşeşti - 1 profesor

 Toţi bolnavii au primit recomandari pentru tratament si izolare la domiciliu pentru 7 zile. Cazurile au fost comunicate medicilor de familie care vor supraveghea contactii de familie ce vor fi de asemenea izolati la domiciliu pentru 7 zile. Cazurile confirmate au domiciliul in Dumitresti(2), Tulnici (1), Tanasoaia (1), Cimpineanca (2), Andreiasu (1), Rimniceni (1), Măicăneşti (1), Vînători (1), Movilita (1) si Focşani (12). Sunt  confirmate in total până astăzi 24.11.2009 ora 13 un număr de 52 cazuri. Nu s-au înregistrat cazuri grave.
 Ca urmare a acestor confirmări dispunem suspendarea cursurilor in toate clasele pentru 7 zile (24.11.2009 - 30.11.2009) in Colegiul Naţional Unirea si Colegiul Economic, care înregistrează câte 3 cazuri confirmate din clase diferite.
 În restul unităţilor menţionate suspendarea cursurilor pentru 7 zile (24.11.2009 - 30.11.2009) se va realiza numai la clasele nominalizate.

Comunicat de presa din 25.11.2009

  Recomandari ale Directiei de Sanatate Publica Vrancea  pentru prevenirea si reducerea riscului de imbolnavire cu virusul A/H1N1. Gripa noua (A/H1N1) este o boala acuta infectioasa, foarte contagioasa, produsa de virusul gripal A/H1N1. Virusul gripal se transmite  usor pe calea aerului  prin stranut si tuse direct de la persoana bolnava la cea sanatoasa si indirect prin contactul cu mainile sau obiectele recent contaminate. Semnele gripei sunt urmatoarele: febra,  dureri de cap, dureri musculare si articulare, oboseala accentuata, tuse, curgerea nasului, dureri in gat. Unii bolnavi pot avea si diaree sau  varsaturi.Persoanele care prezinta aceste semne de gripa trebuie sa se adreseze imediat medicului de familie si sa urmeze prescriptiile acestuia.      Pentru a reduce riscul raspandirii gripei, bolnavii au obligatia de a se izola de colectivitatile pe care la frecventeaza(gradinite, scoli, locuri de munca, sali de spectacole, mijloace de transport, aglomeratii de orice fel).Prevenirea gripei se realizeaza prin vaccinarea antigripala.De asemenea, fiecare dintre noi are posibilitatea de a reduce riscul de imbolnavire daca va respecta urmatoarele reguli de igiena:

  -  spalarea cat mai des a mainilor cu apa si sapun;
  -  curatarea si dezinfectarea  suprafetelor obiectelor din jur;
  -  evitarea apropierii la mai putin de un metru de persoanele  bolnave;
  -  evitarea calatoriilor si a locurilor aglomerate;
  - folosirea batistei de unica folosinta in caz de tuse sau stranut si aruncarea ei la gunoi;
  -  a nu se atinge  ochii, nasul sau gura cu mainile;
  -  a se folosi o masca sau alte mijloace de protectie;
  -  respectarea unui mod de viata sanatos si informarea permanenta in legatura cu gripa.
 
Anunţ angajare facilitator regional03.04.200

  În perioada aprilie 2009 - martie 2011, Ministerul Sănătăţii prin Centrul de Sănătate Publică Sibiu implementează proiectul "Creşterea accesului la servicii de prevenţie medicală primară pentru copiii şi adolescenţii din România", proiect care beneficiază de finanţare din partea Innovation Norwaz şi a Ministerului Sănătăţii. Pentru implementarea proiectului în bune condiţii sunt scoase la concurs 8 poziţii de Facilitator regional. Pentru aceste posturi se poate aplica până la 12 iunie 2009.  
 Mai multe info la adresa www.cspsibiu.ro

AnunţMinisterul Sanatatii
  Ministerul Sănătăţii organizează evaluarea cunoştinţelor şi abilităţilor manageriale pentru ocuparea funcţiilor de director coordonator, director coordonator adjunct asistenţă medicală, director coordonator adjunct sănătate publică şi programe, director coordonator adjunct pentru control în sănătatea publică şi de director coordonator adjunct financiar contabil din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti rămase neocupate în sesiunea 18-22.05.2009. 

 Evaluarea va avea loc în perioada 15-16.06.2009 la sediul Institutului de Sănătate Publică Bucureşti din str.Dr.Leonte nr.1-3, sect.6, Bucureşti.

La această evaluare pot participa persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
(1)pentru funcţiile de director coordonator DSP,   director coordonator adjunct asistenţă medicală:
a) sunt cetăţeni români;
b) cunosc limba română, scris si vorbit;
c) au capacitate deplină de exercitiu;
d) au o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de  specialitate;
e) sunt titulari ai  diplomei de Doctor-Medic  / Diplomei de licenţă de doctor-medic eliberată de facultăţile de medicină umană cu drept de liberă practică sau/şi ai Certificatului de medic specialist/medic primar în una din specialităţile medicale prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală aprobat prin OMSP nr.1509/2008;
f) nu au fost condamnaţi pentru săvârsirea unei infractiuni contra umanitătii, contra statului sau contra autoritătii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni săvârsite cu intentie, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu au desfăsurat activitate de politie politică, astfel cum este definită prin lege;
 
(2) pentru funcţiile director coordonator adjunct sănătate publică şi programe şi respectiv director coordonator adjunct pentru control în sănătatea publică:
a) au cetătenia română;
b) cunosc limba română, scris si vorbit;
c) au capacitate deplină de exercitiu;
d) au o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
e) sunt titulari ai  diplomei de Doctor-Medic  / diplomei de licenţă de Doctor-Medic eliberată de facultăţile de medicină umană şi ai certificatului de medic specialist/medic primar în una din specialităţile : igienă, epidemiologie, sănătate publică şi management, medicină de laborator şi medicina muncii, cu drept de liberă practică;
f) nu au fost condamnaţi pentru săvârsirea unei infractiuni contra umanitătii, contra statului sau contra autoritătii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni săvârsite cu intentie, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea ;
g) nu au desfăsurat activitate de politie politică, astfel cum este definită prin lege;

(3) pentru funcţia director coordonator adjunct financiar contabil:
a) au cetătenia română;
b) cunosc limba română, scris si vorbit;
c) au capacitate deplină de exercitiu;
d) au o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate
e) au studii economice universitare de lunga durata absolvite cudiploma/licenta si vechime de 5 ani in domeniul financiar-contabil;
f) nu au fost condamnaţi pentru săvârsirea unei infractiuni contra umanitătii, contra statului sau contra autoritătii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni săvârsite cu intentie, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea
g) nu au desfăsurat activitate de politie politică, astfel cum este definită prin lege;

-Înscrierea se face în perioada 1-10.06.2009.
 Candidaţii depun la registratura Ministerului Sănătăţii , un proiect de management şi un dosar care să conţină următoarele documente :

a) cerere de înscriere cu precizarea funcţiei şi a direcţiei sanitare publice pentru care candidează ;
b) copie după cartea de identitate;
c) certificat de sănătate tip A5 care să ateste starea de sănătate;
d) -copie legalizată după diploma de doctor medic sau/ şi  certificatul de medic specialist /medic primar  şi după caz copie legalizată după diploma de studii universitare de lungă durată/ diploma de licenţă în domeniul economic,
e) dovadă de drept de liberă practică a profesiei de medic şi după caz copie după cartea de muncă/ adeverinţă eliberată de angajator din care să rezulte vechimea de 5 ani în domeniul financiar-contabil.   
f) cazier judiciar;
g) declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăsurat activitate de politie politică, astfel cum este definită prin lege         

 Proiectul de management trebuie să cuprindă strategia de management/dezvoltare a domeniului de activitate specifică funcţei pentru care candidează elaborată conform planului anexat,  pe o perioadă de maximum 4 ani. 
 La elaborarea proiectului se va avea în vedere structura organizatorică aprobată de conducerea Ministerului Sănătăţii  pentru fiecare dintre funcţiile de director coordonator şi coordonator adjunct .
 Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti vor pune la dispoziţia candidaţilor necesarul de date în vederea elaborării proiectelor de management conform structurii specifice aprobate pentru fiecare din funcţiile pentru care se face evaluarea.

 Evaluarea se va desfăşura conform planificării care va fi afişată pe site-ul MS în data de 12.06.2009.
 Evaluarea cunoştinţelor şi abilităţilor manageriale pentru ocuparea funcţiilor de director coordonator, de director coordonator adjunct menţionate se face pe baza proiectelor de management depuse de candidaţi şi a probei de susţinere a acestuia.
 Proiectele de management se punctează cu  maxim  80 de puncte conform baremului prevăzut de structura specifică aprobată iar proba de susţinere a proiectului cu maxim 20 de puncte . Punctajul final obţinut de candidat în urma evaluării reprezintă suma punctajului acordat proiectului de management şi a punctajului obţinut la proba de susţinere a proiectului.
 Rezultatele se afişează la finalul fiecărei zile de evaluare la sediul Institutului de Sănătate Publică Bucureşti. Eventualele contestaţii privind rezultatul evaluării se depun  la Comisia de contestaţii  în termen de 1 ora de la afişarea punctajelor şi se soluţionează în termen de 24 de ore de la depunere la sediul Institutului de Sănătate Publică Bucureşti. Candidatul va semna pe contestaţie de luare la cunoştinţă a modului de soluţionare.
 Clasificarea candidaţilor se alcătuieşte pe judeţe /Municipiul Bucureşti şi respectiv pe funcţii . Sunt cuprinşi în clasificare candidaţii care au obţinut minim 60 de puncte.

 Proiectul de management pentru directorul coordonator

 

 

Structura proiectului

Punctaj proiect

A. Identificarea problemelor existente la nivelul judetului în domeniul sanatatii

-         Analiza geografica şi socio-economica la nivelul judetului

-         Analiza stării de sănătate a populaţiei judetului (indicatori demografici, de morbiditate, de mortalitate, comparaţii naţionale, principalele probleme de sănătate publică)

-         Analiza utilizării serviciilor de sănătate în judet

-         Analiza resurselor umane implicate în domeniul sanatatii în judet

-         Structura bugetului de venituri şi cheltuieli al DSP pe anul 2009

Total A-  25p

 3

10

 

4

4

4

B. Obiective şi directii de actiune pentru eficientizarea activitatii în domeniul sanatatii şi pentru imbuntatirea actului managerial

-         Scop

-         Obiective

-         Activităţi

-         Planificarea activităţilor în timp (4 ani)

-         Rezultate aşteptate

-         Indicatori propuşi/urmăriţi

Total B-   30p

 

5

5

10

2

5

3

C.Corelarea propunerilor formulate cu obiectivele, domeniile şi direcţiile de acţiune ale Ministerului Sănătăţii cuprinse în Programul de guvernare 2009-2012

5p

D. Masuri propuse pentru dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului din subordine

5p

E. Masuri pentru aplicarea principiilor de eficienta, eficacitate şi economice în gestionarea mijloacelor financiare şi a resurselor umane ale institutiei

10p

F. Propuneri de imbunatatire a colaborarii institutionale

5p

Total punctaj proiect

80p

 

Proiectul de management pentru directorul coordonator adjunct de sanatate publica

 

 

Structura proiectului

Punctaj proiect

A. Identificarea problemelor existente la nivelul judetului în domeniul sanatatii publice

-         Analiza geografica şi socio-economica la nivelul judetului

-         Analiza stării de sănătate a populaţiei judetului (indicatori demografici, de morbiditate, de mortalitate, comparaţii naţionale, principalele probleme de sănătate publică)

