Starea de alertă, prelungită cu încă 30 de zile

Home >> Uncategorized>> Starea de alertă, prelungită cu încă 30 de zile
Starea de alertă, prelungită cu încă 30 de zile post thumbnail

Guvernul a adoptat, în şedinţa extraordinară de miercuri seară, 15 iulie 2020, Hotărârea privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, însoţită de trei anexe.

Este pentru a doua lună consecutiv când România se va afla în stare de alertă. Starea de alertă a mai fost prelungită o dată, la 16 iunie, cu 30 de zile. România a intrat în stare de alertă în data de 15 mai, după ce în precedentele două luni fusese în vigoare starea de urgență.

Unde e obligatorie purtarea măștii

„Am adoptat în şedinţa de guvern o hotărâre cu prelungirea stării de alertă cu încă 30 de zile, iar această decizie este necesară pentru că avem o creştere a numărului de infectări şi o creştere a numărului de decese. Această prelungire a stării de alertă nu vine nici cu restricţii noi, dar, din nefericire, nici cu măsuri noi de relaxare aşa cum ne-am fi dorit pe domeniile care au rămas încă afectate”, a declarat, miercuri seara, vicepremierul Raluca Turcan.

Astfel, se menține, de pildă, măsura obligativității purtării măștilor în spaţiile publice închise, în spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă.

De asemenea, sunt interzise organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spaţii deschise, precum şi a întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise.

Restaurantele rămân închise.

Ce se întâmplă cu carantina și izolarea

Anterior, la începutul ședinței de guvern, secretarul de stat în MAI Raed Arafat preciza că proiectul a derulat toată procedura legală, dar că față de textul inițial adoptat atunci când s-a adoptat prima dată starea de alertă a fost scos ceea ce se referă la izolare și carantinare.

Textul referitor la carantinare și izolare va fi reintrodus într-o ședință de guvern extraordinară, după ce legea privind izolarea şi carantinarea ce urmează să fie votată de Parlament va intra în vigoare, a precizat premierul Ludovic Orban.

Senatul ar urma să adopte joi, 16 iulie 2020, această lege.

„Până se aprobă legea, va trebui să scoatem din anexa 3 textul cu izolarea şi carantinarea şi îl introducem imediat după intrarea în vigoare a legii, o să facem o şedinţă de Guvern extraordinară. Că avem un anumit temei legal în legea 55 art. 5, numai că în decizia CCR există o referire la procedurile prin care se realizează deciziile de izolare şi carantinare. Şi să nu avem niciun fel de discuţie pe tema asta. Prefer să aşteptăm votarea legii, promulgarea de către preşedinte, publicarea în Monitorul Oficial, intrarea în vigoare a legii şi, imediat, vom face o şedinţă de Guvern pentru a reintroduce în anexa 3 măsura izolării şi carantinării”, a precizat premierul Ludovic Orban.

În privința călătoriilor și a regimului de intrare în țară detaliile sunt cuprinse în Anexa 3 a Hotărârii de Guvern.

Textul integral al HG privind starea de alertă:

HOTĂRÂRE privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Ţinând cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu completările ulterioare, precum şi de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, cu modificările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 16 alin. (1) si (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc,

având în vedere faptul că evaluarea realizată în baza factorilor de risc prevăzuţi la art. 3 alin. (4) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, indică necesitatea menţinerii unui răspuns amplificat la situaţia de urgenţă determinată de răspândirea noului coronavirus, aspecte materializate în cuprinsul documentului intitulat “Analiza factorilor de risc privind managementul situaţiei de urgenţă generată de virusul SARS-COV-2 pe teritoriul României la data de 14.07.2020”, întocmit la nivelul Centrului Naţional de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei,

ţinând seama de propunerile cuprinse în Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 35 din 15 iulie 2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă şi a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3, art. 4, art. 6 si art. 71 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 – Începând cu data de 17 iulie 2020, se prelungeşte cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul ţării, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alerta şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 18 mai 2020, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi prelungita prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alerta pe teritoriul României şi măsurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 515 din 16 iunie 2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2 – Pe durata prevăzută la art. 1 măsurile de prevenire şi control al infecţiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, condiţiile concrete de aplicare şi destinatarii acestor măsuri, precum şi instituţiile şi autorităţile publice care pun în aplicare sau urmăresc respectarea aplicării măsurilor pe durata stării de alertă sunt prevăzute în:

a) anexa nr. 1 – “Măsuri pentru creşterea capacităţii de răspuns”;

b) anexa nr. 2 – “Măsura pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor”;

c) anexa nr. 3 – “Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc”.

Art. 3 – În aplicarea dispoziţiilor art. 7^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 557/216 privind managementul tipurilor de risc, cu modificările ulterioare, secretarul de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dispune, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii, prin ordin al comandantului acţiunii, măsurile necesare prevenirii şi combaterii infecţiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, în cadrul acţiunilor de răspuns la nivel naţional.

Art. 4 – Regimul contravenţional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor prevăzute în anexele nr. 1-3 este cel stabilit la art. 64 – 70 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare.

Art. 5 – Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 – Actele emise pentru punerea în executare a Hotărârii Guvernului nr. 394/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, îşi menţin aplicabilitatea în măsura în care dispoziţiile acestora nu contravin măsurilor stabilite în anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.

Documentul care conține textul Hotărârii de Guvern privind starea de alertă poate fi consultat AICI.

ANEXA 1. Măsuri pentru creşterea capacităţii de răspuns

Art. 1 – În condiţiile art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:

1. Coordonarea operaţională a serviciilor publice de ambulanţă şi a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, în condiţiile art. 54 şi 55 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, cu modificările ulterioare;

2. Coordonarea operaţională a poliţiei locale, în condiţiile art. 50 – 52 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020, cu modificările ulterioare.

Art. 2 – În condiţiile art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:

1. Se instituie obligaţia de a asigura măsurile de continuitate a activităţii centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile şi de a stabili programul de lucru al angajaţilor, potrivit art. 19 din Legea nr. 55/2020, cu avizul direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

2. Furnizorii de servicii sociale de tip rezidenţial îşi organizează programul în funcţie de contextul epidemiologic existent la nivel local şi cu respectarea normelor în vigoare privind legislaţia în domeniul muncii. Activitatea la nivelul acestor servicii va fi organizată şi desfăşurată cu respectarea normelor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 instituite de autorităţile competente.

Art. 3 – În condiţiile art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, se stabileşte desfăşurarea în regim permanent a activităţii tuturor centrelor operative pentru situaţii de urgenţă cu activitate temporară, precum şi a activităţii Centrului National de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei şi a centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de coordonare şi conducere a intervenţiei.

Art. 4 – (1) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 1 se pune în aplicare de către unităţile teritoriale pentru situaţii de urgenţă, respectiv de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă.

(2) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 2 se pune în aplicare de către Poliţia Română, prin inspectoratele de poliţie judeţene/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

(3) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 2 se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

(4) Măsura prevăzută la art. 3 se pune în aplicare de către instituţiile la nivelul cărora sunt organizate centrele operative pentru situaţii de urgenţă, respectiv centrele de coordonare şi conducere a intervenţiei. Respectarea aplicării acestei măsuri se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.

Anexa 1 la Hotărârea de Guvern privind prelungirea stării de urgență poate fi consultată AICI.

ANEXA 2 Măsură pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor

Art. 1 – În condiţiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, se stabileşte următoarea măsură:

1. În spaţiile publice închise, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 şi art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare.

Art. 2 – Respectarea aplicării măsurii prevăzută la art. 1 pct. 1 se urmăreşte de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne.

Anexa 2 poate fi consultată AICI.

ANEXA 3 Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc

Art. 1 – În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:

1. Pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spaţii deschise, precum şi a întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise, cu excepţia celor organizate şi desfăşurate potrivit pct. 2 – 11.

2. Activităţile de pregătire fizică în cadrul structurilor şi bazelor sportive, definite conform Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, constând în cantonamente, antrenamente şi competiţii sportive organizate pe teritoriul României pot fi desfăşurate numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare.

3. Competiţiile sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber se pot desfăşura pe teritoriul României fără spectatori, numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare.

4. În condiţiile pct. 2, se permite desfăşurarea de către sportivii profesionişti, legitimaţi şi/sau de performanţă a activităţilor de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar activităţile de pregătire fizică în spaţii închise sunt permise numai cu respectarea regulilor de distanţare între participanţi, astfel încât să se asigure minimum 7 mp/persoană.

5. Prevederile pct. 2-4 nu se aplică în cazul sporturilor de contact.

6. Activitatea instituţiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, studiourilor de producţie de film şi audiovizual, precum şi evenimentele culturale în aer liber pot fi desfăşurate în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare.

7. În condiţiile pct. 6, organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanţii unui autovehicul sunt membrii aceleaşi familii, iar organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanţă de minimum 2 metri unul faţă de celălalt, precum şi cu purtarea măştii de protecţie.

8. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor şi rugăciunilor colective, se desfăşoară în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare.

9. Se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, respectiv ciclismul, drumeţiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul şi alte activităţi recreative şi sportive desfăşurate în aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, după caz, cu ministrul tineretului şi sportului, ministrul mediului, apelor şi pădurilor sau ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale.

10. Se interzice participarea la evenimente private în spaţii închise, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 20 de persoane şi cu respectarea regulilor de distanţare fizică.

11. Se interzice participarea la evenimente private în spaţii deschise, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 50 de persoane şi cu respectarea regulilor de distanţare fizică.

12. Se permite organizarea de cursuri de instruire şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu participarea a cel mult 20 de persoane şi cu respectarea regulilor de distanţare fizică stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

13. Se permit organizarea şi desfăşurarea de către instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării naţionale, ordinii şi siguranţei publice, în aer liber, a activităţilor specifice, sub supravegherea unui medic epidemiolog.

14. Se permite organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice din domeniul diplomatic, la sediile ambasadelor, organizate în aer liber, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 4 mp pentru fiecare persoana participantă şi respectarea regulilor de protecţie sanitară.

Art. 2 – (1) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:

1. În interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri.

2. Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor, definiţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu completările ulterioare, cu următoarele excepţii:

a) membri de familie ai cetăţenilor români;

b) membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în România;

c) persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi ori un document echivalent acestora emis de autorităţile altor state, potrivit legislaţiei Uniunii Europene;

d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, precum şi transportatorii şi alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;

e) personal diplomatic sau consular, personal al organizaţiilor internaţionale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare;

g) pasageri care călătoresc din motive imperative;

h) persoane care au nevoie de protecţie internaţională sau din alte motive umanitare;

i) străinii şi apatrizii care călătoresc în scop de studii;

j) străinii şi apatrizii, muncitorii înalt calificaţi, dacă angajarea acestora este necesară din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amânată sau desfăşurată în străinătate;

k) străinii şi apatrizii, lucrători transfrontalieri, lucrători sezonieri din agricultură, personal navigant maritim şi fluvial;

l) membrii delegaţiilor sportive internaţionale care participă la competiţii sportive organizate pe teritoriul României, în condiţiile legii.

(2) În absenţa unor reglementări contrare la nivel naţional, măsura stabilită la alin. (1) pct. 2 nu se mai aplică cetăţenilor străini şi apatrizilor originari din sau rezidenţi în state terţe dinspre care, la nivel european, este stabilită ridicarea restricţiilor temporare asupra călătoriilor neesenţiale către Uniunea Europeană.

Art. 3 – În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:

1. Suspendarea zborurilor efectuate de operatorii economici din aviaţie spre ţările care nu fac obiectul excepţiei de la carantinare/izolare stabilite de Institutul Naţional de Sănătate Publică şi aprobate de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, şi din aceste ţări către România pentru toate aeroporturile din România, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare.

2. Sunt exceptate de la prevederile pct. 1 următoarele categorii de zboruri:

a) efectuate cu aeronave de stat;

b) de transport marfă şi/sau corespondenţă;

c) umanitare sau care asigura servicii medicale de urgenţă;

d) pentru căutare-salvare sau de intervenţie în situaţii de urgenţă, la solicitarea unei autorităţi publice din România;

e) având drept scop transportul echipelor de intervenţie tehnică, la solicitarea operatorilor economici stabiliţi în România;

f) aterizări tehnice necomerciale;

g) de poziţionare a aeronavelor, fără încărcătură comercială tip ferry;

h) tehnice, în scopul efectuării unor lucrări la aeronave;

i) efectuate de transportatori aerieni deţinători de licenţă de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetăţeni străini, din România către alte state, cu avizul Autorităţii Aeronautice Civile Române şi al autorităţii competente din statul de destinaţie;

j) efectuate de transportatori aerieni deţinători de licenţă de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din alte state către România pentru repatrierea cetăţenilor români, cu avizul Autorităţii Aeronautice Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor Interne şi al Ministerului Afacerilor Externe;

k) efectuate de transportatori aerieni deţinători de licenţă de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor din sectorul transporturilor prevăzuţi în anexa nr. 3 la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi (“Green Lanes”) în temeiul Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătăţii şi a asigurării disponibilităţii mărfurilor şi serviciilor esenţiale – C(2020) 1897, din 23 martie 2020, din România către alte state şi din alte state către România, cu avizul Autorităţii Aeronautice Civile Române, al Ministerului Afacerilor Externe şi al autorităţii competente din statul de destinaţie.

Art. 4 – În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, se menţine închiderea temporară, totală sau parţială, a următoarelor puncte de trecere a frontierei de stat:

1. la frontiera româno-ungară:
a) Săcuieni, judeţul Bihor (cu excepţia circulaţiei lucrătorilor transfrontalieri);
b) Carei, judeţul Satu Mare;

2. la frontiera româno-bulgară:
a) Lipniţa, judeţul Constanţa;
b) Dobromir, judeţul Constanţa;
c) Bechet, judeţul Dolj (cu excepţia traficului de marfă);

3. la frontiera româno-ucraineană:
a) Isaccea, judeţul Tulcea (cu excepţia traficului de marfă);

4. la frontiera României cu Republica Moldova:
a) Rădăuţi-Prut, judeţul Botoşani;
b) Oancea, judeţul Galaţi;

5. la frontiera româno-sârbă:
a) Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin;
b) Naidăş, judeţul Caraş-Severin;
c) Valcani, judeţul Timiş;
d) Stamora-Moraviţa, judeţul Timiş – feroviar (cu excepţia traficului de marfă);
e) Lunga, judeţul Timiş;
f) Foeni, judeţul Timiş.

Art. 5 – În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 si 9 din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:

1. Se suspendă consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, din interiorul clădirilor.

2. În spaţiile prevăzute la pct. 1 sunt permise prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consuma în spaţiile respective.

3. Prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 m între mese şi participarea a maximum 4 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al presedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare.

Art. 6 – În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 şi 9 din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, în interiorul centrelor comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici nu se permite:
a) activitatea restaurantelor, cafenelelor sau a altor asemenea unităţi de alimentaţie publică, cu excepţia celor care funcţionează potrivit art. 5 pct. 3;
b) exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri şi a cinematografelor.

Art. 7 – În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) si art. 33 – 36 din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:

1. Transportul aerian se desfăşoară cu respectarea măsurilor şi restricţiilor referitoare la igiena şi dezinfecţia spaţiilor comune, echipamentelor, mijloacelor de transport şi aeronavelor, procedurile şi protocoalele din interiorul aeroporturilor şi aeronavelor, regulile de conduită pentru personalul operatorilor aeroportuari, aerieni şi pentru pasageri, precum şi privitor la informarea personalului şi pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor şi personalului ce activează în domeniul transportului aerian, stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 32, art. 33 si art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare.

2. Transportul feroviar se desfăşoară cu respectarea măsurilor şi restricţiilor referitoare la igiena şi dezinfecţia spaţiilor comune din gări, halte, staţii sau puncte de oprire, a echipamentelor şi garniturilor de tren, procedurile şi protocoalele din interiorul gărilor, haltelor, staţiilor sau punctelor de oprire, dar şi în interiorul vagoanelor şi garniturilor de tren, gradul şi modul de ocupare al materialului rulant, regulile de conduită pentru personalul operatorilor şi pentru pasageri, precum şi privitor la informarea personalului şi pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor şi personalului ce activează în domeniul transportului feroviar, stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 32, art. 34 si art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare.

3. Transportul rutier se desfăşoară cu respectarea măsurilor şi restricţiilor referitoare la igiena şi dezinfecţia mijloacelor de transport persoane, procedurile si protocoalele din interiorul mijloacelor de transport, gradul şi modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de conduită pentru personalul operatorilor şi pentru pasageri, precum şi privitor la informarea personalului şi pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor şi personalului ce activează în domeniul transportului rutier, stabilite
prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 32, art. 35 si art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare.

4. Transportul naval se desfăşoară cu respectarea măsurilor şi restricţiilor referitoare la igiena şi dezinfecţia navelor de transport persoane, procedurile şi protocoalele din interiorul navelor de transport persoane, gradul şi modul de ocupare al navelor de transport persoane, regulile de conduită pentru personalul operatorilor şi pentru pasageri, precum şi privitor la informarea personalului şi pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor şi personalului ce activează în domeniul transportului naval, prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructuriişi comunicaţiilor, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 32, art. 36 şi art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare.

5. Transportul intern şi internaţional de mărfuri şi persoane se desfăşoară cu respectarea prevederilor din ordinul comun al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 37 din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare.

Art. 8 – În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:

1. Se suspenda activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în următoarele domenii: activităţi în piscine, locuri de joacă şi săli de jocuri.

2. Se instituie obligaţia instituţiilor şi autorităţilor publice, operatorilor economici şi profesioniştilor de a organiza activitatea, astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât şi pentru vizitatori, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 şi art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare.

3. Se instituie obligaţia desfăşurării activităţii la nivelul cabinetelor stomatologice şi unităţilor sanitare non-COVID de a organiza activitatea, în condiţiile stabilite prin ordinul ministrului sănătăţii emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare.

4. Se instituie obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcţiuni de cazare, precum şi activităţi de lucru în birouri cu spaţii comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, în baza căruia îşi pot desfăşura activitatea.

5. Se instituie obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a ştrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare.

6. Se instituie obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de tratament balnear de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul ministrului sănătăţii emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare.

7. Suprafaţa sectorului/subsectorului de plajă amenajată folosită pentru închirierea şezlongurilor şi umbrelelor în suport fix trebuie să fie de maximum 70% din suprafaţa totală închiriată, diferenţa reprezentând-o zona destinată plajei pe nisip. La dimensionare nu se vor lua în calcul spaţiile destinate amplasării altor dotări de pe plajă.

8. Accesul pe plaja neamenajată se face în mod liber, cu respectarea regulilor de distanţare fizică. Utilizarea plajei se va face cu menţinerea unei distanţe de cel puţin 2 m între persoane în orice moment, cu excepţia membrilor aceleiaşi familii.

9. Accesul persoanelor pe suprafeţele de plaje amenajate cu şezlonguri se realizează doar cu asigurarea obligatorie de şezlonguri pentru fiecare dintre persoanele prezente, asigurarea unei distanţe de minimum 2 m între şezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite şi cu respectarea normelor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare. Aceleaşi reguli de distanţare fizică se aplică şi pentru suprafaţa de 30% fără şezlonguri.

Art. 9 – În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) si ale art. 38 din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:

1. Activitatea în creşe, grădiniţe şi afterschool-uri, pe perioada vacanţei de vară este permisă numai cu respectarea condiţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării, al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare.

2. În cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ sunt permise organizarea şi desfăşurarea examenelor pentru elevi/studenţi, cadre didactice, precum şi activităţile specifice unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţiile respectării măsurilor de prevenire, stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare.

Art. 10 – (1) Respectarea aplicării măsurii prevăzute la art. 1 pct. 1 se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.

(2) Măsurile prevăzute la art. 1 pct. 2-5 se pun în aplicare de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Tineretului şi Sportului. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.

(3) Măsurile prevăzute la art. 1 pct. 6 şi 7 se pun în aplicare de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Culturii. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.

(4) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 8 se pune în aplicare de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne. Respectarea aplicării acestei măsuri se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.

(5) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 9 se pune în aplicare de către Ministerul Sănătăţii şi, după caz, de Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor sau Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Respectarea aplicării acestei măsuri se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.

(6) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 1 pct. 10-14 se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.

(7) Respectarea aplicării măsurii prevăzute la art. 2 se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.

(8) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 3 se urmăreşte de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi Ministerul Afacerilor Interne.

(9) Măsura prevăzută la art. 4 se pune în aplicare de către Ministerul Afacerilor Interne.

