Despre noi
Scris de Administrator   
Marţi, 23 Februarie 2010

<<<<<<<<<< Organigrama >>>>>>>>>

CONDUCERE

Director Executiv - Dr. Cătălin Graur
 Program de audienţe: Luni, 1000 - 1200
Director Executiv Adjunct Sănătate publică  -
 Program de audienţe: 
Director Executiv Adjunct Economic - Ec. Iuliana Mircea
 Program de audienţe:  
Luni, 1400 - 1600 
Acte normative

Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei

1. Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
2. OMS nr. 127/2009 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu modificările ulterioare;
3. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată;
4. Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
8. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

Atributii

 Direcţia de Sănătate Publică este un serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Sănătăţii, care realizează politicile şi programele naţionale de sănătate, elaborează programe locale, organizează structurile sanitare, evidenţele statistice pe probleme de sănătate, precum şi de planificare şi derulare a investiţiilor finanţate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate.
>> Citeste mai multe [23.04.09 13:07 - RUNOS]

Regulament de organizare şi funcţionare

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a DSP Vrancea este prezentat în cele ce urmează...>> Citeste mai multe [15.05.09 11:29 - Serv. RUNOS]

Ultima actualizare ( Joi, 31 Mai 2018 )