-         Analiza utilizării serviciilor de sănătate profilactice în judet, în anul 2008

-         Analiza activităţilor de supraveghere epidemiologică a bolilor transmisibile din judet în anul 2008

Total A-  25p

3

10

 

 

4

8

B. Obiective şi directii de actiune pentru eficientizarea activitatii în domeniul sanatatii publice şi pentru imbuntatirea actului managerial

-         Scop

-         Obiective

-         Activităţi

-         Planificarea activităţilor în timp (4 ani)

-         Rezultate aşteptate

-         Indicatori propuşi/urmăriţi

Total B-   30p

 

5

5

10

2

5

3

 C.Corelarea propunerilor formulate cu obiectivele şi direcţiile de acţiune ale Ministerului Sănătăţii specifice domeniului de activitate aferent funcţiei, cuprinse în Programul de guvernare 2009-2012

5p

D. Masuri propuse pentru dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului din subordine

5p

E. Masuri pentru aplicarea principiilor de eficienta, eficacitate şi economice în gestionarea mijloacelor financiare şi a resurselor umane ale institutiei

10p

F. Propuneri de imbunatatire a colaborarii institutionale

5p

Total punctaj proiect

80p

 

Proiectul de management pentru directorul coordonator adjunct de asistenţă medicală

 

Structura proiectului

Punctaj proiect

A. Identificarea problemelor existente la nivelul judetului în domeniul asistentei medicale

-         Analiza geografica şi socio-economica la nivelul judetului

-         Analiza stării de sănătate a populaţiei judetului (indicatori demografici, de morbiditate, de mortalitate, comparaţii naţionale, principalele probleme de asistenta medicala în judet)

-         Analiza retelei de unitati sanitare publice din judet

-         Analiza utilizării serviciilor de asistenta medicala în judet, în anul 2008

Total A-  25p

3

8

 

          8

6

B. Obiective şi directii de actiune pentru eficientizarea activitatii în domeniul asistentei medicale şi pentru imbuntatirea actului managerial

-         Scop

-         Obiective

-         Activităţi

-         Planificarea activităţilor în timp (4 ani)

-         Rezultate aşteptate

-         Indicatori propuşi/urmăriţi

Total B-   30p

            5

5

10

2

5

3

 C.Corelarea propunerilor formulate cu obiectivele şi direcţiile de acţiune ale Ministerului Sănătăţii specifice domeniului de activitate aferent funcţiei, cuprinse în Programul de guvernare 2009-2012

5p

D. Masuri propuse pentru dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului din subordine

5p

E. Masuri pentru aplicarea principiilor de eficienta, eficacitate şi economice în gestionarea mijloacelor financiare şi a resurselor umane ale institutiei

10p

F. Propuneri de imbunatatire a colaborarii institutionale

5p

Total punctaj proiect

80p

 

Proiectul de management pentru directorul coordonator adjunct pentru control în sănătatea publică

 

Structura proiectului

Punctaj proiect

A. Identificarea problemelor existente la nivelul judetului în domeniul controlului în sanatate publica

-         Analiza geografica şi socio-economica la nivelul judetului

-         Analiza stării de sănătate a populaţiei judetului (indicatori demografici, de morbiditate, de mortalitate, comparaţii naţionale, principalele probleme legate de controlul în sanatate publica în judet)

-         Analiza activitatii de control în sanatate publica în anul 2008

Total A-  25p

 3

10

 

 

 

12

B. Obiective şi directii de actiune pentru eficientizarea activitatii de control în sanatate publica şi pentru imbuntatirea actului managerial

-         Scop

-         Obiective

-         Activităţi

-         Planificarea activităţilor în timp (4 ani)

-         Rezultate aşteptate

-         Indicatori propuşi/urmăriţi

Total B-   30p

 

            5

5

10

2

5

3

C.Corelarea propunerilor formulate cu obiectivele şi direcţiile de acţiune ale Ministerului Sănătăţii specifice domeniului de activitate aferent funcţiei, cuprinse în Programul de guvernare 2009-2012

5p

D. Masuri propuse pentru dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului din subordine

5p

E. Masuri pentru aplicarea principiilor de eficienta, eficacitate şi economice în gestionarea mijloacelor financiare şi a resurselor umane ale institutiei

10p

F. Propuneri de imbunatatire a colaborarii institutionale

5p

Total punctaj proiect

80p

 

Proiectul de management pentru directorul coordonator adjunct

financiar contabil

Structura proiectului

Punctaj proiect

A. Analiza de situatie

Identificarea problemelor existente la nivelul institutiei la nivelul economic in anul 2008:

 - analiza activitatii economice desfasurata in anul 2008;

 - analiza utilizarii fondurilor alocate si a resurselor proprii realizate pe baza unei bune gestiuni financiare;

 - analiza modului in care s-a asigurat legalitatea, regularitatea, economicitatea, eficienta utilizarii fondurilor si administrarea patrimoniului institutiei;

 - analiza modului in care s-a asigurat integritatea patrimoniului institutiei;

 - analiza modului in care a fost organizata si condusa activitatea financiar-contabila la nivelul institutiei;

 - analiza modului in care a fost organizata si desfasurata activitatea de control financiar-preventiv;

 - analiza SVOT: mediu intern (puncte forte, puncte slabe), mediu extern (oportunitati, amenintari);

Total A-20p

 

 2

2

 

2

 

 2

 

2

 2

 

8

B. Proiectul

Obiectivele si directiile de actiune pentru eficientizarea activitatii specifice la nivelul institutiei:

 - prioritati de actiuni (in corelatie cu lit. A);

 - scop;

 - obiective;

 - activitati;

 - graficul de planificare a activitatii in timp (4 ani);

 - rezultate asteptate;

 - indicatori propusi;

 - comunicarea;

 - monitorizarea;

 - baza legala pentru implementarea propunerilor.

 

Total B-35p

 5

3

3

4

4

4

3

3

3

3

C.Corelarea propunerilor formulate cu obiectivele şi direcţiile de acţiune ale Ministerului Sănătăţii specifice domeniului de activitate aferent funcţiei, cuprinse în Programul de guvernare 2009-2012.

5p

D. Masuri propuse pentru dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului din subordine.

5p

E. Masuri pentru aplicarea principiilor de eficienta, eficacitate si economice in gestionarea mijloacelor financiare si ale resurselor umane ale institutiei

10p

F. Propuneri de imbunatatire a colaborarii institutionale

5p

Total punctaj proiect

80p

 

LISTA FUNCŢIILOR DE DIRECTOR COORDONATOR ŞI DIRECTOR COORDONATOR ADJUNCT RĂMASE NEOCUPATE ÎN SESIUNEA

18-22.05.2009

Direcţia de Sănătate Publică

 

Funcţia de conducere

Alba

director coordonator adjunct asistenţă medicală

director coordonator adjunct pentru control in sănătate publică

Argeş

director coordonator adjunct pentru control in sănătate publică

Bacău

director coordonator adjunct asistenţă medicală

Bistriţa – Năsăud

 

director coordonator adjunct asistenţă medicală

 

 

Braşov

director coordonator

director coordonator adjunct  sănătate publică si programe

director coordonator adjunct asistenţă medicală

director coordonator adjunct pentru control in sănătate publică

director coordonator adjunct financiar contabil

Brăila

director coordonator adjunct  sănătate publică si programe

director coordonator adjunct financiar contabil

Buzău

director coordonator adjunct financiar contabil

Caraş – Severin

director coordonator adjunct  sănătate publică si programe

 

 

Călăraşi

director coordonator adjunct  sănătate publică si programe

director coordonator adjunct asistenţă medicală

director coordonator adjunct pentru control in sănătate publică

Covasna

 

director coordonator adjunct pentru control in sănătate publică

director coordonator adjunct financiar contabil

Dâmboviţa

director coordonator

Galaţi

director coordonator adjunct asistenţă medicală

 

Giurgiu

 

director coordonator adjunct  sănătate publică si programe

director coordonator adjunct asistenţă medicală

director coordonator adjunct pentru control in sănătate publică

Ialomiţa

director coordonator adjunct  sănătate publică si programe

Maramureş

 

director coordonator adjunct asistenţă medicală

Mehedinţi

director coordonator adjunct asistenţă medicală

director coordonator adjunct financiar contabil

Mureş

director coordonator adjunct pentru control in sănătate publică

 

Satu – Mare

director coordonator adjunct  sănătate publică si programe

director coordonator adjunct pentru control in sănătate publică

director coordonator adjunct financiar contabil

Sălaj

 

director coordonator adjunct  sănătate publică si programe

director coordonator adjunct pentru control in sănătate publică

Suceava

director coordonator adjunct asistenţă medicală

Teleorman

director coordonator adjunct asistenţă medicală

Timiş

director coordonator adjunct pentru control in sănătate publică

Tulcea

director coordonator adjunct pentru control in sănătate publică

 

Vaslui

director coordonator

director coordonator adjunct  sănătate publică si programe

director coordonator adjunct asistenţă medicală

director coordonator adjunct pentru control in sănătate publică

director coordonator adjunct financiar contabil

Vâlcea

 

director coordonator

director coordonator adjunct  sănătate publică si programe

 

Vrancea

director coordonator

director coordonator adjunct  sănătate publică si programe

director coordonator adjunct asistenţă medicală

director coordonator adjunct pentru control in sănătate publică

director coordonator adjunct financiar contabil

Bucureşti

director coordonator adjunct  sănătate publică si programe

Ilfov

director coordonator adjunct financiar contabil

 Sursa: www.ms.ro

[RUNOS]

Saptamana europeana a vaccinarii

  În perioada 22-29 aprilie 2009 în Vrancea  vor avea loc activităţi de promovare a vaccinării şi a calendarului vaccinărilor la copii,  derulate prin Direcţia de Sănătate Publică  Vrancea . Activităţile vor include conferinţa de presă si emisiuni TV , activităţi în comunitate ( vaccinarea restantierilor din comunitati cu risc )şi activitati in unităţile sanitare( distribuire de  materialele informative realizate în acest scop in cabinetele medicilor de familie)

2008 - Calitatea apei in Vrancea

 Monitorizarea calităţii apei distribuită populaţiei prin sisteme centrale şi instalaţii locale ( fântâni) - ANUL 2008
 În conformitate cu legislaţia sanitară în vigoare, HG nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară si monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile  şi Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, producătorii / distribuitorii de apă potabilă, prin sistem public colectiv ori individual,  asigura monitorizarea curentă, de control a apei potabile .
 Monitorizarea de audit se  efectuează de către Autoritatea de Sănătate Publică , conform Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.