(10) Măsura prevăzută la art. 5 pct. 3 se pune în aplicare de către Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri şi Autoritatea Naţională Sanitara Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 5 şi 6 se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Interne.

(11) Măsurile prevăzute la art. 7 se pun în aplicare de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Sănătăţii. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Interne.

(12) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 8 pct. 1 se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Interne.

(13) Măsurile prevăzute la art. 8 pct. 2 se pun în aplicare de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Interne.

(14) Măsurile prevăzute la art. 8 pct. 3 şi 6 se pun în aplicare de către Ministerul Sănătăţii. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Interne.

(15) Măsurile prevăzute la art. 8 pct. 4 se pun în aplicare de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri şi Ministerul Sănătăţii. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Interne.

(16) Măsurile prevăzute la art. 8 pct. 5 se pun în aplicare de către Ministerul Tineretului şi Sportului şi Ministerul Sănătăţii. Respectarea măsurilor prevăzute la art. 8 pct. 6 se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Interne.

(17) Măsurile prevăzute la art. 8 pct. 7 – 9 se pun în aplicare de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Sănătăţii. Respectarea măsurilor prevăzute la art. 8 pct. 7 – 9 se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Interne.

(18) Măsurile prevăzute la art. 9 se pun în aplicare de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Sănătăţii. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Interne. Anexa 3 poate fi consultată aici.

