Supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile

Supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile post thumbnail

Cuprinde evaluarea factorilor de risc, supravegherea epidemiologică și promovarea sănătății.