In cursul anului 2008 s-au obtinut urmatoarele rezultate :

A.  SISTEMELE DE ALIMENTARE CU APA POTABILA  DIN MEDIUL URBAN:

1. Instalaţiile de aprovizionare cu apă a orasului  FOCŞANI
 Sunt administrate de SC CUP SA FOCŞANI
În cadrul  monitorizării de audit s-au recoltat :
 - pentru examen bacteriologic - 652 probe, fiind conforme 100%  Legii  458/2002;
 - pentru examen chimic - 13 probe, fiind  conforme 100% Legii 458/2002 ;
       În cadrul  monitorizării de control s-au prezentat :
 - pentru examen bacteriologic - 804 probe,  100% fiind conforme   Legii  458/2002;
 - pentru examen  chimic - 83 probe (determinare de nitraţi), fiind conforme 100 % Legii  458/2002. Restul determinărilor sunt efectuate în laboratorul propriu de analize chimice, înregistrat la M.S.P  
    2.  Instalaţiile de aprovizionare cu apă a orasului Adjud
  Au fost administrate de catre SC URBIS SA Adjud dar, din 16.06.2008 au fost preluate de SC CUP SA   Focşani .
       În cadrul  monitorizării de audit s-au recoltat :
 -  pentru examen bacteriologic - 46 probe, 100% fiind conforme   Legii  458/2002.
 - pentru examen chimic - 7 probe dintre care: 3 (42,85%) sunt  neconforme Legii 458/2002 pentru indicatorul "clor rezidual liber".
       Monitorizare de control s-a efectuat pînă în luna iunie cu laboratorul din cadrul ASP- Bacău, iar din luna iunie , cu laboratorul din cadrul ASP- Vrancea (pentru determinare de nitraţi). Din luna iunie au fost prezentate:
 -  pentru examen bacteriologic - 61 probe, 100% fiind conforme   Legii  458/2002.
 - pentru examen chimic - 2 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002 pentru indicatorul analizat (nitraţi). Restul determinări lor sunt efectuate în cadrul laboratorului apartinand  SC CUP SA Focşani.
3. Instalaţia de aprovizionare cu apă a orasului Panciu
  A fost administrată  de SC GCL SA Panciu dar , din 27.10.2008 a fost preluată de catre SC CUP SA Focşani  .
În cadrul  monitorizării de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic - 37 probe, 100% fiind conforme   Legii  458/2002.
- pentru examen chimic - 6 probe, din care: 2 (33,3%) au fost neconforme Legii 458/2002 pentru indicatorul  "clor rezidual liber".
        În cadrul  monitorizării de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic - 24 probe, 100% fiind conforme   Legii  458/2002.
- pentru examen chimic - 6 probe, din care: 2 (33,33%) au fost neconforme Legii 458/2002, pentru indicatorul "clor rezidual liber".

4. Instalaţia de aprovizionare cu apă a orasului Odobeşti
 A fost administrată de catre Serviciul public de alimentare cu apă, canalizare şi  epurare - din cadrul Primariei Odobesti dar, din 5.05.2008 a fost preluată de catre SC CUP SA Focşani .
În cadrul  monitorizării de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic - 57 probe, 100% fiind conforme   Legii  458/2002.
- pentru examen chimic - 4 probe , din care : 2 (50%) fiind  neconforme Legii 458/2002 pentru indicatorul "clor rezidual liber".
       În cadrul  monitorizării de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic - 54 probe, 100% fiind conforme   Legii  458/2002;
- pentru examen chimic - 2 probe , fiind 100% conforme Legii 458/2002 ;
        5. Instalaţiile de aprovizionare cu apă a orasului MĂRĂŞEŞTI
  Sunt administrate de SC ILGO SA Mărăşeşti .
În cadrul  monitorizării de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic - 24 probe, 100% fiind conforme   Legii  458/2002.
- pentru examen chimic - 4 probe, din care : 2 (50%) au fost  neconforme Legii 458/2002 pentru indicatorul "clor rezidual liber".
        În cadrul  monitorizării de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic - 60 probe, 100% fiind conforme   Legii  458/2002.
- pentru examen chimic - 42 probe, din care: 2 (4,76%) au fost neconforme Legii 458/2002 pentru indicatorul "clor rezidual liber".

CONCLUZII:
În mediul urban, au fost analizate în total un nr. de 1961 de probe din care :
• 1792 probe pentru analize microbiologice, 100% fiind conforme Legii 458/2002.
• 169 probe pentru analize fizico-chimice, din acestea 17 probe (10,05%) au fost neconforme Legii 458/2002,  pentru indicatorul "clor rezidual liber".
Cauzele neconformităţilor :
       1. Pentru instalaţia Adjud care dispune de staţie de clorinare (care asigura 80% din cantitatea de apa distribuita) - neconformităţile au aparut datorită dozării necorespunzătoare a substanţei dezinfectante.
       2. În oraşele Mărăşeşti, Panciu, Odobeşti şi Adjud (care asigura 20% din cantitatea de apa distribuita) dezinfectia apei se face manual, cu clorură de var , fapt ce duce la imposibilitatea asigurării unei concentraţii constante a clorului rezidual liber pe durata întregii zile .
       3. Calitatea necorespunzatoare a clorurii de var a fost un factor determinant în nerealizarea dezinfecţiei corecte a apei (s-a achiziţionat fie cu substanta activa scazuta sau a fost depozitata si pastrata in conditii care au determinat pierderea clorului ).
Măsuri aplicate :
 -  Verificarea permanenta a functionalitatii corecte a staţiei  de clorinare astfel încat să se asigure, în mod constant, concentraţia clorului rezidual liber la valorile stabilite prin Legea 458/2002 ;
 -  Verificarea cu laboratorul de chimie a concentratiei in substanta activa a dezinfectantilor inca de la achizitionare ,  precum si asigurarea unor conditii de depozitare si folosire corecta a acestora ;
 -  Modernizarea instalaţiilor centrale de alimentare cu apă prin dotarea cu staţii de tratare mecanica (dezinfecţie) - termen - anul 2010 ;
 -   Responsabilizarea  personalului care coordoneaza si executa aceste activitati  ;


B.   INSTALAŢII CE APARŢIN SERVICIULUI PUBLIC DE EXPLOATERA A SISTEMELOR RURALE DE ALIMENTARE CU APĂ ( SERVICIU PUBLIC ÎN CADRUL CONSILIULUI JUDEŢEAN VRANCEA)

       Au fost monitorizate 17 instalaţii ce distribuie apă în localităţile: Gura Caliţei, Dumbrăveni, Cîndeşti, Goleşti, Oreavu, Rugineşti, Cîrligele, Tătăranu,  Ciorăşti, Jariştea, Boloteşti, Suraia, Vulturu, Năneşti, Măicăneşti, Străoane şi Cîmpuri.
 -  În cadrul  monitorizării de audit s-au recoltat  în total :
- pentru examen bacteriologic - 204 probe (câte 12 probe /instalaţie), 100% fiind conforme Legii 458/2002.
- pentru examen chimic - 34 probe (câte 2 probe/instalaţie), 100% fiind conforme   Legii  458/2002.
 -   În cadrul  monitorizării de control s-au prezentat în total :
- pentru examen bacteriologic - 106 probe (câte 6 probe /instalaţie), 100% fiind conforme Legii  458/2002.
- pentru examen chimic - 17 probă (câte 1 probă /instalaţie), 100% fiind  conforme  Legii  458/2002 .