Last Updated on 16/07/2020 by Stanciu Silviu

Categories:
Buletin informativ jud. Vrancea – 16 ianuarie 2022
În județul Vrancea, în data de 16 ianuarie 2022, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,46 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ jud. Vrancea – 15 ianuarie 2022
În județul Vrancea, în data de 15 ianuarie 2022, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,30 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,16 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Precizare
În perioada 13-25 ianuarie, persoanele cu vârsta de peste 12 ani, care se adresează pentru
Precizări privind completarea Formularului digital de intrare în România!
Începând cu 20 decembrie 2021, persoanele care intră în țară trebuie să completeze formularul digital
Propunere repartiție anticorpi monoclonali pe unitățile spitalicești din Vrancea
Ministerul Sănătății a emis o propunere de repartizare a anticorpilor monoclonali unităților spitalicești din țară,
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,96 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
„TREBUIE SĂ ȘTII PENTRU SĂNĂTATEA TA!” – material informativ despre utilizarea antiviralelor orale
Sub titulatura „TREBUIE SĂ ȘTII PENTRU SĂNĂTATEA TA!”, Ministerul Sănătății publică o serie de materiale
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,86 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,77 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Primele doze de vaccin antiCovid pentru copiii de 5-11 ani vor ajunge în România în perioada 21-25 ianuarie
În perioada 21-25 ianuarie 2022 va fi livrată de către producătorul Pfizer prima tranșă de
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,68 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,59 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,48 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,39 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,34 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Campania „Sănătatea mintală este o prioritate. Protejați sănătatea mintală!”
Sănătatea mintală reprezintă o stare de sănătate în care individul își realizează abilitățile, poate face
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,31 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,27 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,24 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,22 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,20 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,20 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,21 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,20 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,19 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,20 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,19 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,20 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,21 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Program lab. biologie moleculară
Programul de lucru al Laboratorului de Biologie moleculară DSP Vrancea – perioada 24 dec. 2021
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,22 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,22 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Recomandări din partea DSP Vrancea pentru desfășurarea sărbătorilor de iarnă
Sărbătorile de iarnă din acest an se vor desfășura în același tipar și context epidemiologic,
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,23 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,23 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,26 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,26 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Programul centrelor de vaccinare din județul Vrancea, în perioada sărbătorilor de iarnă 2021
– Centrul de vaccinare „Sala de Sport Odobești”: *24 dec. și 31 dec. program 8.00
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,25 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,24 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Completarea formularului digital pentru intrarea în România
Guvernul a adoptat Ordonanţa de Urgenţă privind implementarea formularului digital de intrare în România pentru
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,25 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,27 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,31 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,32 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,35 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,36 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,40 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Consiliere de specialitate la DSP Vrancea
Direcția de Sănătate Publică Vrancea anunță că, începând cu data de 9 decembrie 2021, între
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,43 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,45 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,49 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,55 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,57 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,64 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,75 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,77 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,81 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Luna Națională a informării despre Bolile transmisibile (BT): HIV/SIDA, Tuberculoza (TB) și HEPATITA
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Vrancea, în colaborare cu medicii de familie, medicii specialiști,
Pregătirea și utilizarea testelor antigen pe bază de salivă
Ghid video despre pregătirea și utilizarea testelor antigen pe bază de salivă. Materialul video poate
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,96 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Programul centrelor de vaccinare din județul Vrancea, pentru zilele de 29 – 30 noiembrie și 1 decembrie 2021
– Centru de vaccinare „Sala de Sport Odobești” – program 8.00 – 20.00; – Centru
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,15 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,30 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,36 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,49 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,76 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 2,00 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 2,15 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
DSP Vrancea a efectuat 369 teste în ultima săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 2,49 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 2,59 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 2,78 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 3,04 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 3,35 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 3,62 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
DSP Vrancea a efectuat 348 teste în ultima săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 3,87 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Din 11 noiembrie 2021, punct la vaccinare la FUNSHOP RETAIL PARK
Instituția Prefectului județului Vrancea, împreună cu Direcția de Sănătate Publică Vrancea, Primăria Suraia, în colaborare
Centru de vaccinare operațional, la Dedeman Focșani
În urma discuțiilor avute între prefectul județului Vrancea, Gheorghiță Berbece, împreună cu directorul executiv al
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 4,01 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 4,08 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 4,33 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 4,59 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 4,71 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
CAMPANIA “Produsele din tutun încălzit și țigările electronice, mai puțin dăunătoare?”
18 noiembrie 2021 – ZIUA NAŢIONALĂ FĂRĂ TUTUN În fiecare an,  în a treia joi
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 4,93 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 5,19 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Cum descarc certificatul verde COVID-19?
Video-tutorial cu descrierea detaliată a fiecărei situații care conduce la obținerea certificatului verde.Sinopsis: pentru a
Vaccinul Comirnaty (Pfizer BioNTech), termen de valabilitate extins
Comitetul naţional de coordonare a activităţilor privind vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) a informat, încă de
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 5,23 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 5,13 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 5,19 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 5,32 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 5,40 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 5,41 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
DSP Vrancea a efectuat 393 teste în ultima săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 5,39 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 5,33 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 5,26 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 25 octombrie 2021
În județul Vrancea, în data de 25 octombrie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 5,08 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 4,87 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 4,90 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 22 octombrie 2021
În județul Vrancea, în data de 22 octombrie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 4,74 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
DSP Vrancea a efectuat 503 teste în ultima săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Buletin informativ 21 octombrie 2021
În județul Vrancea, în data de 21 octombrie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 4,62 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 20 octombrie 2021
În județul Vrancea, în data de 20 octombrie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 4,41 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 19 octombrie 2021
În județul Vrancea, în data de 19 octombrie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 4,44 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 18 octombrie 2021
În județul Vrancea, în data de 18 octombrie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 4,35 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 4,25 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 4,18 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 4,09 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
DSP Vrancea a efectuat 381 teste în ultima săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Programul centrelor de vaccinare din județul Vrancea
– Centru de vaccinare „Sala de Sport Odobești” – program L – V, 8.00 –
Cum să scădeți riscurile de infectare cu COVID-19 la școală
Last Updated on 15/10/2021 by Stanciu Silviu
DSP Vrancea, la ședința grupului operativ ”COVID-19”
Joi, 14 octombrie 2021, a fost întrunit Grupul Tehnic Suport ”COVID-19”, ședință de lucru condusă
Certificate rezidențiat
A N U N Ț în atenția candidaților la concursul de rezidențiat pe loc și
Buletin informativ 14 octombrie 2021
În județul Vrancea, în data de 14 octombrie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 4,00 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 13 octombrie 2021
În județul Vrancea, în data de 13 octombrie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 3,94 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
DSP Vrancea, într-o nouă ședință de mediatizare a campaniei de vaccinare
Marți, 12 octombrie 2021, a avut loc o nouă ședință având ca tematică importanța mediatizării
Buletin informativ 12 octombrie 2021
În județul Vrancea, în data de 12 octombrie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 3,83 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
DSP Vrancea, într-o ședință de mediatizare a campaniei de vaccinare cu asistenți sociali, comunitari și mediatori școlari
Luni, 11 octombrie 2021, a avut loc o ședință, convocată de prefectul județului, Gheorghiță Berbece,
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 3,72 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 3,60 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
DSP Vrancea, la videoconferința de la Prefectura Vrancea
Sâmbătă, 9 octombrie 2021, a avut la sediul Prefecturii Vrancea, o videoconferință condusă de ministrul
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 3,39 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 8 octombrie 2021
În județul Vrancea, în data de 8 octombrie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 3,26 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
DSP Vrancea a efectuat 481 teste în ultima săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Buletin informativ 7 octombrie 2021
În județul Vrancea, în data de 7 octombrie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Campanie națională de informare despre efectele nutriției/alimentației
Direcţia de Sănătate Publică Vrancea, în parteneriat cu ISJ, medicii de familie, medicii nutriționiști, gastroenterologi, 
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 2,95 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 6 octombrie 2021
În județul Vrancea, în data de 6 octombrie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 2,88 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 5 octombrie 2021
În județul Vrancea, în data de 5 octombrie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 2,71 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 4 octombrie 2021
În județul Vrancea, în data de 4 octombrie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 2,54 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 2,42 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 2,25 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
DSP Vrancea a efectuat 548 teste în ultima săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 2,10 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,90 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,83 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,77 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,65 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,49 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,38 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
DSP Vrancea a efectuat 531 teste în ultima săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,31 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Conducerea DSP Vrancea, la o nouă ședință de lucru privind combaterea pandemiei
Directorul DSP Vrancea, dr. Cătălin Bunghez, a participat miercuri, 22 septembrie 2021, la ședința de
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,25 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,19 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,08 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 17 septembrie 2021
În județul Vrancea, în data de 17 septembrie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,88 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
DSP Vrancea a efectuat 514 teste în ultima săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Buletin informativ 16 septembrie 2021
În județul Vrancea, în data de 16 septembrie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,82 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 15 septembrie 2021
În județul Vrancea, în data de 15 septembrie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,75 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
DSP Vrancea, la ședința de reevaluare a școlilor din județ
Directorul executiv al DSP Vrancea, dr. Cătălin Bunghez, a fost prezent, marți, 14 septembrie, la
Buletin informativ 14 septembrie 2021
În județul Vrancea, în data de 14 septembrie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,73 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,70 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,65 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,64 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 10 septembrie 2021
În județul Vrancea, în data de 10 septembrie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,59 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
DSP Vrancea a efectuat 648 teste în ultima săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
DSP Vrancea, prezentă la Soveja, cu ocazia înființării unor centre de formare profesională și recuperare medicală
Directorul executiv al DSP Vrancea, dr. Cătălin Bunghez, a fost prezent joi, 9 septembrie 2021,
Buletin informativ 9 septembrie 2021
În județul Vrancea, în data de 9 septembrie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,52 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 8 septembrie 2021
În județul Vrancea, în data de 8 septembrie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,48 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 7 septembrie 2021
În județul Vrancea, în data de 7 septembrie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,43 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 6 septembrie 2021
În județul Vrancea, în data de 6 septembrie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,41 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,37 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,32 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
DSP Vrancea, la ședința Grupului tehnic “Operativ Covid-19”
Conducerea DSP Vrancea, prin directorul executiv dr. Cătălin Bunghez și medicul șef epidemiolog dr. Janina
Buletin informativ 3 septembrie 2021
În județul Vrancea, în data de 3 septembrie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,29 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
DSP Vrancea a efectuat 568 teste în ultima săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Buletin informativ 2 septembrie 2021
În județul Vrancea, în data de 2 septembrie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,27 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Campania “Să cunoaștem, să prevenim, să protejăm – pentru siguranța îngrijirii sănătății mamei și nou-născutului!”
Siguranța pacientului este definită ca fiind  prevenirea erorilor de practică medicală și a efectelor adverse
