Acte normative
Scris de Administrator   
Joi, 25 Februarie 2010
1. Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 
2. Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;
 
3. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată;
 
4. Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 
5. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 
6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 
7. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 
8. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
Ultima actualizare ( Joi, 25 Noiembrie 2010 )