C.  INSTALAŢII  RURALE  CARE  APARŢIN  CONSILIILOR LOCALE

             SISTEME CENTRALE DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ
1. ANDREIASU
-  În cadrul  monitorizării de audit s-au recoltat : 
- pentru examen bacteriologic - 15 probe, 100% au fost conforme Legii 458/2002.                                                        
- pentru examen chimic- 6 probe,  din care : 2 (33,30%) au fost  neconforme pentru indicatorul "clor rezidual liber".
             -  În cadrul  monitorizării de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic - 42 probe, 100% au fost conforme Legii 458/2002.
- pentru examen chimic- 23 probe,  din  care: 2 (8,7%) au fost  neconforme pentru indicatorul "clor   rezidual liber".
2. BÎRSEŞTI
-   În cadrul  monitorizării de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic -10 probe, 100% au fost conforme Legii 458/2002.
- pentru examen chimic- 5 probe din care:  4 probe (80%)au fost neconforme pentru indicatorul " clor rezidual liber ".
              Monitorizare de control: - nu s-a efectuat incalcandu-se prevederile Legii nr.458/2002 si HG nr.974/2004.
3. BORDEŞTI
 -  În cadrul  monitorizării de audit s-au recoltat :
 - pentru examen bacteriologic- 12 probe, 100%  fiind conforme   Legii  458/2002 ;
 - pentru examen chimic - 4 probe din care: 2 probe(50%) au fost neconforme la parametrul "nitraţi".
             -  În cadrul  monitorizării de control s-au prezentat :
  - pentru examen bacteriologic - 12probe, 100% au  fost conforme   Legii  458/2002 ;
 - pentru examen chimic - 4 probe, din care : 1 probă (25%) a fost neconformă la parametrul "nitraţi";
4. BROŞTENI
 -  În cadrul  monitorizării de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic - 6 probe , 100% fiind conforme   Legii  458/2002
- pentru examen chimic - 4 probe, 100% fiind neconforme pentru indicatorul"clor rezidual liber".
             -  În cadrul  monitorizării de control s-au prezentat :
  - pentru examen bacteriologic - 7 probe, din care: 2 (28,5%) au fost neconforme   Legii  458/2002 pentru parametrii :"escherichia coli" şi "enterococi".
 - pentru examen chimic - 3 probe din care: 2 probe (33,3%) au fost neconforme pentru indicatorul "clor rezidual liber".
5. CĂRLIGELE, sat DĂLHĂUŢI
-  În cadrul  monitorizării de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic - 9 probe, 100% fiind conforme   Legii  458/2002 ;
- pentru examen chimic- 1 probă, care a fost conformă   Legii  458/2002 .
           -   În cadrul  monitorizării de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic - 4  probe ,100% fiind conforme   Legii  458/2002 ;
- pentru examen chimic- 3 probe, 100% fiind conforme   Legii  458/2002.
6.  CAMPINEANCA
-  În cadrul  monitorizării de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic - 29 probe, 100% fiind conforme   Legii  458/2002.
- pentru examen chimic- 7 probedin care : 4 probe (57,14%) au fost neconforme pentru indicatorul "clor rezidual liber".
             -  În cadrul  monitorizării de control s-au prezentat :
 - pentru examen bacteriologic -10 probe, 100% fiind conforme   Legii  458/2002.
7. CAMPURI
  -  În cadrul  monitorizării de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic -14 probe, 100% fiind conforme   Legii  458/2002.
- pentru examen chimic - 6 probe din care : 2 probe (33,3%)au fost neconforme pentru indicatorul "clor rezidual liber".                                    
              -  În cadrul  monitorizării de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic  - 10 probe, 100% fiind conforme   Legii  458/2002.
- pentru examen chimic - 6 probe, 100% au fost neconforme pentru indicatorul "clor rezidual liber".
8. COTEŞTI
  -  În cadrul  monitorizării de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic -10 probe, 100%  fiind conforme   Legii  458/2002.
- pentru examen chimic - 1 probă , 100% a fost neconformă  pentru la indicatorii :"clor rezidual liber" , "nitriţi" şi  "nitraţi".
               -  În cadrul  monitorizării de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic - 5 probe, 100% fiind conforme   Legii  458/2002.
- pentru examen chimic- 5 probe,100% au fost  neconforme pentru indicatorul"clor rezidual liber"
iar 3 probe (60%), au fost neconforme  la parametrul "nitraţi".
9. DUMBRĂVENI, sat DRAGOSLOVENI
  -   În cadrul  monitorizării de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic - 10 probe, 100%  fiind conforme   Legii  458/2002.
- pentru examen chimic - 1 probă,  fiind neconformă   Legii  458/2002 la parametrul "nitraţi".
              -   În cadrul  monitorizării de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic - 5 probe, 100%  fiind conforme   Legii  458/2002.
- pentru examen chimic - 5 probe, 100% fiind neconforme   Legii  458/2002 pentru  indicatorul "clor rezidual liber" .
10. DUMITREŞTI
  -  În cadrul  monitorizării de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic -7 probe, din care : 2 probe(28,5%) au fost neconforme la parametrii: "escherichia coli" şi "enterococi".
- pentru examen chimic - 6 probe din care : 5 probe (83,33%) au fost neconforme pentru indicatorul " clor rezidual liber".
               -  În cadrul  monitorizării de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic - 4  probe,100% fiind conforme   Legii  458/2002 ;
- pentru examen chimic- 3 probe, 100% fiind conforme   Legii  458/2002 ;
11. FITIONEŞTI
   -  În cadrul  monitorizării de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic - 12 probe,100%  fiind conforme   Legii  458/2002.
- pentru examen chimic - 2 probedin care:1 probă (50%) a fost neconformă pentru indicatorul "clor rezidual liber".
               -  În cadrul  monitorizării de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic - 10 probe, 100% fiind conforme   Legii  458/2002.
- pentru examen chimic - 12 probe, din care:  6 probe (50%)au fost neconforme pentru indicatorul "clor rezidual liber".
12. GOLOGANU
   -  În cadrul  monitorizării de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic - 10 probe, 100 % fiind conforme   Legii  458/2002 .                      
- pentru examen chimic - 1 probă, fiind neconformă pentru indicatorul "clor rezidual liber".
               -  În cadrul  monitorizării de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic - 9 probe ,100% fiind conforme   Legii  458/2002.
- pentru examen chimic - 7 probe, 100%  fiind conforme   Legii  458/2002.
13. GUGEŞTI
   -  În cadrul  monitorizării de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic - 12probe , 100%  fiind conforme   Legii  458/2002.                       
- pentru examen chimic- 3 probe,din care :1 probă (33,3%) a fost neconformă Legii  458/2002 pentru parametrul"nitraţi" şi 1 probă (33,3%) a fost neconformă  pentru indicatorul "clor rezidual liber".                           
               -  În cadrul  monitorizării de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic -  46 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002.                       
- pentru examen chimic - 46 probe, din care : 2 de probe (4,34%) au fost neconforme la indicatorul "clor rezidual liber" şi 1 probă (2,17%) a fost neconforma la parametrul "nitraţi".
14. JITIA
   -  În cadrul  monitorizării de audit s-au recoltat :
-  pentru examen bacteriologic - 30 probe , din care: 11 probe (36,6%) au fost neconforme la parametrii: "escherichia coli" şi "enterococi".
- pentru examen chimic - 5 probe, din care :  3 (60%) au fost  neconforme la indicatorul "clor rezidual liber".
               -  În cadrul  monitorizării de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic  9 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002.
- pentru examen chimic 6 probe. Au fost neconforme 3 probe (50%) pentru "clor rezidual liber" .
15. MILCOVUL
   -  În cadrul  monitorizării de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic-  8 probe, 100% fiind conforme   Legii  458/2002.                       
- pentru examen  chimic - 1 probă care a fost neconformă la parametrii: "nitraţi" şi "clor rezidual liber"  .
               -  În cadrul  monitorizării de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic  4 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002.
- pentru examen chimic 1 probă; 1 probă (100%) neconformă pentru "nitraţi".
16. MOVILIŢA
   -  În cadrul  monitorizării de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic - 15 probe,din care :1 probă (6,66%)a fost neconforma la parametrii : "escherichia coli" şi "enterococi".
 - pentru examen chimic- 1 probă care a fost neconformă  pentru indicatorul"clor rezidual liber".
               -  Monitorizare de control - nu s-a efectuat incalcandu-se prevederile Legii nr.458/2002 si HG nr.974/2004.
17. PALTIN
   -  În cadrul  monitorizării de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic - 2 probe, 100% fiind conforme   Legii  458/2002 .                      
- pentru examen chimic - 2 probe, 100% fiind neconforme Legii  458/2002 la indicatorul "clor rezidual liber".
               -  Monitorizare de control -  nu s-a efectuat incalcandu-se prevederile Legii nr.458/2002 si HG nr.974/2004.
18. PĂULEŞTI
   -  În cadrul  monitorizării de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic - 10 probe, din care : 2 probe (20%) au fost neconforme   Legii  458/2002 la parametrii: "escherichia coli" şi "enterococi".                       
- pentru examen chimic - 2 probe ,100% au fost neconforme pentru indicatorul "clor rezidual liber" .
               -  În cadrul  monitorizării de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic - 2  probe , 100% fiind conforme   Legii  458/2002 ;
- pentru examen chimic - 1 probă, 100% fiind conformă   Legii  458/2002.
19. PAUNEŞTI
   -  În cadrul  monitorizării de audit s-au recoltat :
  - pentru examen bacteriologic -10probe, 100% fiind conforme   Legii  458/2002.                      
  -  pentru examen chimic -  4 probe, din care : 2 (50%) au fost neconforme Legii  458/2002, pentru indicatorul "clor rezidual liber" ;
               -  În cadrul  monitorizării de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic - 20 probe, 100% fiind conforme   Legii  458/2002.  
 - pentru examen chimic - 24 probe, 100% fiind conforme   Legii  458/2002.
20. RĂCOASA
   -  În cadrul  monitorizării de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic -  47probe, din care :11probe (23,40%) au fost neconforme Legii 458/2002 la parametrii : "escherichia coli" şi "enterococi" .
- pentru examen chimic -  9probe, din care :3 probe (33,3%) au fost neconforme Legii 458/2002, la indicatorul "clor rezidual liber" şi  3 probe (33,3%) la parametrul "nitraţi".
                - Monitorizare de control - nu s-a efectuat incalcandu-se prevederile Legii nr.458/2002 si HG nr.974/2004.
21. JARIŞTEA, sat SCÎNTEIA
   -  În cadrul  monitorizării de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic -  probe, 100%  fiind conforme   Legii  458/2002 .                      
- pentru examen chimic -1 probă, care a fost neconforma  la indicatorul "clor rezidual liber".
               -  În cadrul  monitorizării de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic-15 probe, 100%  fiind conforme   Legii  458/2002 .                      
- pentru examen chimic- 3 probe,din care:1 proba(33,3%)neconforma Legii 458/2002 la indicatorul "clor rezidual liber".
22. NEGRILEŞTI   
   -  In cadrul monitorizarii de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic-3 probe,  100% fiind conforme Legii 458/2002 ;                   .
- pentru examen chimic-1 probă, care a fost conformă   Legii  458/2002;
               -  In cadrul monitorizarii de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic-1 probă, care a fost conforma Legii 458/2002;              
- pentru examen chimic- 1 probă, care a fost conforma Legii 458/2002;    
            23. NĂRUJA
   -  In cadrul monitorizarii de audit s-au recoltat :                                        
- pentru examen bacteriologic - 9 probe , 100% fiind conforme  Legii 458/2002;           
- pentru examen chimic-1 probă , care a fost  neconforma Legii 458/2002 la indicatorul "clor rezidual liber".
               -  In cadrul monitorizarii de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic-5 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002;           
             24.  REGHIU
   -  In cadrul monitorizarii de audit s-au recoltat :    
- pentru examen bacteriologic-8 probe, 100%  fiind conforme   Legii  458/2002.                        
- pentru examen chimic - 7 probe , din care 1(14,28% ) a fost neconforma la indicatorul " clor rezidual liber"  ;                                  
               -  În cadrul  monitorizării de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic - 4 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002 ;            
- pentru examen chimic- 3 probe, 100% fiind conforme   Legii  458/2002 .
25. TĂTĂRANU
               -  In cadrul  monitorizării de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic- 27 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002 ;                    
- pentru examen chimic-  4 probe, 100% fiind neconforme la indicatorul " clor rezidual liber ".
               -  Monitorizare de control - nu s-a efectuat incalcandu-se prevederile Legii nr.458/2002 si HG nr.974/2004.
26. TULNICI
   -  În cadrul  monitorizării de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic -10 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002 ;
- pentru examen  chimic-1 probă, conformă   Legii  458/2002.
               -  În cadrul  monitorizării de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic- 4 probe, 100% fiind conforme   Legii  458/2002.  
- pentru examen chimic- 4 probe, 100% fiind neconforme la indicatorul " clor rezidual liber".
27. ŢIFEŞTI
   -  În cadrul  monitorizării de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic -17probe, 100% fiind conforme   Legii  458/2002.  
- pentru examen chimic-4 probe, din care:1 (25%) neconforma la indicatorul " clor rezidual liber".
               -  În cadrul  monitorizării de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic - 3 probe , 100% fiind conforme Legii 458/2002.
- pentru examen chimic-3 probe , 100% fiind conforme   Legii  458/2002.
              28.   URECHEŞTI
   -  În cadrul  monitorizării de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic - 2 probe, 100% fiind conforme  Legii  458/2002.             
- pentru examen chimic-2 probe, 100% fiind conforme   Legii  458/2002.          
               -  În cadrul  monitorizării de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic-1 probă, care a fost conforma Legii  458/2002.              .                      
- pentru examen chimic- 1 probă, care a fost conforma Legii  458/2002.             
29.  VÎRTEŞCOIU
   -  În cadrul  monitorizării de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic - 12 probe, 100% conforme  Legii  458/2002.                       
- pentru examen chimic-3 probe, 100% neconforme pentru indicatorul " clor rezidual liber ";
               -  În cadrul  monitorizării de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic - 15 probe , 100% fiind conforme Legii 458/2002.
- pentru examen chimic-24 probe , din care : 10(41,6%) au fost neconforme la indicatorul " clor rezidual liber ";
30.  VIDRA
   -  În cadrul  monitorizării de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic-20 probe, 100% fiind conforme   Legii  458/2002  .                     
- pentru examen chimic- 4 probe din care : 2(50%) au fost neconforme la indicatorul " clor rezidual liber ";
               -  În cadrul  monitorizării de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic - 108 probe, 100% fiind conforme   Legii  458/2002  .                     
- pentru examen chimic-104 probe din care:31 probe (29,8%) au fost neconforme la indicatorul " clor rezidual liber ";
31. VINTILEASCA
   -  În cadrul  monitorizării de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic-13 probe,din care : 5 (34,4%) neconforme la parametrii: "escherichia coli" şi "enterococi".
 - pentru examen chimic-3 probe, din care:1 probă (33,33 %) a fost neconforma la indicatorul " clor rezidual liber ";.
               -  Monitorizare de control - nu s-a efectuat incalcandu-se prevederile Legii nr.458/2002 si HG nr.974/2004.
32. VRÂNCIOAIA
   -  În cadrul  monitorizării de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic-11 probe, 100% fiind conforme   Legii  458/2002  ;
- pentru examen chimic- 4 probe , din care :3 probe (75%) neconforme   Legii  458/2002 la indicatorul " clor rezidual liber ";
-  În cadrul  monitorizării de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic- 5 probe, 100% conforme  Legii  458/2002 .