Buletin informativ 1 septembrie 2021
În județul Vrancea, în data de 1 septembrie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Informații utile pentru părinți și cadre didactice: IMPORTANȚA VACCINĂRII antiCOVID-19
Vaccinarea reprezintă o descoperire fundamen­tală a științei medicale, sute de milioane de vieți fiind salvate
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,26 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 31 august 2021
În județul Vrancea, în data de 31 august 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,23 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Reacții adverse ale vaccinul vs Simptome COVID-19!
Reacțiile adverse după administrarea vaccinului împotriva COVID-19 sunt normale și un semn că organismul tău
Buletin informativ 30 august 2021
În județul Vrancea, în data de 30 august 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,20 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,21 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,18 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 27 august 2021
În județul Vrancea, în data de 27 august 2021, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea a efectuat 697 teste în ultima săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,17 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 26 august 2021
În județul Vrancea, în data de 26 august 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,16 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 25 august 2021
În județul Vrancea, în data de 25 august 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,16 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Conducerea DSP Vrancea, la videoconferința de la Prefectura Vrancea
Directorul executiv al DSP Vrancea, dr. Cătălin Bunghez, și medicul epidemiolog dr. Janina Lazăr au
Buletin informativ 24 august 2021
În județul Vrancea, în data de 24 august 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,14 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 23 august 2021
În județul Vrancea, în data de 23 august 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,12 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,12 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,10 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,08 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
DSP Vrancea a efectuat 472 teste în ultima săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,07 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 18 august 2021
În județul Vrancea, în data de 18 august 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,07 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 17 august 2021
În județul Vrancea, în data de 17 august 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,06 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,04 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,04 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,03 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,02 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
DSP Vrancea a efectuat 583 teste în ultima săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Buletin informativ 12 august 2021
În județul Vrancea, în data de 12 august 2021, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea, la ședința grupului ”Operativ Covid-19”
Joi, 12 august 2021, a fost convocată, de către Instituția Prefectului, ședința Grupului de suport
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,01 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,02 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Vaccinare la sediul DSP Vrancea
Direcția de Sănătate Publică Vrancea anunță că persoanele care doresc să se imunizeze prin vaccinare
Buletin informativ 10 august 2021
În județul Vrancea, în data de 10 august 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Creșterea ratei de vaccinare în Vrancea – subiectul întâlnirii de lucru între DSP și Prefectura Vrancea
Marți, 10 august 2021, a avut loc o întâlnire de lucru pe tema situației Covid-19
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,02 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
CAMPANIA “Protecția solară – un pas important spre sănătate!”
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Vrancea, în colaborare cu medicii de familie, organizează în
Buletin informativ 9 august 2021
În județul Vrancea, în data de 9 august 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,02 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,02 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,01 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,01 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
DSP Vrancea a efectuat 507 teste în ultima săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Buletin informativ 5 august 2021
În județul Vrancea, în data de 5 august 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,01 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 4 august 2021
În județul Vrancea, în data de 4 august 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,01 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,01 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,01 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,01 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,01 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
DSP Vrancea a efectuat 591 teste în ultima săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Buletin informativ 28 iulie 2021
În județul Vrancea, în data de 28 iulie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,01 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 27 iulie 2021
În județul Vrancea, în data de 27 iulie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,01 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 26 iulie 2021
În județul Vrancea, în data de 26 iulie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,01 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 25 iulie 2021
În județul Vrancea, în data de 25 iulie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,01 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,01 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,00 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
DSP Vrancea a efectuat 489 teste în ultima săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,00 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 21 iulie 2021
În județul Vrancea, în data de 21 iulie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,00 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 20 iulie 2021
În județul Vrancea, în data de 20 iulie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,00 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 19 iulie 2021
În județul Vrancea, în data de 19 iulie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,00 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,00 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 16 iulie 2021
În județul Vrancea, în data de 16 iulie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea a efectuat 509 teste în ultima săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,00 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,00 la mia de locuitori
* Rata de infectare pentru Vrancea are valoarea de 0,00‰, în stagnare, în toate localitățile
Drept la replică la articolul „Un angajat al DSP Vrancea acuză: Tactici sovietice de intimidare în Vrancea liberală!”
Referitor la articolul de presă publicat, în data de 13 iulie 2021, pe   precum și
Buletin informativ 7 iulie 2021
În județul Vrancea, în data de 7 iulie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,01 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 6 iulie 2021
În județul Vrancea, în data de 6 iulie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea, la ședința de lucru pe tema vaccinării antiCOVID-19
Prefectul județului Vrancea, Gheorghiță Berbece, a convocat, marți, 6 iulie 2021, o ședință de lucru
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,01 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,01 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 3 iulie 2021
În județul Vrancea, în data de 3 iulie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,01 la mia de locuitori
DSP Vrancea recomandă cetățenilor să adopte în continuare o atitudine Direcția de Sănătate Publică Vrancea
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,02 la mia de locuitori
DSP Vrancea recomandă cetățenilor să adopte în continuare o atitudine Direcția de Sănătate Publică Vrancea
Cum se utilizează platforma de generare a certificatului digital european COVID
1. Vă autentificați prin introducerea unei adrese de email. 2. Intrați pe adresa de email
Programul centrelor de vaccinare din județul Vrancea, valabil de la 1 iulie 2021
•Centrul de vaccinare „Centrul de cronici Panciu”  – 16:00 – 20:00 de luni până vineri;
Buletin informativ 30 iunie 2021
În județul Vrancea, în data de 30 iunie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,02 la mia de locuitori
DSP Vrancea recomandă cetățenilor să adopte în continuare o atitudine Direcția de Sănătate Publică Vrancea
Campania națională de informare despre efectele activității fizice
Direcţia de Sănătate Publică Vrancea, în parteneriat cu cabinetele medicilor de familie, organizează în luna
Guvernul a adoptat OUG privind certificatul digital pentru COVID-19, valabil de la 1 iulie
La propunerea Ministerului Sănătăţii, Guvernul României a adoptat în şedinţa din 29 iunie a.c., ordonanţa
Buletin informativ 29 iunie 2021
În județul Vrancea, în data de 29 iunie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,02 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 28 iunie 2021
În județul Vrancea, în data de 28 iunie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,02 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,02 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,03 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,03 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
DSP Vrancea a efectuat 549 teste în ultima săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Buletin informativ 24 iunie 2021
În județul Vrancea, în data de 24 iunie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,04 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 23 iunie 2021
În județul Vrancea, în data de 23 iunie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,04 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
MĂSURI PE CARE POPULAȚIA TREBUIE SĂ LE IA ÎN CAZUL INUNDAȚIILOR
Inundaţiile reprezintă un factor de risc pentru sănătatea celor care trăiesc în zonele calamitate din
Ce trebuie să facem dacă suntem afectați de inundații?
Deoarece inundațiile mari sau mici pot avea efecte devastatoare asupra caselor și familiilor afectate, „Ghidul
Recomandări privind protecţia populaţiei pe timpul caniculei
* Deplasările sunt recomandate în primele ore ale dimineţii sau seara, pe cât posibil prin
DSP Vrancea, acțiuni de verificare a localităților afectate de inundații
DSP Vrancea a participat, marți, 22 iunie, la o ședință operativă, convocată de prefectul Gheorghiță
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,04 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,05 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,05 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,05 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,05 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
DSP Vrancea a efectuat 839 teste în ultima săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Buletin informativ 17 iunie 2021
În județul Vrancea, în data de 17 iunie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,05 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 16 iunie 2021
În județul Vrancea, în data de 16 iunie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,05 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 15 iunie 2021
În județul Vrancea, în data de 15 iunie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,05 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 14 iunie 2021
În județul Vrancea, în data de 14 iunie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,05 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 13 iunie 2021
În județul Vrancea, în data de 13 iunie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,07 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,06 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 11 iunie 2021
În județul Vrancea, în data de 11 iunie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,07 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
DSP Vrancea a efectuat 715 teste în ultima săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Buletin informativ 10 iunie 2021
În județul Vrancea, în data de 10 iunie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,09 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 9 iunie 2021
În județul Vrancea, în data de 9 iunie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,09 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 8 iunie 2021
În județul Vrancea, în data de 8 iunie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Chestionar despre activitatea fizică a populației generale
Vă invităm să completați un chestionar, adresat populației generale și care vizează cunoștințele, atitudinile și
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,09 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 7 iunie 2021
În județul Vrancea, în data de 7 iunie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,10 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Întâlnire între ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, și conducerea DSP Vrancea
Duminică, 6 iunie, a avut loc la Instituția Prefectului Vrancea o întâlnire între ministrul Sănătății
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,12 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,12 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,15 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
DSP Vrancea a efectuat 737 teste în ultima săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,17 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Luna națională a informării despre efectele consumului de alcool
Last Updated on 02/06/2021 by Stanciu Silviu
Buletin informativ 2 iunie 2021
În județul Vrancea, în data de 2 iunie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,18 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
De miercuri, 2 iunie, minorii cu vârsta de 12 ani și peste se pot vaccina împotriva COVID-19
Copiii cu vârsta de 12 ani și peste se pot vaccina de astăzi împotriva COVID-19.
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,18 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 31 mai 2021
În județul Vrancea, în data de 31 mai 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Maratonul vaccinării adolescenților, la prima zi de desfășurare
Luni, 31 mai 2021, s-a dat startul campaniei „Maratonul vaccinării adolescenților”, acțiune organizată de Direcția
Vouchere în valoare de 250 de lei pentru achiziţia de electronice şi gadgeturi şi 100 de bilete gratuite pentru spectacole la Zaga-Zaga pentru tinerii care se imunizează la Maratonul vaccinării adolescenţilor
Sănătoși, responsabili și răsplătiți! Tinerii care se vor vaccina în perioada 31 mai – 1
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,21 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,24 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,27 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
DSP Vrancea a efectuat 634 teste în ultima săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Buletin informativ 27 mai 2021
În județul Vrancea, în data de 27 mai 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,28 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 26 mai 2021
În județul Vrancea, în data de 26 mai 2021, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea programează la vaccinare prin call center
Direcția de Sănătate Publică Vrancea informează că, începând de joi, 27 mai 2021, persoanele interesate
Formular de accept în campania școlară de vaccinare
Maratonul vaccinării adolescenților va avea loc la Focșani, în perioada 31 mai – 1 iunie
Buletin informativ 25 mai 2021
În județul Vrancea, în data de 25 mai 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,32 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 24 mai 2021
În județul Vrancea, în data de 24 mai 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,33 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 23 mai 2021
În județul Vrancea, în data de 23 mai 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,35 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,39 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,42 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 21 mai 2021
În județul Vrancea, în data de 21 mai 2021, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea a efectuat 977 teste în ultima săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Buletin informativ 20 mai 2021
În județul Vrancea, în data de 20 mai 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,45 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Vaccinarea împotriva virusului SARS-COV-2 – pe înțelesul tuturor
Situaţia stringentă în care ne aflăm, cauzată de pandemie, reflectată în numărul mare de infectări
Buletin informativ 19 mai 2021
În județul Vrancea, în data de 19 mai 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,48 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Maratonul vaccinării adolescenților – 31 mai – 1 iunie 2021
Direcția de Sănătate Publică Vrancea și Inspectoratul Școlar Județean Vrancea organizează în perioada 31 mai
DSP Vrancea, la ședința Grupului Tehnic ”Operativ COVID-19” din 18 mai 2021
Subiectele ședinței, întrunite de către prefectul județului Vrancea, Gheorghiță Berbece, la care au participat dr.
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,48 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 17 mai 2021
În județul Vrancea, în data de 17 mai 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Program extins la Centrul de vaccinare de la „Promenada Mall”: de joi până duminică, inclusiv
Programul centrului de vaccinare de la „Promenada Mall” Focșani va fi extins, începând de joi,