                      SISTEME LOCALE  DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ - FÂNTÂNI PUBLICE
 Coteşti
S-au recoltat:
  - pentru examen bacteriologic -  12  probe,100%  au fost neconforme Legii 458/2002 , iar din acestea :
    3 probe(60%) au fost neconforme pentru toţi indicatorii analizaţi (NTG 220C, NTG 370C, "bacterii
    coliforme", "escherichia coli" şi "enterococi");
 - pentru examen chimic -12 probe, 100% fiind neconforme Legii 458/2002 la parametrul "nitraţi".
Cîrligele
S-au recoltat:
  - pentru examen bacteriologic - 2  probe, 100%  fiind conforme Legii 458/2002 ;
 - pentru examen chimic-  2 probe, 100% fiind neconforme Legii 458/2002 la parametrul "nitraţi". 
Urecheşti
S-au recoltat: 
 - pentru examen bacteriologic -  4  probe, 100%  fiind neconforme Legii 458/2002, iar din acestea :
3(75%) au fost neconforme pentru toţi indicatorii analizaţi (NTG 220C, NTG 370C, "bacterii coliforme", "escherichia coli" şi "enterococi");
 - pentru examen chimic-  4 probe, 100% fiind neconforme Legii 458/2002 la parametrul "nitraţi".
Băleşti
S-au recoltat:
- pentru examen bacteriologic  - 5  probe, 100%  fiind neconforme Legii 458/2002, pentru toţi indicatorii analizaţi (NTG 220C, NTG 370C, "bacterii coliforme", "escherichia coli" şi "enterococi") ;
 - pentru examen chimic - 5 probe, 100% fiind neconforme Legii 458/2002, din care : 4 probe (80%) au fost neconforme la parametrul "nitraţi" şi 2 probe  (40%) au fost neconforme la parametrul "cloruri".
Dumitreşti
S-au recoltat:
- pentru examen bacteriologic  - 2  probe, 100%  fiind conforme Legii 458/2002 ;
- pentru examen chimic -  2 probe,  100% fiind neconforme Legii 458/2002,  la parametrul "nitraţi";
Negrileşti
S-au recoltat:
- pentru examen chimic 3. probe, 100% fiind neconforme Legii 458/2002, la parametrul "nitraţi";
 Paltin
S-au recoltat:
- pentru examen bacteriologic - 5  probe, 100%  fiind neconforme Legii 458/2002, pentru toţi parametrii  analizaţi (NTG 220C, NTG 370C, "bacterii coliforme", "escherichia coli" şi "enterococi") ;
 - pentru examen chimic- 5 probe, din care : 4 probe (80%) au fost neconforme la parametrul "nitraţi" .
Năruja
S-au recoltat:
- pentru examen bacteriologic - 3  probe,100%  fiind conforme Legii 458/2002 .
- pentru examen chimic- 5 probe, din care :1 probă (20%) a fost neconformă Legii 458/2002, la parametrul "nitraţi" .
Garoafa
S-au recoltat:
- pentru examen bacteriologic -  3  probe, din care :1 probă (33,3%) a fost neconformă Legii 458/2002 pentru toţi indicatorii analizaţi (NTG 220C, NTG 370C, "bacterii coliforme", "escherichia coli" şi "enterococi");
 - pentru examen chimic - 5 probe,din care : 2 probe (40%)au fost neconforme Legii 458/2002 , la parametrul "cloruri".
 Slobozia Bradului
S-au recoltat:
- pentru examen bacteriologic - 13  probe,din care : 10 (76,9%) au fost neconforme Legii 458/2002 pentru toţi indicatorii analizaţi (NTG 220C, NTG 370C, "bacterii coliforme", "escherichia coli" şi "enterococi");
 - pentru examen chimic - 13  probe, din care : 8(61,5%) au fost neconforme Legii 458/2002, la parametrul "nitraţi" .
Obrejiţa
S-au recoltat:
- pentru examen bacteriologic - 7  probe, 100%  fiind neconforme Legii 458/2002, pentru toţi indicatorii analizaţi (NTG 220C, NTG 370C, "bacterii coliforme", "escherichia coli" şi "enterococi");
 - pentru examen chimic - 7 probe, din care : 6   probe (85%) au fost neconforme Legii 458/2002, la parametrul "nitraţi".
Tîmboieşti
S-au recoltat:
- pentru examen bacteriologic - 6  probe, din care: 5 (83,3%) au fost neconforme Legii 458/2002, pentru toţi indicatorii analizaţi (NTG 220C, NTG 370C, "bacterii coliforme", "escherichia coli" şi "enterococi");
- pentru examen chimic- 6 probe, 100% fiind neconforme Legii 458/2002  
Sihlea
 S-au recoltat:
- pentru examen bacteriologic - 12  probe, 100%  fiind neconforme Legii 458/2002, pentru toţi indicatorii analizaţi (NTG 220C, NTG 370C, "bacterii coliforme", "escherichia coli" şi "enterococi");
 - pentru examen chimic- 12 probe, toate fiind neconforme Legii 458/2002,   pentru "nitraţi".
Vînători
S-au recoltat:
- pentru examen bacteriologic- 5  probe, din care: 2 probe (40%) au fost neconforme Legii 458/2002 pentru toţi indicatorii analizaţi (NTG 220C, NTG 370C, "bacterii coliforme", "escherichia coli" şi "enterococi");
 - pentru examen chimic - 5 probe, din care :1 probă (20%) a fost neconformă Legii 458/2002, la parametrul "cloruri".
Răstoaca
S-au recoltat:
- pentru examen bacteriologic - 6  probe, din care : 4 probe  (66,6%), au fost neconforme Legii 458/2002 pentru toţi indicatorii analizaţi (NTG 220C, NTG 370C, "bacterii coliforme", "escherichia coli" şi "enterococi");
 - pentru examen chimic - 6 probe, 100% fiind neconforme Legii 458/2002 la parametrul "cloruri", iar  din acestea : 4 probe (66,6%) au fost neconforme la parametrul "nitraţi" .
Ploscuţeni
S-au recoltat:
- pentru examen bacteriologic - 5  probe, 100%  fiind neconforme Legii 458/2002 pentru toţi indicatorii analizaţi (NTG 220C, NTG 370C, "bacterii coliforme", "escherichia coli" şi "enterococi");
 - pentru examen chimic- 5 probe, din care: 2 probe  (40%) au fost neconforme Legii 458/2002  la parametrul  "nitraţi" .
Pufeşti
S-au recoltat:
- pentru examen bacteriologic - 5  probe, din care : 4 (80%) au fost neconforme Legii 458/2002 pentru toţi indicatorii analizaţi (NTG 220C, NTG 370C, "bacterii coliforme", "escherichia coli" şi "enterococi");
- pentru examen chimic- 5 probe, 100% fiind neconforme Legii 458/2002 la parametrul "nitraţi" .
Reghiu
S-au recoltat:
- pentru examen bacteriologic - 5  probe, 100%  fiind  conforme Legii 458/2002 .
- pentru examen chimic- 5 probe, din care : 2 probe (40%)   fiind neconforme Legii 458/2002  la parametrul "nitraţi".
Mera
S-au recoltat:
- pentru examen bacteriologic -15  probe, din care :11 probe (73,3%) au fost neconforme Legii 458/2002 pentru toţi indicatorii analizaţi (NTG 220C, NTG 370C, "bacterii coliforme", "escherichia coli" şi "enterococi") ;
- pentru examen chimic - 15 probe, din care : 7 probe(46,6%), au fost neconforme Legii 458/2002 ;din acestea : 5 probe (33,3%) au fost neconforme la parametrul "nitraţi" , 1 probă (6,6%)  a fost neconformă la parametrul "oxidabilitate" şi 1 probă (6,6%)a fost neconformă la parametrul "amoniac" ;
Slobozia Ciorăşti
S-au recoltat:
- pentru examen bacteriologic - 10  probe, 100%  fiind neconforme Legii 458/2002 pentru toţi indicatorii analizaţi (NTG 220C, NTG 370C, "bacterii coliforme", "escherichia coli" şi "enterococi");
- pentru examen chimic - 10 probe, din care :  7 probe (70%) au fost neconforme la parametrul "nitraţi";, 2 probe (20%) probe  au fost neconforme la parametrul "cloruri" şi 1 probă (10%) neconformă la parametrul "amoniac".
Broşteni
S-au recoltat:
- pentru examen bacteriologic - 5  probe, 100% fiind neconforme Legii 458/2002 pentru toţi indicatorii analizaţi (NTG 220C, NTG 370C, "bacterii coliforme", "escherichia coli" şi "enterococi");
 - pentru examen chimic - 5 probe, din care : 4probe (80%)au fost neconforme Legii 458/2002,la parametrul "nitraţi".
Bogheşti
S-au recoltat:
- pentru examen bacteriologic - 5  probe, din care : 4 probe (80%) au fost  neconforme Legii 458/2002 pentru toţi indicatorii analizaţi (NTG 220C, NTG 370C, "bacterii coliforme", "escherichia coli" şi "enterococi") ;
 - pentru examen chimic - 3 probe, din care : 1 probă (33,3%)a fost neconformă Legii 458/2002, la parametrul  "nitraţi".
Tănăsoaia
S-au recoltat:
- pentru examen bacteriologic - 5  probe, 100% fiind neconforme Legii 458/2002 pentru toţi indicatorii analizaţi (NTG 220C, NTG 370C, "bacterii coliforme", "escherichia coli" şi "enterococi") ;
 - pentru examen chimic - 5 probe, 100% au fost neconforme Legii 458/2002 ; din acestea: 4 probe (80%) au fost neconforme la parametrul "nitraţi" .
Soveja
S-au recoltat:
- pentru examen bacteriologic - 5  probe, 100% fiind neconforme Legii 458/2002 pentru toţi indicatorii analizaţi (NTG 220C, NTG 370C, "bacterii coliforme", "escherichia coli" şi "enterococi");
 - pentru examen chimic- 5 probe, din care : 3 probe(60%) au fost neconforme Legii 458/2002, la parametrul  "nitraţi" şi 1 probă (20%) la parametrul  "amoniac".
 Valea Sării
S-au recoltat:
- pentru examen bacteriologic - 4  probe,100%  fiind neconforme Legii 458/2002 pentru toţi indicatorii analizaţi (NTG 220C, NTG 370C, "bacterii coliforme", "escherichia coli" şi "enterococi") ;
 - pentru examen chimic- 4 probe,din care : 3 probe (75%) au fost  neconforme Legii 458/2002  la parametrul "nitraţi" . 

CONCLUZII:
În mediul rural, din instalaţiile centrale ce aparţin Consiliilor Locale au fost analizate  un nr. de 1173 de probe din care:
•  773 probe pentru analize microbiologice, fiind  neconforme  40 de probe (5,45%).
• 400 probe pentru analize fizico-chimice, fiind neconforme  124 probe (31%)  pentru indicatorul "clor rezidual liber" şi  24 probe (6%) la parametrul " nitraţi".

 Din mediul rural, dar din  fîntîni publice aparţinînd tot Consiliilor Locale, au fost analizate un nr. de 313 de probe de apa, din care :
• 157 probe pentru examen microbiologic, fiind neconforme 125 probe (79,61%) pentru toţi parametrii analizaţi ;
• 156 probe pentru examen fizico-chimic,  fiind neconforme 115 probe (73,71%), la parametrii :   "nitraţi", "substanţe organice" , "cloruri", ’’ amoniac’'  şi "nitriţi".
Consiliile Locale au fost informate imediat asupra rezultatelor necorespunzatoare ale determinarilor de laborator efectuate in cadrul programului de monitorizare şi s-au solicitat efectuarea de anchete cu privire la identificarea cauzelor care au dus la apariţia acestor neconformităţi, precum şi măsurile corective aplicate pentru evitarea aparitiei unor epidemii hidrice .
La instalaţiile centrale din rural, neconformitatile  parametrilor de potabilitate au fost cauzate de :
 - distribuţia intermitentă, în perioada de secetă  - Răcoasa, Tulnici, Moviliţa, Păuleşti ;
 - calitatea necorespunzătore a apei la sursă ( conţinut crescut de nitraţi) - Răcoasa, Milcovul, Coteşti, Bordeşti, Gugeşti ;
 -  nefuncţionalitatea staţiei de tratare a apei - Dumitreşti ;
 - dificultăţi în  aprovizionarea cu butelii de clor gazos, datorită lipsei mijloacelor de transport special autorizate - Vintileasca, Jitia, Fitioneşti ;
- personalul insuficient /necalificat /necunoscator al legislatiei specifice acestui domeniu de activitate si folosit la supravegherea şi întreţinerea instalaţiilor;
- lipsa  promptitudinii personalului privind identificarea cauzelor şi aplicarea măsurilor corective pentru remedierea oricărei deficienţe apărute ;
- efectuarea dezinfectiei apei, manual, cu clorură de var , fapt ce duce la imposibilitatea asigurării unei concentraţii constante a clorului rezidual liber  - Broşteni, Cîmpineanca, Cîmpuri, Coteşti, Moviliţa, Năruja, Paltin, Păuleşti, Jariştea, Soveja, Tătăranu, Tulnici, Vîrteşcoiu  şi Vidra ;
- lipsa posibilitatii de efectuare a dezinfectiei, datorita bazinelor metalice de tip hidrosfera, in care este inmagazinata apala nivelul instalatiilor cu o vechime de peste 30 ani  - Vîrteşcoiu, Cîmpineanca, Tătăranu.
    Ne-am confruntat şi în anul 2008 cu lipsa de interes(in nr. mai mic decat in anul 2007) a unor deţinători de instalaţii centrale de alimentare cu apă, faţă de calitatea apei produse şi distribuite populatiei . Urmare a constatarii acestor deficiente,  s-au aplicat cateva sanctiuni contraventionale, conform Legii nr.98/1994 cu modificarile si completarile ulterioare .
Mentionam cateva aspecte:
-   neîntocmirea programului de monitorizare de control sau nerespectarea programului, justificată de aceştia , prin lipsa posibilităţii de plată a contravalorii analizelor .
-  neinformarea populaţiei privind calitatea apei distribuite,  cauzele care au determinat neconformităţile şi despre măsurile intreprinse în vederea corectării parametrilor necorespunzatori .
Sunt în curs de derulare proiecte pentru modernizarea sistemelor de aprovizionare cu apă a localităţilor, prin dotare cu staţii de tratare, extindere sau chiar construire de instalaţii noi.
La instalaţiile locale (fîntîni publice), cauzele neconformităţilor la parametrii de potabilitate sunt datorate lipsei de interes a Primăriilor faţă de aceste obiective prin :
• nerespectarea măsurilor de întreţinere (asanare şi dezinfecţie) , de dotare cu sistem de extracţie a apei (găleată proprie), cu capac şi acoperiş ;
•  neasigurarea monitorizarii calităţii apei din aceste surse ;
   Pentru corectarea calităţii  apei din fîntîni,  s-au facut urmatoarele recomandari :
1. Repararea fîntînilor şi protejarea acestora cu capac ;
2. Impermeabilizarea zonei din jurul fîntînilor pe o distanţă de minim 1 m;
3. Curăţarea fîntînilor  prin golire şi evacuarea depunerilor de pe fundul şi pereţi acestora ;
4. Dezinfecţia fîntînilor cu substanţe clorigene ;
5. Monitorizarea calităţii apei din fântânile publice, conform HG 974/2004 ;
 Datorita existentei riscului de aparitie a intoxicatiilor cu nitrati/nitriti ( in cursul anului 2008 am inregistrat 1 deces la un sugar de 5 saptamani din satul Voetin, diagnosticul fiind stabilit la necropsie), toti medicii de familie au  avertizat mamele  care au copii cu vârsta 0-1 an care folosesc apa din fântâni în alimentaţia mixtă a acestora, despre riscul privind intoxicaţia cu nitraţi. Primariile sunt obligate sa inscriptioneze cu plăcuţe, vizibil, aceste fintini care contin cantitati crescute de nitrati .

[Dr. Cornelia Dragună]

Masuri impotriva efectelor caniculei 2007

  Temperaturile ridicate cu care ne confruntăm în această perioadă a anului nu mai reprezintă un fapt neobişnuit dar, pentru a ne apăra sănătatea, este strict necesar să ţinem cont de o serie de recomandări.
  Adaptarea organismului uman la temperaturi înalte este mai dificilă pentru persoanele cu boli cardio-vasculare, uneori şi pentru persoanele sănătoase.
  Prin transpiraţie se pierd cantităţide apă şi electroliţi mai mari decât în mod obişnuit apărând astfel semnele clinice ale unui sindrom de deshidratare: limba uscată, urina concentrată cantitativ scăzută (oligurie), vene colabate, puls slab, tegumente reci, umede, palide, creşte frecvenţa cardiacă, respiraţii frecvente, scăderea bruscă a tensiunii arteriale, tulburări nervoase (ameţeli, oboseală, lipotimie).

  Pentru a menţine echilibrul organismului în aceste condiţii, trebuie respectate următoarele recomandări:
- consum de lichide care să acopere necesită3ile zilnice de 2,5 - 3 litri / om (de preferinţă lichide cu adaos de săruri minerale, lichide calde sau la temperatura camerei);
- menţinerea unei temperaturi confortabile în încăperi, prin ventilaţie corespunzătoare;
- desfăşurarea activităţilor între orele 7 - 11 şi 17 - 21; evitarea expunerii la soare între orele 10 -17, mai ales pentru bătrâni şi copii;
- protejarea capului (cu pălărie, şapcă etc.), mai ales între orele 10 - 17;
- persoanele cu boli cronice trebuie să evite deplasările între orele 10-17, să respecte tratamentul igieno-dietetic şi medicamnetos;
 În caz de expunere la soare sau neprotejare a capului poate să apară insolaţia. semnele clinice ale insolaţiei sunt: ameţeală, sete, dureri de cap, contracţii musculare, greaţă, comportament apatic. La apariţia acestor semne trebuie să se asigure de urgenţă:
- scăderea temperaturii corpului prin aducerea la umbră, împachetări cu apă rece;
- administrarea de lichide, preferabil apă minerală;
- prezentarea de urgenţă la medic.

PENTRU SUGARI ŞI COPIII MICI
- se încearcă realizarea unui ambient cât mai normal, ferit de căldură, umiditate excesivă şi curenţi de aer;
- se păstrează sistemul de alimentaie avut până în acel moment fără a încerca introducerea de alimente noi în această perioadă;
- se va realiza hidratarea corespunzătoare, mama va alăpta ori de câte ori sugarul solicită;
- copilul va fi îmbrăcat lejer, cu hăinuţe din materiale textile vegetale, comode;
- nu va fi scos din casă decât în afara perioadelor caniculare din zi, îmbrăcat lejer cu hăinuţe din material textil vegetal şi obligatoriu cu capul acoperit (pălăriuţă, şepcuţă);
- copiii vor primi apă plată sau apă de băut cu proprietăţi organoleptice corespunzătoare, ceai foarte slab îndulcit, fructe proaspete şi foarte bine spălate;
- mamele care alăptează trebuie să se hidrateze corespunzător cu apă plată sau apă de băut cu proprietăţi organoleptice corespunzătoare, ceai slab îndulcit, sucuri naturale de fructe făcute în casă fără adaos de conservanţi; vor evita, în acelaşi timp, consumul de cafea sau alcool; vor avea grijă să menţină o igienă riguroasă a sânului, dar şi igiena generală;
- la cel mai mic semn de suferinţă a copilului sau mamei, aceştia se vor prezenta la medicul de familie care va decide conduita terapeutică;
- atenţie deosebitda condiţiilor de igienă atât pentru copil, cât şi pentru mamă.  Copilul va fi ţinut cu hănuţe sau scutece curate şi uscate şi mama se va îngriji de igiena riguroasă a pielii acestuia. In acest sens, copilul va fi îmbăiat cel puţin o dată pe zi şi, obligatoriu, seara la culcare iar în restul timpului i se va face toaleta locală ori de câte ori este nevoie;
- copiilor preşcolari li se vor face duşuri cu apă la temperatura camerei;
-pentru copiii aflaţi în tabere se vor asigura condiţii corespunzătoare de cazare, alimentele trebuie să respecte riguros normele de igienă şi să fie proaspete. De asemenea, se va avea grijă de hidratarea corespunzătoare a copiilor;
- copiii vor fi supravegheaţi şi lăsaţi să se joace la umbră, în afara orelor de caniculă, având capul protejat de pălăriuţe.   Scăldatul, acolo unde este cazul, va fi făcut sub absoluta supraveghere a însoţitorului.

PENTRU PERSOANELE PESTE 65 ANI
- se încearcă asigurarea unui ambient care să nu suprasolicitecapacitatea de adptare a organismului;
- hidratare corespunzătoare cu apă plată sau apă de băut cu proprietăţi organoleptice corespunzătoare, ceai slab îndulcit, sucuri naturale de fructe făcute în casă fără adaos de conservanţi;
- în alimentaţie va predomina consumul de legume şi fructe proaspete cu proprietăţi organoleptice corespunzătoare;
- se va evita circulaia în perioadele de vârf ale caniculei iar dacă deplasarea este absolut necesară se va folosi îmbrăcăminte uşoară din materiale vegetale, precum şi pălărie pentru protecţia capului;
- persoanele care suferă de anumite afecţiuni îşi vor continua tratamentul conform indica3iilor medicului. Este foare util ca în aceste perioade persoanele cu afecţiuni cronice, cardio-vasculare, hepatice, renale, pulmonare, de circulaţie, mentale sau cu hipertensiune să consulte medicul curant în vederea adaptării schemei terapeutice la condiţiile existente;
- menţinerea cu rigurozitate a igienei personale, efectuarea a câte 3 -4 duşuri pe zi;
- se vor consuma numai alimente proaspete procurate din magazinele care dispun de instalaţii frigorifice funcţionale de păstrare a alimentelor. Se va evita consumul alimentelor uşor perisabile;
- este interzis consumul de alcool şi cafea în timpul caniculei

PERSOANELE CARE PRIN NATURA ACTIVITĂŢII LOR DEPUN UN EFFORT FIZIC DEOSEBIT
- se va încerca dozarea efortului în funcţie de perioadele zilei încercând să evite excesul de effort în vârfurile de caniculă.   Dacă valorile de căldură sunt foarte mari se va proceda la stoparea activită3ii;
- se va asigura hidratarea corespunzătoare cu apă plată sau apă de băut cu proprietăţi organoleptice corespunzătoare, ceai slab îndulcit, sucuri naturale de fructe făcute în casă fără adaos de conservanţi;
- este total contraindicat consumul de cafea şi alcool în această perioadă;
- utilizarea unui echipament corespunzător, din materiale vegetale şi echipament de protejarea capului de efectele căldurii excesive.

Ziua mondiala fara tutun

  Activitatile din data de 31.05.2008 pentru Ziua Mondiala fara tutun sunt coordonate si implementate in judetul Vrancea de departamentul de promovarea sanatatii din DSP Vrancea.
In orasul Focsani, cortul este amplasat in zona magazinul “Milcov”.
  In aceeasi locatie, la ora 12 reprezentantii ASP Vrancea sustin o conferinta de presa. Toate persoanele interesate sa-si masoare varsta plamanului sau concentratia de monoxid de carbon in aerul expirat sunt invitate sambata 31 mai intre orele 10 – 18 la cort.