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,51 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 16 mai 2021
În județul Vrancea, în data de 16 mai 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,55 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 15 mai 2021
În județul Vrancea, în data de 15 mai 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,57 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,59 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
DSP Vrancea a efectuat 831 teste în ultima săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Fără mască în aer liber, din 15 mai
Începând cu data de 15 mai, este eliminată obligativitatea purtatului măștii în aer liber. Sunt
Buletin informativ 13 mai 2021
În județul Vrancea, în data de 13 mai 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Apel la rațiune: Medicii împotriva dezinformării
Medicii Cristian Apetrei, profesor de Boli Infecţioase şi Microbiologie la Universitatea din Pittsburgh, şi Liviu
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,60 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Vă invităm să participați la o cercetare privind Luna Națională a Consumului de Alcool!
Accesând linkul de mai jos puteți completa chestionarul referitor la consumul de alcool al populatiei
Buletin informativ 12 mai 2021
În județul Vrancea, în data de 12 mai 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,63 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Start în campania de vaccinare la cabinetele medicilor de familie
Campania de imunizare din Vrancea  s-a extins, prin posibilitatea vaccinării la cabinetele medicilor de familie.
Buletin informativ 11 mai 2021
În județul Vrancea, în data de 11 mai 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Protejarea sănătății, o grijă specială pentru pacientul oncologic în contextul pandemiei COVID-19
Cancerul reprezintă una din principalele cauze de deces în România. Numărul cazurilor noi de cancer
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,66 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 10 mai 2021
În județul Vrancea, în data de 10 mai 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,70 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,73 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,73 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,75 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 7 mai 2021
În județul Vrancea, în data de 7 mai 2021, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea a efectuat 1065 teste în ultima săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Buletin informativ 6 mai 2021
În județul Vrancea, în data de 6 mai 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,81 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Centrul de vaccinare de la „Promenada Mall” Focșani – redeschis sâmbătă, 8 mai 2021
Campania de vaccinare care s-a desfășurat în cortul amenajat la centrul comercial „Focșani Mall”, pe
De sâmbătă, 8 mai 2021, vaccinare fără programare, prin prezentare directă, în centre
În urma videoconferinței susținute miercuri, 5 mai 2021, între reprezentanții CNCAV, ai prefecturilor și direcțiilor
Buletin informativ 5 mai 2021
În județul Vrancea, în data de 5 mai 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,82 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,84 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 4 mai 2021
În județul Vrancea, în data de 4 mai 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,88 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,92 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
386 doze administrate la „maratonul vaccinării” de la Focșani
Bilanțul celor trei zile pe parcursul cărora s-a desfășurat campania „Maratonul vaccinării” la Focșani este
DSP Vrancea a efectuat 682 teste în ultima săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Buletin informativ 30 aprilie 2021
În județul Vrancea, în data de 30 aprilie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,01 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
DSP Vrancea, acțiune de verificare a centrului de vaccinare amenajat la „Focșani Mall”
Joi, 29 aprilie 2021, în jurul orei 10.00 s-a dat startul campaniei de imunizare „maratonul
Buletin informativ 29 aprilie 2021
În județul Vrancea, în data de 29 aprilie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,09 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
„Maratonul vaccinării”, la Focșani
La Focșani se va organiza în perioada 29 aprilie – 1 mai 2021 „maratonul vaccinării”,
Buletin informativ 28 aprilie 2021
În județul Vrancea, în data de 28 aprilie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,08 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
DSP Vrancea, în caravana mobilă de vaccinare
În campania de vaccinare desfășurată de echipa mobilă a DSP Vrancea au fost administrate, în
Buletin informativ 27 aprilie 2021
În județul Vrancea, în data de 27 aprilie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,09 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 26 aprilie 2021
În județul Vrancea, în data de 26 aprilie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,10 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Facilități pentru deschiderea unui nou cabinet de medicină de familie la Garoafa
Primăria Garoafa solicită un medic de familie și medici specialiști (stomatologie, oftalmologie și alte domenii),
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,13 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,19 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,28 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
DSP Vrancea a efectuat 1100 teste în ultima săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Societatea Națională de Medicină a Familiei: Ce trebuie să știți despre vaccinul împotriva COVID-19
Contextul pandemic în care ne aflăm, reflectat în numărul mare de infectări şi decese asociate,
Buletin informativ 22 aprilie 2021
În județul Vrancea, în data de 22 aprilie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,28 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 21 aprilie 2021
În județul Vrancea, în data de 21 aprilie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,33 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,38 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 19 aprilie 2021
În județul Vrancea, în data de 19 aprilie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,43 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,47 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Conducerea DSP Vrancea, acțiune de monitorizare a măsurilor sanitare de la Măicănești
Pe fondul numărului de cazuri de COVID-19 înregistrate în ultima perioadă și a unei rate
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,54 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,55 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 16 aprilie 2021
În județul Vrancea, în data de 16 aprilie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea a efectuat 1079 teste în ultima săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Buletin informativ 15 aprilie 2021
În județul Vrancea, în data de 15 aprilie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,57 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 14 aprilie 2021
În județul Vrancea, în data de 14 aprilie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,56 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 13 aprilie 2021
În județul Vrancea, în data de 13 aprilie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,56 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Două centre de vaccinare din Vrancea fac imunizări și fără programare
Conform adresei emise de CNCAV nr. 1130 din 12 aprilie 2021, persoanele care doresc să
Buletin informativ 12 aprilie 2021
În județul Vrancea, în data de 12 aprilie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,57 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,54 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,55 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,52 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 9 aprilie 2021
În județul Vrancea, în data de 9 aprilie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea a efectuat 1344 teste în ultima săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Buletin informativ 8 aprilie 2021
În județul Vrancea, în data de 8 aprilie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,54 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Singura prioritate pentru DSP Vrancea, sănătatea cetățenilor
Constatăm cu regret că subiectul campaniei de vaccinare din Vrancea este dus în derizoriu, abordat
Buletin informativ 7 aprilie 2021
În județul Vrancea, în data de 7 aprilie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,50 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 6 aprilie 2021
În județul Vrancea, în data de 6 aprilie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,44 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 5 aprilie 2021
În județul Vrancea, în data de 5 aprilie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,41 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,38 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,32 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 2 aprilie 2021
În județul Vrancea, în data de 2 aprilie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,30 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
DSP Vrancea a efectuat 1163 teste în ultima săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Buletin informativ 1 aprilie 2021
În județul Vrancea, în data de 1 aprilie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,28 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
VACCINURILE – PROTECȚIE PENTRU TOȚI!
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Vrancea, în colaborare cu ISJ Vrancea, cabinetele medicilor de
Buletin informativ 31 martie 2021
În județul Vrancea, în data de 31 martie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,31 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 30 martie 2021
În județul Vrancea, în data de 30 martie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,27 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 29 martie 2021
În județul Vrancea, în data de 29 martie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,27 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 28 martie 2021
În județul Vrancea, în data de 28 martie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,30 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 27 martie 2021
În județul Vrancea, în data de 27 martie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,31 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,31 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 26 martie 2021
În județul Vrancea, în data de 26 martie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea a efectuat 1391 teste în ultima săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Buletin informativ 25 martie 2021
În județul Vrancea, în data de 25 martie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,33 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 24 martie 2021
În județul Vrancea, în data de 24 martie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Campania „Fii mândru de zâmbetul tău! Ai grijă de sănătatea ta orală!”, în Vrancea
Pe parcursul întregii luni martie, Ministerul Sănătății a finanțat și organizat campania „Fii  mândru   de zâmbetul
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,29 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 23 martie 2021
În județul Vrancea, în data de 23 martie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,26 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 22 martie 2021
În județul Vrancea, în data de 22 martie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,24 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,22 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,19 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,22 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
DSP Vrancea a efectuat 1203 teste în ultima săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Buletin informativ 18 martie 2021
În județul Vrancea, în data de 18 martie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,20 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 17 martie 2021
În județul Vrancea, în data de 17 martie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,20 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 16 martie 2021
În județul Vrancea, în data de 16 martie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,10 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 15 martie 2021
În județul Vrancea, în data de 15 martie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,07 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 14 martie 2021
În județul Vrancea, în data de 14 martie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,12 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 13 martie 2021
În județul Vrancea, în data de 13 martie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,09 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,03 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 12 martie 2021
În județul Vrancea, în data de 12 martie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea a efectuat 1266 teste în ultima săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Buletin informativ 11 martie 2021
În județul Vrancea, în data de 11 martie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,98 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 10 martie 2021
În județul Vrancea, în data de 10 martie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 1,00 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Adeverința de vaccinare poate fi obținută și electronic
De marți, 9 martie 2021, toate persoanele care au fost vaccinate cu ambele doze pot
Buletin informativ 9 martie 2021
În județul Vrancea, în data de 9 martie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,90 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 6 martie 2021
În județul Vrancea, în data de 6 martie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,93 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 5 martie 2021
În județul Vrancea, în data de 5 martie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea a efectuat 1118 teste în ultima săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Buletin informativ 4 martie 2021
În județul Vrancea, în data de 4 martie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,84 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 3 martie 2021
În județul Vrancea, în data de 3 martie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,77 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 2 martie 2021
În județul Vrancea, în data de 2 martie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 1 martie 2021
În județul Vrancea, în data de 01 martie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,76 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Este noua tulpină SARS-CoV-2 din Marea Britanie mai periculoasă?
Da. Una dintre cele trei tulpini noi circulante ale virusului SARS-CoV-2 a fost descoperită pentru
Buletin informativ 28 februarie 2021
În județul Vrancea, în data de 28 februarie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,78 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 27 februarie 2021
În județul Vrancea, în data de 27 februarie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,72 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 26 februarie 2021
În județul Vrancea, în data de 26 februarie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,68 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Pot apărea cazuri de infectare după ce ne vaccinăm?
După vaccinare, organismul are nevoie de timp pentru a produce un răspuns imun eficient. Această
DSP Vrancea a efectuat 1521 teste în ultima săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Buletin informativ 25 februarie 2021
În județul Vrancea, în data de 25 februarie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,60 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 24 februarie 2021
În județul Vrancea, în data de 24 februarie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,52 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Primarul municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă, refuză să preia cel mai performant centru de vaccinare din județul Vrancea
După mai multe întâlniri de lucru și discuții care au avut loc între Direcția de
Buletin informativ 23 februarie 2021
În județul Vrancea, în data de 23 februarie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,44 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,40 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 22 februarie 2021
În județul Vrancea, în data de 22 februarie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 21 februarie 2021
În județul Vrancea, în data de 21 februarie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,44 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,43 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 19 februarie 2021
În județul Vrancea, în data de 19 februarie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea a efectuat 929 teste în ultima săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,44 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 18 februarie 2021
În județul Vrancea, în data de 18 februarie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,42 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 17 februarie 2021
În județul Vrancea, în data de 17 februarie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,40 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 16 februarie 2021
În județul Vrancea, în data de 16 februarie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,39 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 15 februarie 2021
În județul Vrancea, în data de 15 februarie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,36 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 14 februarie 2021