Aplicatie medici

 A aparut versiunea 6 a aplicatiei informatice ESSP destinate colectarii de date de catre medicii de familie. Mai multe detalii se gasesc in pagina http://www.snspms.ro/index.html/articles?articleID=178

Program diabet

  În conformitate cu Ord. 2090/04.12.2007 privind modificarea Ord. MSP/CNAS nr. 570/116/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea şi finanţarea programelor de sănătate în anul 2007, în perioada 03 - 24 decembrie 2007 bolnavii de diabet zaharat aflaţi în evidenţa şi monitorizarea medicilor de familie vor beneficia GRATUIT de efectuarea analizei "hemoglobina glicozilată".
  Prezentarea bolnavilor la laboratoarele de analize se va face în baza recomandării (trimiterii) primită de la medicul în evidenţa căruia se află (medicul specialist diabetolog sau  medicul de familie)
  Analiza se efectuează în cadrul evaluării periodice şi anuale a bolnavilor de diabet zaharat.

Vaccinarea antigripala 2007

  Din data de luni, 22.10.2007, începe vaccinarea antigripală gratuită a populaţiei la cabinetele medicale de familie iar din 23.10.2007 la cabinetul de vaccinare din ASP. Vaccinare va fi efectuată în ordine, pe grupele de risc, la termenele la care se livrează vaccinul de către Ministerul Sănătăţii Publice. Pentru detalii cei interesaţi sunt rugaţi a urmării întregul articol.

S-au repartizat judetului Vrancea un număr de 60400 doze repartizate în 3 tranşe, după cum urmează :

Tranşa I = 5000 doze ( au intrat in depozitul ASP şi încă de joi, 18.octombrie, se distribuie medicilor de familie
Vor fi vaccinati din aceste doze numai :
- copii cu boli cronice pulmonare sau cardiace(inclusiv astm bronsic) ;
- copii dispensarizati in ultimul an pentru boli cronice metabolice (inclusiv diabet zaharat),boli renale ,hemoglobinopatii si imunosupresie ;
- copii supusi terapiei indelungate cu aspirina ;persoane infectate HIV;
- adulti cu afectiun cronice pulmonare si cardiovasculare ; 
 
Tranşa II = 16400 doze 
 Începând cu 5 noiembrie 2007 vor fi vaccinati:
- adulţi cu afectiuni cronice pulmonare si cardiovasculare (continuare din transa I) ;
- adulţi şi copii din instituţiile de ocrotire ;
- personal medical , salariatii instituţiilor de ocrotire
- adulţi dispensarizati pentru boli cronice metabolice (inclusiv diabet zaharat) , disfunctii renale ;

Tranşa III = 39000  doze
Începând cu 26 noiembrie 2007 vor fi vaccinati :e
- adulţi dispensarizati pentru boli cronice metabolice (inclusiv diabet zaharat) , disfunctii renale (continuare);
- persoane de 65 ani si peste .
- membrii de familie ai persoanelor cu risc .
 
 Vaccinarea acestor  categorii de populatie considerate la risc se va face gratuit  în  limita vaccinului disponibil.
 Cea mai mare cantitate de vaccin va fi distribuită medicilor de familie şi de acceea pentru a nu afecta activitatea cabinetelor medicale rugam populatia sa respecte perioada in care sunt planificate categoriile de risc  ;
 Persoanele care se prezintă la cabinetul ASP vor prezenta documente de identitate şi medicale din care să rezulte categoria de risc care-i indreptăţeşte la vaccinare gratuită!

Program national

  În luna iulie 2007, a fost lansat Programul de Evaluare a Stării de Sănătate a Populaţiei României. Acest program este unic în ultimii 60 de ani, amplu şi foarte ambiţios, care are ca scop principal îmbunătăţirea stării de sănătate a populatiei, îmbunătăţirea calităţii vietii şi prelungirea duratei medii de viaţă. Aceste deziderate pot fi puse în aplicare printr-o bună cunoaştere a patologiei existente in Romania si imbunatatirea accesului la serviciile de sanatate a intregii populatii.  
  Finanţarea programului se face integral de Ministerul Sănătăţii Publice, banii provenind din “taxa pe viciu”. Partenerii ministerului în acest program sunt cetăţenii şi medicii de familie.

CONCRET, programul consta în:
CETĂŢENII României vor beneficia gratuit de o consultaţie clinică şi un set gratuit de analize reprezentative care să ajute la depistarea unor eventuale boli. Dacă boala nu este încă instalată, analizele respective vor fi folosite pentru a evalua riscul ca un anume pacient să dezvolte o afecţiune. 
 Începând cu luna iulie 2007 Poşta Română va începe expedierea scrisorilor şi taloanelor către cetăţeni. Fiecare cetăţean va primi acasă 2 taloane cu Nume, Prenume şi CNP şi o scrisoare în care i se spun paşii pe care trebuie să îi urmeze în acest program, precum şi obligaţia de a participa în propriul folos, dar şi în cel al comunităţii. Talonul pe care va scrie „MEDIC” va fi predat medicului de familie în momentul prezentarii la consulaţie. Cu talonul inscripţionat “LABORATOR DE ANALIZE” se va prezenta la laboratorul sau punctul de lucru stabilit pentru a i se recolta analizele recomandate. Medicul de familie va fi acela care va decide ce analize recomandă. Setul de analize este diferenţiat pe grupe de vârstă. Hemoleucograma completa, glicemia, sumarul de urina sunt recomandate sa se faca la toata populatia, creatinina serica la persoanele peste 50 de ani si la cei sun 50 de ani la persoanele cu risc, TGP - ul, colesterolul, trigliceridele, si HDL colesterol la persoanele peste 40 de ani si sub 40 la cei cu risc ,iar fierul seric la copiii intre 3-10 ani si gravide. Costul unui set de analize a fost stabilit la 50 de RON. Recoltarea analizelor din mediul rural se face la punctele de recoltare din cadrul cabinetele medicale, autorizate in acest sens. Daca pacientul refuza sa  colaboreze cu un anumit laborator, el se poate adresa personal oricarui alt furnizor de servicii medicale, avand obligatia de a aduce medicului de familie rezultatele.  
 Dacă în urma acestor examene medicul de familie suspicionează existenţa unei boli, pacientii asigurati vor fi trimisi pentru investigaţii paraclinice la medicul specialist pentru confirmare/infirmare de diagnostic, după care va fi văzut din nou de medicul de familie pentru stabilirea diagnosticului.
 Nu vor face acest control copii de 0-3 ani, după caz, persoanele care au fost internate în spital cu maximum 3 luni înainte de data la care ar trebui să facă controlul, adică persoanele care au necesitat examene medicale şi de laborator şi au deja confirmată sau infirmată o afecţiune şi care se află în supravegherea unui medic. De asemenea, bolnavii cronici care efectuează periodic analize pentru evaluarea afecţiunii de care suferă nu vor beneficia decât de o parte din analize.
 Cetăţenii care nu au medic de familie şi cei care nu sunt asiguraţi se vor putea adresa oricărui medic de familie. În cazul în care nu reuşesc să ajungă la un medic de familie, vor putea să apeleze la Autoritatea de Sănătate Publică pentru a primi toate recomandările necesare.
 Programul se desfăşoară în 5 etape, care se derulează trimestrial, dupa cum urmează: 1 iulie 2007-30 septembrie 2007, 1 octombrie 2007-31 decembrie 2007, 1 ianuarie 2007-31 martie 2008, 1 aprilie 2008-30 iunie 2008, 1 iulie 2008-30 septembrie 2008. În fiecare lună, vor fi programaţi pacientii născuti în una din lunile trimestrului respectiv. Exceptie face trimestrul 5, când se vor consulta pacienţii care nu au fost prinşi în program în decursul celor 12 luni cât s-a desfăşurat programul.
 Concret, în luna iulie 2007, vor fi programaţi pacientii nascuti in lunile iulie, august şi septembrie. Programul incepe derularea efectiva de îndată ce pacientii primesc acasă cupoanele de consultaţie. Dacă din diferite motive, există pacienti născuti în lunile amintite, care nu au putut fi programaţi în acest an, atunci ei vor fi reprogramaţi în trimestrul 5 de derulare a programului.
 În vederea unei bune desfăşurari a acestui program, ASP Vrancea impreuna cu CJAS au organizat sedinte comune de instruire a furnizorilor de servicii medicale, a medicilor de familie si a managerilor laboratoarelor de analize medicale.
Mentionăm că până la această dată, toate cabinetele medicilor de familie şi toate laboratoarele din judetul Vrancea au încheiat contracte cu CJAS Vrancea pentru derularea acestui program.
 De asemeni a apărut pe site-ul Ministerului Sănătăţii Publice programul informatic, care va fi folosit de catre medicii de familie. În paralel cu utilizarea acestuia, ASP Vrancea a inceput distribuirea gratuită către medicii de familie care nu au calculatoare, a  formularelor RISCOGRAME, pentru adulţi şi copii.

 Citeşte aici mesajul ministrului.

Organigrama ASP Vrancea

org_2006.jpg

 

Concurs directori 2009

  Ministerul Sănătăţii organizează evaluarea cunoştinţelor şi abilităţilor manageriale pentru ocuparea funcţiilor de director coordonator, director coordonator adjunct asistenţă medicală, director coordonator adjunct sănătate publică şi programe, director coordonator adjunct pentru control în sănătatea publică şi de director coordonator adjunct financiar contabil din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti rămase neocupate în sesiunea 18-22.05.2009. 
  Evaluarea va avea loc în perioada 15-16.06.2009 la sediul Institutului de Sănătate Publică Bucureşti din str.Dr.Leonte nr.1-3, sect.6, Bucureşti.

ANUNŢ MINISTERUL SĂNĂTĂŢII nr.001

  În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice, Ministerul Sănătăţii organizează evaluarea cunoştinţelor şi abilităţilor manageriale pentru ocuparea funcţiilor de director coordonator, director coordonator adjunct asistenţă medicală, director coordonator adjunct sănătate publică şi programe, director coordonator adjunct pentru control în sănătatea publică şi de director coordonator adjunct financiar contabil din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti.        

  Evaluarea va avea loc în perioada 18-21.05.2009 la sediul Institutului de Sănătate Publică Bucureşti din str.Dr.Leonte nr.1-3, sect.6,Bucureşti.La această evaluare pot participa persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
(1)pentru funcţiile de director coordonator DSP,   director coordonator adjunct asistenţă medicală:
a) sunt cetăţeni români;
b) cunosc limba română, scris si vorbit;
c) au capacitate deplină de exercitiu;
d) au o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de  specialitate;
e) sunt titulari ai  diplomei de Doctor-Medic  / Diplomei de licenţă de doctor-medic eliberată de facultăţile de medicină umană cu drept de liberă practică sau/şi ai Certificatului de medic specialist/medic primar în una din specialităţile medicale prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală aprobat prin OMSP nr.1509/2008;
f) nu au fost condamnaţi pentru săvârsirea unei infractiuni contra umanitătii, contra statului sau contra autoritătii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni săvârsite cu intentie, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu au desfăsurat activitate de politie politică, astfel cum este definită prin lege;
 
(2) pentru funcţiile director coordonator adjunct sănătate publică şi programe şi respectiv director coordonator adjunct pentru control în sănătatea publică:
a) au cetătenia română;
b) cunosc limba română, scris si vorbit;
c) au capacitate deplină de exercitiu;
d) au o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
e) sunt titulari ai  diplomei de Doctor-Medic  / diplomei de licenţă de Doctor-Medic eliberată de facultăţile de medicină umană şi ai certificatului de medic specialist/medic primar în una din specialităţile : igienă, epidemiologie, sănătate publică şi management, medicină de laborator şi medicina muncii, cu drept de liberă practică;
f) nu au fost condamnaţi pentru săvârsirea unei infractiuni contra umanitătii, contra statului sau contra autoritătii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni săvârsite cu intentie, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea ;
g) nu au desfăsurat activitate de politie politică, astfel cum este definită prin lege;