În județul Vrancea, în data de 14 februarie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,40 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 12 februarie 2021
În județul Vrancea, în data de 12 februarie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,31 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
DSP Vrancea a efectuat 1076 teste în ultima săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Buletin informativ 11 februarie 2021
În județul Vrancea, în data de 11 februarie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,33 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 10 februarie 2021
În județul Vrancea, în data de 10 februarie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,33 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 9 februarie 2021
În județul Vrancea, în data de 09 februarie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,34 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 8 februarie 2021
În județul Vrancea, în data de 08 februarie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,31 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 7 februarie 2021
În județul Vrancea, în data de 07 februarie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,36 la mia de locuitori
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 6 februarie 2021
În județul Vrancea, în data de 06 februarie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea – 0,36%00
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 5 februarie 2021
În județul Vrancea, în data de 05 februarie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea a efectuat 934 teste în ultima săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Buletin informativ 4 februarie 2021
În județul Vrancea, în data de 04 februarie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 3 februarie 2021
În județul Vrancea, în data de 03 februarie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Campania “Sănătatea reproducerii – tu decizi ce este mai bine pentru tine!”
În luna februarie, Ministerul Sănătății, prin Programul Național de Evaluare și Promovare a Sănătății finanțează
Buletin informativ 2 februarie 2021
În județul Vrancea, în data de 02 februarie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Mai trebuie să port mască dacă m-am vaccinat?
Chiar și după ce vi s-a administrat a doua doză de vaccin, este recomandat să
Buletin informativ 1 februarie 2021
În județul Vrancea, în data de 01 februarie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea a efectuat 1031 teste în ultima săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Buletin informativ 28 ianuarie 2021
În județul Vrancea, în data de 28 ianuarie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 27 ianuarie 2021
În județul Vrancea, în data de 27 ianuarie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 26 ianuarie 2021
În județul Vrancea, în data de 26 ianuarie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
La Panciu, un nou centru de vaccinare va fi dat în folosință
Directorul Direcției de Sănătate Publică Vrancea, dr. Cătălin Bunghez, și dr. epidemiolog Marina Maiorov au
Buletin informativ 25 ianuarie 2021
În județul Vrancea, în data de 25 ianuarie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 22 ianuarie 2021
În județul Vrancea, în data de 22 ianuarie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea a efectuat 954 teste în ultima săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Buletin informativ 21 ianuarie 2021
În județul Vrancea, în data de 21 ianuarie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 20 ianuarie 2021
În județul Vrancea, în data de 20 ianuarie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 19 ianuarie 2021
În județul Vrancea, în data de 19 ianuarie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 18 ianuarie 2021
În județul Vrancea, în data de 18 ianuarie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea a efectuat 1258 teste în ultima săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Buletin informativ 14 ianuarie 2021
În județul Vrancea, în data de 14 ianuarie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 13 ianuarie 2021
În județul Vrancea, în data de 13 ianuarie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea, în campania „Solidari în domeniul sănătății mintale! Nu există sănătate fără sănătate mintală.”
Sănătatea mintală reprezintă o stare de sănătate în care individul își realizează abilitățile, poate face
Buletin informativ 04 ianuarie 2021
În județul Vrancea, în data de 04 ianuarie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea – start în campania de vaccinare anti COVID-19
Campania de vaccinare a debutat în Vrancea luni dimineață, 4 ianuarie 2021, la centrul special
Buletin informativ 03 ianuarie 2021
În județul Vrancea, în data de 03 ianuarie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 02 ianuarie 2021
În județul Vrancea, în data de 02 ianuarie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 01 ianuarie 2021
În județul Vrancea, în data de 01 ianuarie 2021, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea a efectuat 1380 teste între Crăciun și Anul Nou
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Buletin informativ 31 decembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 31 decembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 30 decembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 30 decembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Au fost stabilite centrele și etapele de vaccinare antiCovid-19 în județul Vrancea
În cadrul unei videoconferințe, au fost stabilite etapele campaniei de vaccinare anti COVID-19 , în
Buletin informativ 29 decembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 29 decembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 28 decembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 28 decembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 27 decembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 27 decembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 26 decembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 26 decembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 25 decembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 25 decembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea a efectuat 1231 teste în această săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Buletin informativ 24 decembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 24 decembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea – recomandări pentru desfășurarea sărbătorilor de iarnă fără probleme de sănătate
Sărbătorile de iarnă din acest an se vor desfășura diferit față de perioadele anterioare, dat
Buletin informativ 23 decembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 23 decembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 22 decembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 22 decembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 21 decembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 21 decembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 20 decembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 20 decembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 19 decembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 19 decembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 18 decembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 18 decembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea a efectuat 1236 teste în această săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Buletin informativ 17 decembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 17 decembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 16 decembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 16 decembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 15 decembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 15 decembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 14 decembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 14 decembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 13 decembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 13 decembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 12 decembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 12 decembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 11 decembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 11 decembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea a efectuat 1583 teste în această săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
DSP Vrancea, la videoconferința organizată pe tema vaccinului anti COVID-19
Joi, 10 decembrie 2020, conducerea DSP Vrancea, reprezentată de directorul executiv dr. Cătălin Bunghez, a
Buletin informativ 10 decembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 10 decembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 9 decembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 9 decembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 8 decembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 8 decembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea efectuează, GRATUIT și la cerere, teste HIV ELISA, până la finele anului 2020
Testul se adresează persoanelor care sunt expuse unui risc mai mare de a fi infectate
Buletin informativ 7 decembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 7 decembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 6 decembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 6 decembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 5 decembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 5 decembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 4 decembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 4 decembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea a efectuat 1538 teste în această săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Buletin informativ 3 decembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 3 decembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 2 decembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 2 decembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea, în Campania „Luna Națională a informării despre Bolile transmisibile: Tuberculoza (TB), HIV și HEPATITĂ”
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Vrancea, în colaborare cu Spitalul Județean de Urgență “Sf.
Buletin informativ 1 decembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 1 decembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 30 noiembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 30 noiembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Ionel Dancă, șeful Cancelariei Premierului României, în vizită la DSP Vrancea
Ionel Dancă, șeful Cancelariei premierului Ludovic Orban, a întreprins o vizită la DSP Vrancea. Aici
Buletin informativ 29 noiembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 29 noiembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 28 noiembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 28 noiembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 27 noiembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 27 noiembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea a efectuat 1434 teste în această săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Buletin informativ 26 noiembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 26 noiembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 25 noiembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 25 noiembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 24 noiembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 24 noiembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 23 noiembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 23 noiembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 22 noiembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 22 noiembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 21 noiembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 21 noiembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Directorul executiv al DSP Vrancea, dr. Cătălin Bunghez, întrevedere cu primarul comunei Soveja, Ionuț Filimon
Vineri, 20 noiembrie, a avut loc o întâlnire între directorul executiv al DSP Vrancea, dr.
Buletin informativ 19 noiembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 19 noiembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
„Ziua naţională fără tutun”, 19 noiembrie 2020
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Vrancea în colaborare cu ISJ, spitalele din judet, organizează
DSP Vrancea recrutează personal pe bază de voluntariat
Având în vedere evoluția situației epidemiologice, Direcția de Sănătate Publică Vrancea, instituție publică cu personalitate
Buletin informativ 18 noiembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 18 noiembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 17 noiembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 17 noiembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 16 noiembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 16 noiembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 15 noiembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 15 noiembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 14 noiembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 14 noiembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea a efectuat 1519 teste în această săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Dr. Cătălin Bunghez, directorul executiv al DSP Vrancea, la videoconferința organizată de MAI
Prefectul Gheorghiță Berbece, împreună cu subprefectul Claudia Serafimciuc și membrii Comisiei tehnice județene pentru coordonarea
DSP Vrancea, la videoconferința organizată la Prefectura Vrancea pe probleme de siguranță sanitară
Astăzi, 12 noiembrie 2020, Prefectul Gheorghiță Berbece a participat alături de subprefectul Claudia-Lavinia Serafimciuc și
Buletin informativ 12 noiembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 12 noiembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea prelucrează teste Real Time – PCR, pentru depistarea COVID-19, la cele mai sigure standarde
Direcția de Sănătate Publică Vrancea lucrează la cele mai sigure standarde, în condiții de maximă
Fumatul în contextul pandemiei COVID-19. Fumatul, factor de risc pentru infectarea cu virusul SARS-COV-2
„Fumatul reprezintă un factor de risc suplimentar atât pentru infectarea cu virusul SARS-CoV 2, cât
Buletin informativ 10 noiembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 10 noiembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 9 noiembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 9 noiembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea a efectuat 1214 de probe în această săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
1,14%00 – rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 5 noiembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 5 noiembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Măsuri de siguranță sanitară în Ordinul comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Afacerilor Interne, privind desfășurarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din acest an
Ordinul comun al miniştrilor Sănătăţii şi Afacerilor Interne privind stabilirea unor măsuri de sănătate publică
1,14%00 – rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării
Buletin informativ 4 noiembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 4 noiembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 3 noiembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 3 noiembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea clarifică problema măștilor nedistribuite în totalitate către populație de Primăria Focșani
În baza OUG nr.78/2020, Guvernul României a dispus ca Ministerul Sănătății să acorde, prin direcțiile
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Vrancea în colaborare cu ISJ și spitalele din județ organizează campania “COVID-19 – UN MOTIV ÎN PLUS PENTRU A RENUNŢA LA FUMAT!”
Eveniment „Ziua naţională fără tutun”, 19 noiembrie 2020 În fiecare an,  în a treia joi
Noi reglementări privind aplicarea măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2
Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a aprobat Ordinul privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr.
Buletin informativ 28 octombrie 2020
În județul Vrancea, în data de 28 octombrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 26 octombrie 2020
În județul Vrancea, în data de 26 octombrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea a efectuat 899 teste în această săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie din cadrul Direcției de Sănătate Publică Vrancea au prelevat și prelucrat, în
DSP Vrancea va recepționa încă două tranșe de vaccin antigripal
Dozele vor fi direcționate către cabinetele medicilor de familie pentru continuarea imunizării persoanelor cu risc
Buletin informativ 22 octombrie 2020
În județul Vrancea, în data de 22 octombrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Scade rata de infectare cu COVID-19 în județul Vrancea
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu ratele de infectare în județ valabile
Buletin informativ 21 octombrie 2020
În județul Vrancea, în data de 21 octombrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Rata de infectare în Vrancea – ușoară tendință de scădere. Concluzii și recomandări din partea DSP Vrancea
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit o analiză de risc epidemiologic, din care rezultă
Buletin informativ 20 octombrie 2020
În județul Vrancea, în data de 20 octombrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 19 octombrie 2020
În județul Vrancea, în data de 19 octombrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Noi hotărâri adoptate în ședința CJSU Vrancea cu măsuri de siguranță epidemiologică în județ
Vineri, 16 octombrie 2020, a avut loc o nouă ședință extraordinară a Comitetului Judeţean pentru
Buletin informativ 16 octombrie 2020
În județul Vrancea, în data de 16 octombrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea a efectuat 891 de probe în această săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
O nouă ședință a CJSU Vrancea pentru adoptarea măsurilor de siguranță epidemiologică în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ din județ
Joi, 15 octombrie 2020, a avut loc o nouă ședință extraordinară a Comitetului Judeţean pentru
Vrancea se menține în continuare cu un coeficient sub 1 în ceea ce privește rata infectărilor cu COVID-19
Recent a fost publicat tabelul cu rata de incidență zilnică în județul Vrancea, pentru perioada
Buletin informativ 15 octombrie 2020
În județul Vrancea, în data de 15 octombrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Comitetul Național pentru Situații de Urgență, noi măsuri adoptate pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Comitetul Național pentru Situații de Urgență, al cărui președinte este premierul Ludovic Orban, a adoptat
Buletin informativ 14 octombrie 2020
În județul Vrancea, în data de 14 octombrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 13 octombrie 2020
În județul Vrancea, în data de 13 octombrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 12 octombrie 2020
În județul Vrancea, în data de 12 octombrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Vrancea se menține cu un coeficient sub 1 în ceea ce privește rata infectărilor cu COVID-19
După o perioadă de regres în ceea ce privește incidența de infectare cu noul coronavirus,
Buletin informativ 11 octombrie 2020
În județul Vrancea, în data de 11 octombrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 10 octombrie 2020
În județul Vrancea, în data de 10 octombrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 9 octombrie 2020
În județul Vrancea, în data de 09 octombrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea a efectuat 629 de probe în această săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Ședință extraordinară pentru stabilirea unor măsuri în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul județului Vrancea
O nouă ședință extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea a avut loc
Buletin informativ 8 octombrie 2020
În județul Vrancea, în data de 08 octombrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
În atenția candidaților la concursul de rezidențiat 2020
DSP Vrancea face cunoscut că în conformitate cu prevederile Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat
Măsuri hotărâte în cadrul Comitetului Judeţean pentru situaţii de Urgenţă pentru limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2 în Vrancea
În cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vrancea de miercuri, 7 octombrie 2020,
Buletin informativ 7 octombrie 2020
În județul Vrancea, în data de 07 octombrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 6 octombrie 2020
În județul Vrancea, în data de 06 octombrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 5 octombrie 2020
În județul Vrancea, în data de 05 octombrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 3 octombrie 2020
În județul Vrancea, în data de 03 octombrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 2 octombrie 2020
În județul Vrancea, în data de 02 octombrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea a efectuat 771 teste în această săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie din cadrul Direcției de Sănătate Publică Vrancea au prelevat și prelucrat, în
Buletin informativ 1 octombrie 2020
În județul Vrancea, în data de 01 octombrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea, prezentă la întrunirea Comitetul Județean pentru Situații de Urgență
Astăzi, 30 septembrie 2020, sub conducerea prefectului Gheorghiță Berbece, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență
DSP Vrancea, în parteneriat instituțional pentru desfășurarea campaniei „Luna naţională a informării despre efectele nutriției/alimentației”
Direcţia de Sănătate Publică a județului Vrancea, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, Direcția
Buletin informativ 29 septembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 29 septembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea a efectuat 561 teste în această săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie din cadrul Direcției de Sănătate Publică Vrancea au prelevat și prelucrat, în
Instituția Prefectului și DSP Vrancea au făcut recepția celor 92700 de măști distribuite de Guvern, prin Ministerul Sănătății, pentru secțiile de votare din județ
Astăzi, 18 septembrie 2020, la Focșani, au fost aduse 92.700 de măști care vor fi
DSP Vrancea, în control la persoanele defavorizate de pe str. Tisa din Focșani
Joi, 17 septembrie 2020, DSP Vrancea s-a autosesizat în legătură cu starea igienico-sanitară din locuințele
DSP Vrancea a continuat seria de verificări ale secțiilor de votare din județ
Controalele la secțiile de votare din județ au fost și astăzi pe  agenda de lucru
Buletin informativ 16 septembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 16 septembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Prefectura și DSP Vrancea au verificat condițiile de organizare a scrutinului din 27 septembrie 2020
Vrancea se va confrunta, ca de altfel întreaga țară, cu scenariul organizării primelor alegeri în
Control efectuat de DSP Vrancea la locuințele de pe str. Revoluției din Focșani
În urma unor sesizări transmise pe data de 11 septembrie 2020, de către locuitorii blocurilor
Buletin informativ 11 septembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 11 septembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea a efectuat 1521 de probe în perioada 29 august – 11 septembrie 2020
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
DSP Vrancea și-a îndeplinit rolul în stabilirea scenariilor de începere a noului an școlar
Direcția de Sănătate Publică Vrancea face precizarea că, în toată această perioadă, personalul medico-sanitar desemnat
În urma analizelor de risc epidemiologic efectuate de DSP Vrancea, au fost aprobate scenariile de funcționare a unităților de învățământ
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea s-a întrunit în şedinţa extraordinară astăzi, 10 septembrie
Buletin informativ 5 septembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 5 septembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 4 septembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 4 septembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 3 septembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 3 septembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 2 septembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 1 septembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea va desfășura campania „LUNA NAŢIONALĂ A INFORMĂRII DESPRE EFECTELE ACTIVITĂȚII FIZICE”
Direcţia de Sănătate Publică a județului Vrancea, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Vrancea și
Buletin informativ 1 septembrie 2020
În județul Vrancea, în data de 1 septembrie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 30 august 2020
În județul Vrancea, în data de 30 august 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 29 august 2020
În județul Vrancea, în data de 29 august 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 28 august 2020
În județul Vrancea, în data de 28 august 2020, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea a efectuat 819 teste în această săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie din cadrul Direcției de Sănătate Publică Vrancea au prelevat și prelucrat, în
Buletin informativ 27 august 2020
În județul Vrancea, în data de 27 august 2020, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea solicită SC Transport Public SA Focșani să nu mai transmită informații nereale publicului
În urma apariției în presa locală a unor declarații din partea conducerii societății de transport
Se menține trendul descendent al cazurilor de COVID-19 din Vrancea
Potrivit unui raport al Institutului Național de Sănătate Publică, care vizează perioada 17-23 august, 34.2%
DSP Vrancea a făcut recepția măștilor pentru persoanele defavorizate
În vederea asigurării protecției cetățenilor de pe teritoriul României, în actualul context epidemiologic determinat de
Buletin informativ 21 august 2020
În județul Vrancea, în data de 21 august 2020, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea a efectuat 898 teste în această săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Buletin informativ 20 august 2020
În județul Vrancea, în data de 20 august 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 19 august 2020
În județul Vrancea, în data de 19 august 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Situația cazurilor COVID-19 în Vrancea a intrat pe o pantă descendentă
Potrivit unui raport alcătuit de Institutului Național de Sănătate Publică, care vizează perioada 10-16 august,
Buletin informativ 18 august 2020
În județul Vrancea, în data de 18 august 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Pesticidele și impactul acestora asupra sănătății
Pesticidele sunt utilizate pe scară largă în producţia agricolă pentru prevenirea sau combaterea dăunătorilor, a
Expunerea la razele ultraviolete și sănătatea
Chiar dacă ne aflăm în ultima lună de vară, în această perioadă temperaturile rămân în
Buletin informativ 17 august 2020
În județul Vrancea, în data de 17 august 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 16 august 2020
În județul Vrancea, în data de 16 august 2020, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea continuă testarea persoanelor simptomatice și în aceste zile
Zilele de sărbătoare și anunțata prelungire a stării de alertă nu au însemnat și o
Buletin informativ 15 august 2020
În județul Vrancea, în data de 15 august 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Starea de alertă se prelungește cu încă 30 de zile
Ministerul Afacerilor Interne Guvernul României a adoptat Hotărârea 668/14.08.2020, privind prelungirea stării de alertă pe
Buletin informativ 14 august 2020
În județul Vrancea, în data de 14 august 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Conducerea DSP Vrancea, la o întâlnire cu inspectorii generali pe tema începutului de an școlar
Conducerea DSP Vrancea, reprezentată de directorul executiv dr. Cătălin Bunghez  și directorul adjunct dr. Janina
DSP Vrancea a efectuat 1162 teste în această săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Ministerul Sănătății a stabilit noi condiții pentru donarea de sânge total/plasmă de la persoanele vindecate de COVID 19
Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a aprobat Ordinul privind modificarea Anexei la Ordinul nr. 654/2020 privind
Buletin informativ 13 august 2020
În județul Vrancea, în data de 13 august 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Toți medicii din Vrancea pot face recomandări de testare pentru COVID-19. Medicii nu vor achita contravaloarea testelor solicitate și efectuate.
În urma apariției în mass-media a informațiilor potrivit cărora DSP Vrancea ar solicita medicilor din
Buletin informativ 12 august 2020
În județul Vrancea, în data de 12 august 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 11 august 2020
În județul Vrancea, în data de 11 august 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 10 august 2020
În județul Vrancea, în data de 10 august 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 7 august 2020
În județul Vrancea, în data de 7 august 2020, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea a efectuat 1229 teste în această săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie din cadrul Direcției de Sănătate Publică Vrancea au efectuat, în ultima săptămână,
Întâlnire la Instituția Prefectului, pe tema măsurilor luate de administratorii piscinelor din Vrancea
Miercuri, 5 august 2020, directorul adjunct al Direcției de Sănătate Publică Vrancea, dr. Janina Lazăr,
Buletin informativ 6 august 2020
În județul Vrancea, în data de 6 august 2020, după intrarea în vigoare a Legii
9 cazuri de COVID-19 la Spitalul Județean ”Sf. Pantelimon” din Focșani, la un număr de aproximativ 1500 de angajați
În urma apariției în presa centrală a informației cu privire la cele 5 focare de
Buletin informativ 5 august 2020
În județul Vrancea, în data de 5 august 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Analiză de risc epidemiologic și recomandări pentru limitarea răspândirii infecției cu COVID-19 în județul Vrancea
În contextul epidemiologic actual, o radiografie a riscului epidemiologic în județul Vrancea se impunea, în
Buletin informativ 4 august 2020
În județul Vrancea, în data de 4 august 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 3 august 2020
În județul Vrancea, în data de 3 august 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 31 iulie 2020
În județul Vrancea, în data de 31 iulie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea a efectuat 996 teste în această săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
DSP Vrancea, măsuri ferme de creştere a gradului de informare şi conştientizare pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2 în județ
În cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vrancea de ieri, 30 iulie 2020,
DSP Vrancea a demarat o anchetă epidemiologice la Primăria Focșani imediat după apariția primului caz
Direcția de Sănătate Publică Vrancea a început ancheta epidemiologică la Primăria Focșani imediat după confirmarea
Buletin informativ 30 iulie 2020
În județul Vrancea, în data de 30 iulie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 29 iulie 2020
M În județul Vrancea, în data de 29 iulie 2020, după intrarea în vigoare a
A fost adoptată HOTĂRÂREA nr. 37 din 28.07.2020 privind stabilirea unor măsuri de limitare a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 la nivelul spațiilor/activităților unde există un risc crescut de infectare
Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat, ieri, 28 iulie 2020, HOTĂRÂREA nr. 37
Buletin informativ 28 iulie 2020
În județul Vrancea, în data de 28 iulie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
28 iulie – Ziua mondială de luptă împotriva hepatitei
Ziua de 28 iulie este cunoscută, în lumea medicală, ca fiind Ziua mondială de luptă
Buletin informativ 27 iulie 2020
În județul Vrancea, în data de 27 iulie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
DSP Vrancea a efectuat 920 teste în această săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenți, biologi și chimiști din cadrul
Buletin informativ 24 iulie 2020
În județul Vrancea, în data de 23 iulie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Buletin informativ 23 iulie 2020
În județul Vrancea, în data de 23 iulie 2020, după intrarea în vigoare a Legii
Doar două cazuri de COVID-19 la Spitalul Județean Focșani și 0 cazuri la Direcția de Sănătate Publică Vrancea! Oprișan să înceteze cu minciunile și cu atacurile politice!
Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon” din Focșani și Direcția de Sănătate Publică Vrancea fac
Directorul executiv al DSP Vrancea a participat la ședința de lucru cu premierul României
La ședința din 21 iulie 2020, desfășurată în sistem videoconferință la Instituția Prefectului Vrancea, a
Buletin informativ 22 iulie 2020
În județul Vrancea, în data de 22 iulie 2020, o persoană se află in izolare
DSP Vrancea, în control la agenții economici din industria ușoară
În cursul zilei de 21 iulie 2020, conducerea Direcției de Sănătate Publică Vrancea, reprezentată de
Precizări în legătură cu instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic
Comitetul Național pentru Situații de Urgență, prin Hotărârea numărul 36 din 21 iulie 2020, a
Buletin informativ 21 iulie 2020
În județul  Vrancea, în data de 21 iulie 2020, sunt zero persoane în carantină și
Control efectuat de DSP Vrancea la o fostă pensiune din Focșani
În urma unor sesizări transmise de locuitorii blocurilor din proximitatea unei foste pensiuni din cartierul
Buletin informativ 20 iulie 2020
În județul  Vrancea, în data de 20 iulie 2020, sunt zero persoane în carantină și
Legea nr. 136/18 iulie 2020, a carantinei și izolării, a fost publicată în Monitorul Oficial. Va intra în vigoare marți, 21 iulie 2020
Preşedintele României, Klaus Iohannis, a semnat sâmbătă, 18 iulie a.c., decretul privind promulgarea Legii privind
Buletin informativ 19 iulie 2020
În județul  Vrancea, în data de 19 iulie 2020, sunt zero persoane în carantină și
Buletin informativ 18 iulie 2020
În județul  Vrancea, în data de 18 iulie 2020, sunt zero persoane în carantină și
Buletin informativ 17 iulie 2020
În județul  Vrancea, în data de 17 iulie 2020, sunt zero persoane în carantină și
DSP Vrancea a efectuat 995 teste în această săptămână
Specialiștii Compartimentului Epidemiologie din cadrul Direcției de Sănătate Publică Vrancea au fost la datorie, iar
Senatul României a votat în favoarea adoptării legii carantinei și izolării
Plenul Senatului a dat joi seara, 16 iulie 2020, vot favorabil proiectului de lege privind
Buletin informativ 16 iulie 2020
În județul  Vrancea, în data de 16 iulie 2020, sunt zero persoane în carantină și
Buletin informativ 15 iulie 2020
În județul  Vrancea, în data de 15 iulie 2020, sunt zero persoane în carantină și
Consumul de alcool, o permanentă problemă cu grad mare de risc pentru România
Alcoolul se menține pe un nefericit loc 3 ca principală cauză de boală și moarte
Buletin informativ 14 iulie 2020
În județul  Vrancea, în data de 14 iulie 2020, sunt zero persoane în carantină și
Buletin informativ 13 iulie 2020
În județul  Vrancea, în data de 13 iulie 2020, sunt zero persoane în carantină și
Medicii Cătălin Bunghez și Janina Lazăr, prezenți la videoconferința de bilanț a acțiunilor de control organizată la Prefectura Vrancea
După o săptămână de la declanșarea acțiunilor de control efectuate de echipe mixte formate din
Buletin informativ 11 iulie 2020
În județul  Vrancea, în data de 11 iulie 2020, sunt zero persoane în carantină și
Buletin informativ 10 iulie 2020
În județul Vrancea, în data de 10 iulie 2020, sunt zero persoane în carantină și
Buletin informativ 9 iulie 2020
În județul  Vrancea, în data de 09 iulie 2020, sunt zero persoane în carantină și
DSP Vrancea, prezentă în acțiunile de prevenire și limitare a infectării cu virusul Covid-19 în zonele aglomerate din județ
În ultima perioadă, în județul Vrancea, sub autoritatea Instituției Prefectului, se desfășoară acţiuni de verificare
Cum să evitați intoxicaţiile cu nitraţi din fructe şi legume
Lumea noastră evoluează constant, devenind mai rapidă şi mai eficientă. În ultimii 50 de ani