(3) pentru funcţia director coordonator adjunct financiar contabil:
a) au cetătenia română;
b) cunosc limba română, scris si vorbit;
c) au capacitate deplină de exercitiu;
d) au o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate
e) studii universitare finalizate cu diplomă sau licenţă în domeniul economic, specializarea : finanţe,  contabilitate , finanţe- bănci şi vechime de 5 ani  în specialitatea studiilor;
RECTIFICARE
Pentru functia de director coordonator adjunct financiar contabil se pot prezenta candidatii cu studii economice universitare de lunga durata absolvite cu diploma/licenta si vechime de 5 ani in domeniul financiar-contabil.

f) nu au fost condamnaţi pentru săvârsirea unei infractiuni contra umanitătii, contra statului sau contra autoritătii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni săvârsite cu intentie, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea
 g) nu au desfăsurat activitate de politie politică, astfel cum este definită prin lege;

Înscrierea se face în perioada 4-12.05.2009.
 Candidaţii depun la registratura Ministerului Sănătăţii , un proiect de management şi un dosar care să conţină următoarele documente :

a) cerere de înscriere cu precizarea funcţiei şi a direcţiei sanitare publice pentru care candidează b) copie după cartea de identitate;
c) certificat de sănătate tip A5 care să ateste starea de sănătate;
d) copie legalizată după diploma de doctor medic sau/ şi  certificatul de medic specialist /medic primar  şi după caz copie legalizată după diploma de studii universitare de lungă durată respectiv de licenţă în domeniul economic, specializarea : finanţe,  contabilitate , finanţe- bănci ;
e) dovadă de drept de liberă practică a profesiei de medic/ şi după caz copie  după caretea de muncă/ adeverinţă eliberată de angajator din care să rezulte  vechimea de 5 ani în specialitatea studiilor economice ;
f) cazier judiciar;
g) declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăsurat activitate de politie politică, astfel cum este definită prin lege

 Proiectul de management trebuie să cuprindă strategia de management/dezvoltare a domeniului de activitate specifică funcţei pentru care candidează elaborată conform planului anexat,  pe o perioadă de maximum 4 ani. La elaborarea proiectului se va avea în vedere structura organizatorică aprobată de conducerea Ministerului Sănătăţii  pentru fiecare dintre funcţiile de director coordonator şi coordonator adjunct .
 Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti vor pune la dispoziţia candidaţilor necesarul de date în vederea elaborării proiectelor de management conform structurii specifice aprobate pentru fiecare din funcţiile pentru care se face evaluarea.

Evaluarea se va desfăşura conform planificării care va fi afişată pe site-ul MS în data de 13.05.2009.

 Evaluarea cunoştinţelor şi abilităţilor manageriale pentru ocuparea funcţiilor de director coordonator, de director coordonator adjunct menţionate se face pe baza proiectelor de management depuse de candidaţi şi a probei de susţinere a acestuia.
 Proiectele de management se punctează cu  maxim  80 de puncte conform baremului prevăzut de structura specifică aprobată iar proba de susţinere a proiectului cu maxim 20 de puncte . Punctajul final obţinut de candidat în urma evaluării reprezintă suma punctajului acordat proiectului de management şi a punctajului obţinut la proba de susţinere a proiectului.
 Rezultatele se afişează la finalul fiecărei zile de evaluare la sediul Institutului de Sănătate Publică Bucureşti. Eventualele contestaţii privind rezultatul evaluării se depun  la Comisia de contestaţii  în termen de 1 ora de la afişarea punctajelor şi se soluţionează în termen de 24 de ore de la depunere la sediul Institutului de Sănătate Publică Bucureşti. Candidatul va semna pe contestaţie de luare la cunoştinţă a modului de soluţionare.
  Clasificarea candidaţilor se alcătuieşte pe judeţe/Municipiul Bucureşti şi respectiv pe funcţii . Sunt cuprinşi în clasificare candidaţii care au obţinut minim 60 de puncte.         

[MS]
Anunţ 10.04.2008

 Având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici (R2) şi ale HG nr. 1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Autoritatea de Sănătate Publică Vrancea cu sediul în Focşani, B-dul Gării nr. 14, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie:

- un post consilier cls. I gradul asistent la Compartimentul asistenţă medicală ambulatorie de specialitate
Condiţii specifice:
*studii superioare de lungă durată din cadrul UMF profil medicină, absolvite cu diplomă de licenţă;
*minim un an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

- un post referent cls. III gradul asistent la Compartimentul asistenţă comunitară/înregistrare/ evaluare asistenţi medicali
Condiţii specifice:
*minim studii medii sanitare;
*minim 6 luni vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
*asistent medical medicină generală.

  Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 (R2) şi condiţiile specifice menţionate pentru fiecare post.

  Concursul se organizează la sediul ASP Vrancea, după cum urmează:

-12.05.2008 ora 10.00 proba scrisă
-13.05.2008 ora 14.00 interviul

  Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul ASP Vrancea – Biroul RUNOS în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 8 alin. 1 din Anexa nr. 1 la HG nr. 1209/2003 şi anume:
a)copia actului de identitate;
b)formularul de înscriere (se obţine de la Biroul RUNOS);
c)copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d)copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
e)cazierul judiciar;
f)adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
g)copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
h)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

  Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. 

  Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon  0237/225979 interior 151 şi 159.

  Bibliografia este anexată prezentului anunţ.

  Serviciul RUNOS 10.04.2008

BIBLIOGRAFIE

Consilier cls. I gr. asistent
La Compartimentul asistenţă medicală ambulatorie de specialitate

Legea nr. 188/1999 (R2) privind statutul funcţionarilor publici
- Cap. V Drepturi şi îndatoriri
- Cap. VIII Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici

Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 880/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a structurii organizatorice a acestor autorităţi, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea nr. 95/1996 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare
 Titlul III  Asistenţa medicală primară
 Titlul VII  Spitalele

Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului.

Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 598/2001.

BIBLIOGRAFIE

Referent cls. III gr. asistent
La Compartimentul asistenţă comunitară/înregistrare/
evaluare asistenţi medicali


Legea nr. 188/1999 (R2) privind statutul funcţionarilor publici
- Cap. V Drepturi şi îndatoriri
- Cap. VIII Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici

Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 880/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a structurii organizatorice a acestor autorităţi, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea nr. 95/1996 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare
 Titlul V  Asistenţă medicală comunitară

Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului asistenţilor medicali şi moaşelor din România.

Anunţ 03.04.2008

  Având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici (R2) şi ale HG nr. 1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Autoritatea de Sănătate Publică Vrancea cu sediul în Focşani, B-dul Gării nr. 14, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie:

- 1(unu) post consilier juridic cls. I gradul asistent la Compartimentul juridic
Condiţii specifice:
*studii superioare de lungă durată în profilul ştiinţe juridice, specializarea drept, absolvite cu diplomă de licenţă;
*minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

-1(unu) post referent cls. III gr. superior la Comp. supraveghere/control boli  profesionale
Condiţii specifice:
*minim studii medii sanitare;
*minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
*asistent medical principal igienă.

  Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici (R2)  pentru a ocupa o funcţie publică şi condiţiile specifice menţionate pentru fiecare post.

  Concursul se organizează la sediul ASP Vrancea, după cum urmează:

- 5.05.2008 ora 10.00 proba scrisă
- 6.05.2008 ora 14.00 interviul

  Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul ASP Vrancea – Biroul RUNOS în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 8 alin. 1 din Anexa nr. 1 la HG nr. 1209/2003 şi anume:
a)copia actului de identitate;
b)formularul de înscriere (se obţine de Biroul RUNOS);
c)copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d)copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
e)cazierul judiciar;
f)adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
g)copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
h)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

  Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. 

  Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon  0237/225979 interior 151 şi 159.
  Bibliografia este anexată prezentului anunţ.

  Serviciul RUNOS 03.04.2008

BIBLIOGRAFIE

Consilier juridic asistent

1. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici (R2);

2. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare;
 TITLUL I – Sănătatea publică
     IV – Asistenţa medicală de urgenţă
     VII – Spitalele
     VIII – Asigurări sociale de sănătate

4. OMSP nr. 880/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi a structurii organizatorice a acestor autorităţi, cu modificările şi completările ulterioare;

5. OMSP nr. 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei sanitare de stat;

6. OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

8. OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIE

Referent cls. III gr. superior
la Compartimentul supraveghere/control boli profesionale

Legea nr. 319/2006 securităţii şi sănătăţii în muncă

HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor

Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici (R2)
- Cap. V Drepturi şi îndatoriri
- Cap. VIII sancţiunile disciplinare

Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 880/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a structurii organizatorice a acestor autorităţi;

Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 570/2007 privind aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea şi finanţarea programelor naţionale de sănătate, responsabilităţile în monitorizarea şi controlul acestora, detalierea pe subprograme şi activităţi, indicatori specifici, precum şi unităţile prin care se derulează acestea în anul 2007.

Miercuri, 24 Februarie 2010
Comunicat de presa din 10.12.2009
 
  Pentru limitarea răspandirii virusului A/H1N1, Comitetul naţional pentru gripă din cadrul Ministerului Sănătăţii a decis, în şedinţa din data de 26.11.2009, organizarea, pentru media, a unor sesiuni de vaccinare, având în vedere că jurnaliştii reprezinta o categorie de populaţie cu risc crescut de a contacta şi de a răspândi virusul. Jurnaliştii din presa locală care doresc să se vaccineze se pot prezenta, în perioada 14-22 decembrie 2009, la cabinetul special amenajat în cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Vrancea, între orele 10.00- 12.00, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică, cu actul de identitate şi legitimaţia de serviciu.

DIRECTOR COORDONATOR
Dr. GRAUR CĂTĂLIN
Ultima actualizare ( Vineri, 01 Noiembrie 2013 )
 

Ziua Mondiala a Sanatatii

comunicat_23.11.2009_-_ah1n1.jpgIn fiecare an, pe data de 7 aprilie cand este celebrata Ziua Mondiala a Sanatatii, Organizatia Mondiala a Sanatatii lanseaza spre dezbatere institutiilor specializate si societatii civile in ansamblul ei cate o tema considerata majora pentru sanatatea publica, pentru comunitatile umane
Citeşte mai departe...
 
 

Sondaj

Cum apreciati activitatea DSP Vrancea?
 

TEL. VERDE


Ministerul Sănătăţii   
0800 800 187
CNAS 0800 800 950
  COV19 0800 800 358 
 

Depistarea precoce a cancerului de col uterin

Calitatea apei in Vrancea

calitatea_apei.jpg
  .:  A fost publicat Raportul privind calitatea apei produsă şi distribuită în jud. Vrancea în anul 2019.
Citeşte mai departe...
 

Ghid

  Ghid privind documentele care se depun la direcţiile de sănătate publică, precum şi a documentelor emise de Ministerul Sănătăţii care pot fi eliberate prin direcţiile de sănătate publică...
Citeşte mai departe...
 

Apel 112

Apel 112 Aplicația de telefonie mobila Apel 112 
 GOOGLE PLAY
 APP STORE  
DSU Aplicația de telefonie mobilă DSU
 GOOGLE PLAY   
 APP STORE  

 

Boala diareica acuta

Virusul West Nile

  comunicat_24.11.2009_-_ah1n1.jpgInfectarea cu virusul West Nile se produce prin intepatura de tantar si nu se transmite de la om la om. In 1996, tara noastra a avut de infruntat prima epidemie cu
Citeşte mai departe...
 

Informare gripa

www.insp.gov.roGripa
 

SIPOCA 35

 

Cine e online

Avem 4 vizitatori online